Zoek in de site...

Uitreiking Socratesbeker 2018

Uitreiking Socratesbeker 2018

23.30 - 00.15 uur | Steigerzaal, de Lindenberg

Ben je benieuwd naar de winnaar van de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het voorgaande jaar? Kom dan naar de uitreiking van de Socratesbeker!

De genomineerden voor de Shortlist zijn:

René ten Bos - Dwalen in het AntropoceenRené ten Bos - Dwalen in het antropoceen
René ten Bos is hoogleraar filosofie in Nijmegen, Denker des Vaderlands en uiteraard spreker op de Nacht in Nijmegen. Met zijn boek Dwalen in het antropoceen is hij genomineerd voor de Socratesbeker 2018.


In dit boek kijkt hij nog eens kritisch naar de term “antropoceen”, de die wij geven aan het huidige geologische tijdsgewricht, waarin de mens als soort beslissende invloed uitoefent op de aarde. Deze term lijkt ons weliswaar meer grip te geven op problemen als klimaatverandering, maar volgens Ten Bos is dat slechts schijn. We zijn nog even richtingloos als tevoren.

René ten Bos meent dat we op andere manieren onze weg moeten vinden. In zijn nieuwe boek leert hij ons te dwalen in de vreemde zone tussen mens en natuur.

Ignaas Devisch - Het empatisch teveelIgnaas Devisch - Het empathisch teveel
Ignaas Devisch is hoogleraar Ethiek, filosofie en medische filosofie aan de universiteit in Gent. In zijn boek Het empathisch teveel neemt hij de lezer mee in de geschiedenis van het denken over empathie.

Empathie staat tegenwoordig hoog in het vaandel, ook in de politiek. Maar is empathie altijd goed? Kan er niet ook juist een teveel aan zijn? Op persoonlijk niveau is empathie wenselijk, maar in de politiek is men vaak juist gebaat bij onverschilligheid. Dat is niet per se slecht, meent Devisch. In zijn boek daagt hij ons uit na te denken over ons mensbeeld: schuilt in ieder mens behalve een vriend niet ook een schurk?

In februari was Ignaas Devisch te gast bij Radboud Reflects. Lees hier het verslag van deze avond.

Lieve Goorden - De sprong in de techniekLieve Goorden -  De sprong in de techniek
Lieve Goorden promoveerde in de politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ze raakte gefascineerd door het publieke debat over de nieuwste technologieën.

Ook in het haar boek De sprong in de techniek snijdt ze dit onderwerp aan. Nieuwe technologieën brengen ons vele nieuwe mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook onzekerheden. Want hoe moeten we omgaan met de nieuwe wereld die we zelf creëren, maar niet mee vertrouwd zijn? In haar boek staat Goorden juist stil bij dit soort vragen en roept ze ons op hetzelfde te doen.


Ger Groot - De geest uit de flesGer Groot - De geest uit de fles
Ger Groot doceert Cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is daarnaast bijzonder hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit.


In zijn boek De geest uit de fles laat Groot in een geschiedenis van de moderne filosofie zien hoe we geworden zijn wie we vandaag de dag zijn. Descartes zorgde voor de intrede van de radicale twijfel en sinds hem “is de geest uit de fles”. De afgelopen vier eeuwen heeft de filosofie geworsteld met de erfenis van religie. Niet alleen filosofie, maar heel onze cultuur is van deze worsteling doordrongen.


Kees Vuyk - Oude en nieuwe ongelijkheidKees Vuyk - Oude en nieuwe ongelijkheid
Kees Vuyk was universitair hoofddocent aan Universiteit Utrecht. Ook studeerde hij psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid gaat over goede intenties en slechte uitkomsten.

De belofte van gelijke kansen voor iedereen klinkt steeds holler. Vuyk laat zien dat er, ondanks goede bedoelingen, een nieuwe vorm van ongelijkheid is ontstaan in onze egalitaire samenleving. Hij legt uit wat deze nieuwe ongelijkheid behelst en hoe zij is ontstaan. Daarnaast gaat hij op zoek naar mogelijke oplossingen. Hoe bestrijden we ongelijkheid dan wel?


Jury

De juryleden van de Socratesbeker bestaat uit Paul Cobben (emeritus-hoogleraar), Chantal Bax (KNAW), Mariska Jansen (publicist en journalist), Bastiaan Rijpkema (Universiteit Leiden) en Marnix Verplancke (journalist De Morgen en Knack).

Na een kort gesprek met juryleden Paul Cobben, Mariksa Jansen en Marnix Verplancke, volgt een gesprek met drie genomineerden Ignaas Devisch, René ten Bos en Kees Vuyk onder leiding van Eveline Groot, secretaris van de Stichting Maand van de Filosofie.

Daarna volgt de bekendmaking van de winnaar van de Socratesbeker.

Dit is een onderdeel van De verbeelding aan de macht | Nacht van de Filosofie in Nijmegen.

Deelname kost € 20,-. Studenten, scholieren, medewerkers van de Radboud Universiteit, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefits Card-houders en leden van de PV Radboud betalen € 10,-.

Bekijk het volledige programma.

Inschrijven