Zoek in de site...

Aandachtsvolle verbeelding | Lezing door psycholoog Hans Alma

Aandachtvolle verbeelding | Foto - Elena schweitzer

20:30 – 21:10 | Steigerzaal, de Lindenberg

Je hoeft niet religieus te zijn om met zingeving bezig te zijn. Zingeving gaat over de vraag naar wat we vinden dat ertoe doet. Zin ervaren we wanneer we balanceren tussen ons beschut voelen en vasthouden aan wat we al weten en het onbekende tegemoet gaan en ons openstellen voor nieuwe inzichten. Psycholoog Hans Alma omschrijft het zin-gevoel als het resultaat van aandachtsvolle verbeelding. Verbeeldingskracht is volgens haar niet iets wat ons komt aanwaaien, maar iets wat we moeten aanleren en cultiveren.

“Onder de straatstenen, het strand”

Hans Alma: “Gemakkelijk is zingeving niet. Aandachtig waarnemen vraagt dat we onze persoonlijke belangen loslaten in een gerichtheid op de wereld buiten ons. Zin beleven we in die momenten waarin dat lukt." En dan zien we wellicht dat dingen onverwachte mogelijkheden hebben, en dat zich onder de straatstenen een potentieel strand bevindt.

Sous les pavés, la plage! Onder de straatstenen, het strand. Met deze leus spraken de Parijse studenten in mei ‘68 onze verbeelding aan. Wat als we ons op het strand wanen? Wat als we ons voorstellen dat de macht anders verdeeld is? Volgens psycholoog Hans Alma is verbeeldingskracht onontbeerlijk in de ontwikkeling van onze identiteit én van onze samenleving.

Over de spreker

Hans AlmaHans Almais hoogleraar Psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek en heeft een eigen praktijk gericht op zinvol leven en werken. Zowel in haar wetenschappelijk werk als in haar coachings- en trainingspraktijk richt zij zich met name op het belang van verbeelding en creativiteit voor identiteitsontwikkeling en zingeving.


Schrijf je in voor de Nacht van de Filosofie

Dit is een onderdeel van De verbeelding aan de macht | Nacht van de Filosofie in Nijmegen.

Deelname kost € 20,-. Studenten, scholieren, medewerkers van de Radboud Universiteit, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefits Card-houders en leden van de PV Radboud betalen € 10,-

Bekijk het volledige programma.

Inschrijven