Zoek in de site...

The Legacy of Nuclear Power | Lecture by geographer Andrew Blowers (Lezing)

Datum
dinsdag 18 april 2017Plaats in mijn agenda
Tijd
19:45 tot
Locatie
LUX, Mariënburg 36-38, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects i.s.m. de leerstoelgroep Milieu en Beleid (sectie Geografie, Planologie en Milieu)
Spreker
Geograaf Andrew Blowers
Beschrijving

The Legacy of Nuclear Power

This lecture is in English. For English see below.

Kernafval. Wat moeten we daarmee? Afgezien van de kernramp in Fukushima blijven de gevaren van het gebruik van kernenergie laag op de politieke agenda. Intussen stapelt de erfenis aan gevaarlijk kernafval zich steeds verder op. Kom luisteren hoe geograaf Andrew Blowers onze problematische omgang met kernenergie opnieuw onder de aandacht brengt.

Maatschappelijk probleem

Wat betreft het verwerken van hoog radioactief afval is het credo tot op de dag van vandaag: begraven en vergeten. Stop het zover mogelijk onder de grond, op plaatsen zo afgelegen als mogelijk. Maar deze manier van verwerken is traag en tijdelijk, waardoor de omgang met kernafval volgens Blowers behalve een technisch, vooral een maatschappelijk en politiek probleem is geworden.

Nucleaire oases

In zijn lezing laat Blowers zien hoe het vooral de economisch en politiek zwakke regio’s zijn die onder druk gekozen worden tot verwerkingsplaatsen van nucleair afval. Aan de hand van zijn onderzoek in Hanford (USA), Sellafield (UK), La Hague (FR) en Gorleben (DL) laat hij zien hoe deze nucleaire oases vanwege hun zwakke economie en politieke machteloosheid afhankelijk zijn geworden van nucleaire afvalverwerking. Hij pleit voor een betere omgang met onze nucleaire omgang en een rem op het creëren van nog meer kernafval.

Na zijn lezing gaat Andrew Blowers in gesprek met Behnam Taebi over de maatschappelijke gevolgen van onze nucleaire erfenis en de toekomst van kernenergie.

Politicoloog Pieter Leroy is gespreksleider.

Over de sprekers

Andrew BlowersAndrew Blowers is emeritus hoogleraar aan The Open University in Milton Keynes (UK) en was visiting professor aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar de politieke achtergronden van kernenergie en de maatschappelijke impact ervan. Eind vorig jaar verscheen zijn boek The Legacy of Nuclear Power.

Behnam TaebiBehnam Taebi is filosoof aan de Technische Universiteit Delft. Hij doet onderzoek naar de ethiek van kernenergie.

Deelname

Deelname kost € 5,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders gratis

Inschrijven is nog mogelijk bij de kassa van LUX.

Dit programma is een samenwerking van Radboud Reflects met de leerstoelgroep Milieu en Beleid (sectie Geografie, Planologie en Milieu) van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Nuclear waste. What should we do with it? Aside from the Fuskishima nuclear disaster, the dangers of the use of nuclear power has been low on the political agenda. Meanwhile, the amount of non-recyclable nuclear waste continues to grow. Come and listen as geographer Andrew Blowers explains our problematic approach to nuclear power.

Social problem

Up until today the solution to high-active nuclear waste has always been: bury and forget. Put it as far as possible underneath the surface of the earth, in places as remote as possible. But this approach to disposal is slow and tentative. Therefore Blowers states that, in addition to a technical, environmental problem, nuclear waste is very much a present and future social issue.

Nuclear oasis

In his lecture Blowers will discuss how economically and politically weak regions are forced to become nuclear processing sites. By his research at Hanford (USA), Sellafield (GB), La Hague (FR) and Gorleben (DE) he shows how these nuclear oasis became dependent on the nuclear industry, because of their weak local economy and their lack of political power. He pleads for a more secure management of our nuclear legacy against the creation of more wastes through further nuclear development.

After his lecture Andrew Blowers will discuss the social consequences of our nuclear legacy and the future of nuclear power with philosopher Behnam Taebi.

About the speakers

Andrew BlowersAndrew Blowers is emeritus professor at The Open University in Milton Keynes (UK) and was visiting professor at Radboud University. His research focuses on the political implications of nuclear power and its social impact. In 2016 his book The Legacy of Nuclear Power appeared.

Behnam TaebiBehnam Taebi is professor of Philosophy at Delft University of Technology and researches the Ethics of Nuclear Energy.

Political scientist Pieter Leroy moderates the dicussion.

Registration

Normal rate € 5,- | Free Admission for Students, Radboud University staff, Radboud Reflects subscribers, and Alumni Benefit cardholders.

Held in cooperation with: The chair group for Environment and Policy (in the Environment and Society Studies division) at the Nijmegen School of Management.