Zoek in de site...

A Dialogue with Cyperspace | Filosofen Linde van Schuppen en Aldo Houterman over ons lichaam in tijden van cyberspace

A Dialogue with Cyperspace

20.30;  22.25 en 23.25 uur

Wat verliezen we als we ons lichaam overdragen aan technologie? Willen we liever tussen koude algoritmes leven dan tussen warme lichamen? Wat is het eigenlijk dat ons menselijk maakt? Bekijk de korte film A Dialogue with Cyberspace en sta stil bij de rol van het lichaam in tijden van cyberspace.

Filosoof Aldo Houterman van de Radboud Universiteit staat stil bij de nostalgie naar het lichaam. Kunnen we beweging, aanraking en waarneming niet uitbesteden aan technologische hulpmiddelen? Is er in de toekomst nog plaats voor ons lichaam?

Filosoof Linde van Schuppen van de Radboud Universiteit reflecteert op de vraag wat (artificiële) intelligentie nou eigenlijk is. Kunnen we de robots van de toekomst zien als verbeterde versies van de mens? Of zijn menselijke en robotachtige manieren van denken en doen fundamenteel verschillend? Hoe moeten we ons verhouden tot deze cyberwezens uit de toekomst?

Houterman en Schuppen geven niet alleen een lezing, maar gaan later op de avond ook met elkaar in gesprek.

Over de sprekers

Aldo Houterman is docent en onderzoeker op het gebied van Filosofie van Lichaam en Brein. Hij heeft onderzoek gedaan naar lichaamservaring in de psychiatrie en in de fysiotherapie. Op dit moment schrijft hij een boek over de filosofie van sport en beweging.

Linde van Schuppen is filosoof, taalwetenschapper en promovendus op de letteren faculteiten doet promotieonderzoek aan de Radboud universiteit. Ze studeerde af in de cognitiefilosofie en doet sindsdien onderzoek naar de filosofie van waanideeën en psychose.

A Dialogue with Cyberspace

Is de wereld slechts een plek waar onze lichamen leven? Hoe is het om een ​​lichaam te hebben en hoe is het gerelateerd aan wat we voelen? Terwijl we onze proberen weg te vinden in een nieuw virtueel bestaan, begint een digitale entiteit ons vermogen om waar te nemen te bewonderen.

Regisseur Brian den Hartog over A Dialogue with Cyberspace: In onze dagelijkse face-to-face interactie, drukken we ons uit met ons lichaam. Het geeft ons het vermogen om fysiek bij elkaar te zijn. Sinds een aantal decennia vindt een toenemend deel van onze interactie plaats via nieuwe technologieën, met als resultaat dat we een digitale versie van onszelf hebben gecreëerd die we op elke gewenste manier kunnen vormgeven. Ik denk dat we - met het steeds meer vervangen van fysiek samenzijn door online interactie - zijn begonnen aan een ambigue zoektocht die ons verwart. Deze verwarring, van ons fysieke zelf tegenover diens virtuele evenbeeld, vormt de basis van deze film. Door te laten zien hoe ons digitale zelf verlangt naar ons vermogen om te voelen, streef ik ernaar bewustzijn te creëren voor iets dat we wellicht als te vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen.

Over de maker

Brian den Hartog (1989) rondde zijn Bachelor Audiovisuele Kunsten af ​​aan RITCS School of Arts in Brussel met hoge onderscheiding, waarin hij de human interest-documentaire 'KAIN' maakte over een hiphopartiest uit Mechelen en 'A Dialogue with Cyberspace', een experimentele documentaire over de virtualisatie van het menselijk lichaam. Momenteel onderzoekt Brian de hedendaagse perceptie van het zelf met zijn nieuwe film 'Khannea 2118' en zoekt hij samenwerkingen met andere kunstenaars en wetenschappers om de thematiek in een interdisciplinaire context verder uit te werken.

Radboud Reflects organiseert verdiepende lezingen voor iedereen over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur. www.ru.nl/radboudreflects

Creatief Film Platform DZIGA is een productiehuis in Nijmegen voor filmmakers en videokunstenaars. www.dziga.nl