Zoek in de site...

There is No alternative? | Gesprek met Martijn Stevens, Eva Rovers en Evanne Nowak

There is No Alternative? | Gesprek met Martijn Stevens, Eva Rovers en Evanne Nowak

19.30 – 20.10 uur | Valkhofzaal | de Lindenberg, Nijmegen

Kenmerkend voor de sixties is niet alleen de opstand tegen autoriteiten, maar ook verzet tegen het consumptiekapitalisme. Nog geen twintig jaar later stelde de toenmalige Britse premier dat de vrijemarkteconomie het enige werkende systeem is: “there is no alternative!”

Cultuurwetenschapper Martijn Stevens, schrijver en cultuurhistoricus Eva Rovers en humanist Evanne Nowak zien wel degelijk andere mogelijkheden en schetsen alternatieven.

Schaduwzijde van onze verlangens

Hoewel de in 1972 door de Club van Rome aangekondigde grenzen aan de groei nu echt in zicht komen, kunnen we ons nog steeds moeilijk een alternatief voor de op groei gestoelde vrije markt voorstellen. Hoe kan dat? Misschien wel omdat we, zoals Eva Rovers opmerkt, liever niet stilstaan bij de schaduwzijde van onze verlangens. De Franse filosoof Herbert Marcuse waarschuwde in de jaren 6o al voor de eendimensionale, op instant behoeftebevrediging gerichte mens, maar werd ook toen al als een party pooper gezien.

Heden en nieuw vocabulaire

Als we ruimte willen bieden aan een alternatief, moeten we dat volgens Martijn Stevens niet ergens in de toekomst projecteren, maar proberen dat ergens in het heden een plek te geven. Bijvoorbeeld door, zoals Evanne Nowak voorstelt, een nieuw klimaatvocabulaire te ontwikkelen (met woorden als ecologische schaamte, landschapspijn, milieumelancholie) dat ons in staat stelt om anders naar het heden te kijken en zo een andere, alternatieve toekomst mogelijk te maken.

Filosoof Frank van Caspel leidt het gesprek.

Over de sprekers

Martijn StevensMartijn Stevens is universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit.
Eva RoversEva Rovers is cultuurhistoricus en auteur. Als schrijver houdt ze zich de laatste jaren bezig met opstand en verzet. Vorig jaar publiceerde ze Ik kom in opstand, dus wij zijn over opstand in digitale tijden. In mei verschijnt haar nieuwe boek over opstand: Practivisme. Een handboek over heimelijke rebellen.Evanne NowakEvanne Nowak studeerde zingeving, ethiek en geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek. Nu ontwikkelt ze projecten en programma’s waarin ze duurzaamheid, rechtvaardigheid, identiteit en levensbeschouwing bij elkaar brengt.

Frank van CaspelFrank van Caspel is filosoof en cognitiewetenschapper. Hij promoveert aan de Open Universiteit op een onderzoek naar het concept van mind.

Schrijf je in voor de Nacht van de Filosofie

Dit is een onderdeel van De verbeelding aan de macht | Nacht van de Filosofie in Nijmegen.

Deelname kost € 20,-. Studenten, scholieren, medewerkers van de Radboud Universiteit, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefits Card-houders en leden van de PV Radboud betalen € 10,-.

Bekijk het volledige programma.

Inschrijven