Zoek in de site...

Dealing with Implicit Biases | Lecture by philosopher Tina Chanter (Lezing)

Datum
dinsdag 2 mei 2017Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Radboud Universiteit
Spreker
Filosoof Tina Chanter
Beschrijving

Banner Chanter UK met button def

This lecture is in English.

We hebben allemaal vooroordelen. En dat is ook een goed overlevingsmechanisme. Gewapende criminelen horen bijvoorbeeld in het hokje ‘gevaar’ en ‘wegwezen’. Maar soms kun je ook last hebben van onbewuste vooroordelen over ras en gender. Ongewild stop je dan mensen in een hokje. Hoe kun je je hier tegen weren? Met kunst zegt de Britse filosoof Tina Chanter. Kom luisteren naar haar inspirerende verhaal.

Kunst kantelt

Kunstwerken laten ons anders naar de dingen kijken. Ze bieden een ander perspectief en laten je blik kantelen. Zo zie je hoe gekleurd je wereldbeeld is, en hoe dit in een nieuwe vorm gegoten kan worden. Onbewuste vooroordelen over afkomst, gender en identiteit komen zo in een ander daglicht te staan.

Gestuurde blik

Tina Chanter vraagt zich af wat er gebeurt als mensen geen onderdeel zijn van de dominante cultuur. Hoe komt het dat we sommige dingen wel zien en voor andere geen oog hebben? Wat staan we onszelf toe om te zien? Hoe worden onze ervaringen en onze oordelen gevormd? Kortom: hoe werkt onze ervaring en is er een manier om impliciete en onbewuste vooroordelen tegen te gaan?

Na afloop gaat RU-filosoof Cees Leijenhorst met Tina Chanter in gesprek.

Over de sprekers

Chanter, TinaTina Chanter is hoogleraar aan de Kingston University London. Zij schreef onder meer Gender: Key Concept in Philosophy (2007) en The Picture of Abjection. Film, Fetish and the Nature of Difference (2008). Binnenkort verschijnt van haar hand Art, Politics and Ranciere. Broken Perceptions.

Leijenhorst, Cees - door Michelle van de SchootbruggeCees Leijenhorst is hoofddocent Geschiedenis van de Moderne Filosofie aan de Radboud Universiteit.

Deelname

Deelname kost € 5,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefits Card-houders gratis

Inschrijven

Kronkelrandje

We all have biases, and they can help us to survive. For example, we implicitly associate armed criminals with things like “danger” and “run.” But sometimes implicit biases about race and gender are detrimental; involuntarily people end up in categories that may not apply to them. How can we deal with implicit biases? According to the British philosopher, Tina Chanter, art is a solution. Come be inspired by her lecture.

Art

Pieces of art change our perspectives. They reveal how biased our points of view can be and how this point of view can transform into a new way of observing. This can totally change implicit biases about origin, gender and identity.

Experiences and biases

Tina Chanter wonders how people in a dominant culture understand people are not members of that culture. How is it possible that we can perceive certain things, and while other things remain unknown? What do we allow ourselves to see? How do our experiences and biases come about? In short: how does our experience work and is there a way to challenge and change implicit biases?

About the speaker

Chanter, TinaTina Chanter is a professor at Kingston University London. She is the author of Gender: Key Concept in Philosophy (2007) and The Picture of Abjection. Film, Fetish and the Nature of Difference (2008) among others. Her upcoming book Art, Politics and Ranciere. Broken Perceptions will be published later this year.

Leijenhorst, Cees - door Michelle van de SchootbruggeCees Leijenhorst is associate professor History of modern Philosophy at the Radboud University.

Registration

Registration € 5,- | Free admission for RU employees, students, scholars, Alumni Benefits Cardholders and Radboud Reflects members

Register