Zoek in de site...

Aloneliness | Lecture by writer Sara Maitland (Lezing)

Datum
maandag 20 maart 2017Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Radboud Universiteit
Spreker
Writer Sara Maitland
Beschrijving

Banner-Maitland-UK

This lecture is in English. For English, scroll down.

Hoe kunnen we onze angst voor eenzaamheid overwinnen en zo een rijker leven leiden? De Britse schrijfster Sara Maitland is ervaringsdeskundige. Ze ruilde een druk leven in hartje Londen in voor een teruggetrokken bestaan op een Schots eiland om daar te schrijven over eenzaamheid. Laat je inspireren door haar visie op wat het betekent om mens te zijn.

Leren genieten

„De stilte holde mij uit en liet mij leeg en naakt achter” (Sara Maitland, in Trouw). In deze tijd van voortdurende interactie is het een heel proces om van stilte en eenzaamheid te leren genieten. Tijdens haar lezing analyseert Sara Maitland hoe het perspectief op alleen zijn in de loop der eeuwen veranderde. Ze maakt daarbij gebruik van mythen en legenden, wijsheid uit oosterse en westerse religies, en de filosofie van de Verlichting.

Na haar lezing gaat Maitland in gesprek met theoloog Christiane Alpers. Bijvoorbeeld over de vraag hoe het komt dat we alleen zijn associëren met anti-sociaal zijn, terwijl we tegelijkertijd autonomie, persoonlijke vrijheid en individualisme belangrijker vinden dan ooit.

Sara Maitland gaat naast een lezing over stilte ook een oefening in stilte geven: een korte meditatie (5 minuten).

Over de sprekers

Maitland-vierkantSara Maitland is een bekende Britse schrijver van romans en korte verhalen waarin religie een belangrijk thema is. In de jaren ’70 werd ze bekend als een van de pioniers in de feministische beweging. Maitland geeft colleges Creative writing aan Lancaster University en is een fellow van Durham University. Recente boeken zijn Stilte als antwoord (2010) en How to Be Alone (2014).

Alpers, Christiane 100Christiane Alpers is promovendus theologie aan de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt de relevantie van de theologie binnen een seculiere maatschappij en de betekenis van het concept genade hierin.

Deelname

Deelname kost € 5,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders gratis

Inschrijven

kronkelrandje

How can we overcome our fear of loneliness and lead a richer life? The British author Sara Maitland did so: she gave up a busy life in the heart of London to become a part-time hermit in the Scottish Highlands to write about solitude. Be inspired by her perspective on what it means to be truly human.

Enjoy the silence

“The silence hollowed me and left me empty and naked” (Maitland, in Trouw) In this time of constant interaction, being alone is not something we are used to. We have to rediscover how to enjoy silence and solitude. Tonight, Sara Maitland will analyze how, in the course of history, our perspective on loneliness has changed. Doing so, she draws upon fairy tale and myth, Western and Eastern religious traditions, the philosophy of the Enlightenment and psychoanalysis.

After her lecture Maitland will discuss the matter further with theologian Christiane Alpers. Why is it that we have come to think of being alone as antisocial, whereas at the same time we place more value on autonomy, personal freedom and individualism than ever before?

This lecture will be in English.

Sara Maitland will also give a five minute meditation.

About the speaker

Maitland-vierkantSara Maitland is a well-known British author of novels and short stories in which religion plays a key role. In the 1970s, she became one of the pioneers of the feminist movement. Maitland lectures for Lancaster University’s MA in Creative Writing and is a Fellow at Durham University. Her recent works are A Book of Silence (2009) and How to Be Alone (2014).

Alpers, Christiane 100Christiane Alpers is a PhD student at Radboud University. She studies the relevance of theology within a secular society, in particular the meaning of the concept of grace.

Registration

Normal rate € 5,- | Free admission for students, Radboud University staff, Radboud Reflects subscribers, and Alumni Benefit cardholders

Register