Zoek in de site...

Opia | Politicoloog Kiki Kolman over racisme

Opia | Animatiefilm en gesprek

21.05 en 22.55 uur

Ik zie ik zie wat jij (nog) niet ziet, maar het beïnvloedt je leven. In de animatiefilm Opia zien we een kind, dat wordt achtervolgd door een onschuldig schaduwbeest. Zichzelf onbewust van die grote schaduw, treedt het meisje de wereld tegemoet. Maar anderen zien de schaduw wél en behandelen haar daarom anders.

Politicoloog Kiki Kolman geeft om 21.05 uur een lezing over de schaduw die racisme werpt over het leven van mensen van kleur. Over het geweld dat witte mensen anderen - bedoeld of onbedoeld - aandoen. Want niemand in Nederland is echt kleurenblind.

Filosoof Josias Tembo gaat om 22.55 uur na afloop van de vertoning van "Opia" in op racisme, zelfbegrip en zelfperceptie. Samen met Kiki Kolman zoek hij naar de mogelijkheden voor verandering.

Over de sprekers

Kiki Kolman studeert Politieke theorie aan de Radboud Universiteit en werkt als programmamaker debat bij arthouse LUX. In Trouw schreef zij onlangs het artikel Weg met de hegemonie van de witte filosoof

Josias Tembois filosoof en doet promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit naar ras en religie.

Opia

Een jong meisje gaat erop uit om een ijsje te kopen. Ze komt oog in oog te staan met de buurtkinderen, die haar aanwezigheid bevragen. Het meisje is zich van geen kwaad bewust, maar wanneer de ontmoeting een heftige wending neemt, is haar veiligheid onzeker.

Over de maker

Shanta Jethoe is een traditionele animator en beeldmaker, die sociaal-maatschappelijke vraagstukken, menselijke relaties en socialisatieprocessen onder een vergrootglas plaatst. Door in te zoomen op een klein moment of een kleine gebeurtenis in het dagelijks leven legt ze grotere thema’s bloot.

Hoewel haar werk vaak gebaseerd is op persoonlijke ervaringen, creëert ze door middel van inhoudelijke abstractie voelbaar en spannend, bewegend beeld dat universeel is. Met een kritische blik en een onderzoekende houding maakt Shanta beelden die de toeschouwer prikkelen, confronteren en aanzetten tot nadenken. Traditionele animatietechnieken en materiaalbehandeling staan daarbij centraal, zodat vorm en inhoud samenkomen en elkaar versterken.

Radboud Reflects organiseert verdiepende lezingen voor iedereen over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur. www.ru.nl/radboudreflects

Creatief Film Platform DZIGA is een productiehuis in Nijmegen voor filmmakers en videokunstenaars. www.dziga.nl