Zoek in de site...

Open City | Radboud Reflects Lecture by sociologist Richard Sennett (Lezing)

Datum
woensdag 14 juni 2017Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Radboud Universiteit
Spreker
Socioloog Richard Sennett
Beschrijving

Banner Sennett Register

This lecture is in English.

Stel je voor: een bejaardentehuis in een middelbare school, een moskee naast een kerk en daarnaast de supermarkt. De bekende Amerikaanse socioloog Richard Sennett pleit voor een open stad. Hij stelt dat steden meer en meer gesloten plekken zijn geworden waar verschillende bevolkingsgroepen gescheiden van elkaar leven. Kom luisteren hoe Sennett denkt dat een open stad maatschappelijke problemen kan oplossen.

Sociale spanningen

Steden zijn wereldwijd aan het groeien, tegelijk zie je dat steden uniform worden en vooral gebouwd worden rond de rijke 1%, die het centrum van de stad bepaalt. Het zijn gesloten systemen aan het worden waarbij mensen met een andere economische, sociale of culturele achtergrond zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen. Om de spanningen en conflicten die er tussen verschillende groepen in de stad zijn op te lossen is het juist belangrijk om te zorgen dat deze groepen elkaar ontmoeten.

Ontmoeting

Sennett haalt de Brusselse wijk Molenbeek en de Parijse Banlieus aan als voorbeelden. Deze wijken zijn letterlijk, door grote verkeerswegen, afgesloten van de rest van de stad. Steden moeten zo gebouwd worden dat ze mensen empoweren in plaats van verschillen te benadrukken. Een supermarkt kun je beter op de grens van een rijke en arme wijk plannen dan midden in de arme wijk. Op deze manier creëer je een plek waar beide groepen elkaar kunnen tegenkomen en nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan.

Na zijn lezing gaat Richard Sennett in gesprek met politiek geograaf Henk van Houtum van de Radboud Universiteit.

Over de spreker

Sennett, RichardRichard Sennettstudeerde sociologie en geschiedenis en doceerde aan Harvard en Yale. In zijn onderzoek focust hij op steden, werk en cultuursociologie. Hij doet onderzoek naar hoe groepen en individuen sociale en culturele waarde geven aan materiële dingen. Bijvoorbeeld hoe ervaren wij de steden waarin wij leven of geven we zin aan de arbeid die we doen? Zijn belangrijkste boeken zijn The Craftsman (2008) en Together (2012). Binnenkort verschijnt het derde deel in deze trilogie Open City.

Houtum, Henk vanHenk van Houtum is universitair hoofddocent Geopolitiek en Politieke Geografie en hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij hoogleraar in deeltijd aan de University of Eastern Finland en schrijft hij voor diverse media, waaronder De Gelderlander. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de thema’s grenzen, migratie, identiteit en territoriale openheid.

Deelname

Deelname kost € 5,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefits Card-houders gratis

Inschrijven

Kronkelrandje

Imagine a home for the elderly in the same building as a high school, and a mosque next to a Catholic church with the supermarket in between. This may sound strange because cities are increasingly more divided and closed, with different groups of people are living their different lives without interacting. The well-known American sociologist Richard Sennett pleas for an open city instead. Come and learn why Sennett thinks that more open cities can help solve social issues.

Social tensions

Cities are growing worldwide, but at the same time they are becoming more uniform. Cities around the world are increasingly being built around the 1% of the richest people who dominate the center of cities. As they do, cities are becoming closed systems where people from different social, racial and economic backgrounds avoid interacting with each other. In contrast, we know it is very important that people in different groups get to know each other to resolve tensions between them.

Meeting

Sennett sees the Molenbeek district of Brussels and the Parisian banlieu as negative examples of cities divided into distinct sections for different people. Big roads literally close off these districts from the rest of the metropolitan areas in which they are found. According to Sennet, cities should instead be built in a way that encourages people to meet more often and empower each other instead of magnifying their differences. For example, a supermarket is better built on the edge between a poorer and richer district instead of in the center of one or the other. This way one creates open spaces where different groups meet and anything is possible.

After his lecture Richard Sennett will discuss the sociology of open cities with Political Geographer Henk van Houtum from Radboud University.

About the speaker

Sennett, RichardRichard Sennett teaches sociology at New York University and the London School of Economics. His work has explored how individuals and groups make social and cultural sense of material facts – about the cities in which they live and about the labour they do. He focuses on how people can become competent interpreters pf their own experience, depite the obstacles society may put in their way. His main books are The Craftsman (2008) and Together (2012). Open City, the third part in this triology, will be published shortly.

Houtum, Henk vanHenk van Houtum is Associate Professor Geopolitics and Political Geography and head of the Nijmegen Centre for Border Research at Radboud University Nijmegen. Next to this he is Professor Border Studies at the University of Eastern Finland and writes for various media, such as De Gelderlander. His research centers around the topics of borders, migration, identity and territorial openness.

Registration

Registration € 5,- | RU employees, students, scholars, Alumni Benefits Cardholders and Radboud Reflects members free

Register