Zoek in de site...

Where Have All the Insects Gone? | Lunch lecture by ecologist Hans de Kroon (Lezing)

Datum
dinsdag 14 november 2017Plaats in mijn agenda
Tijd
12:45 tot
Locatie
Central Hall Huygens building (Noordstraat) Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
Ecologist Hans de Kroon
Beschrijving

Banner-zonder-inschrijfbutton-insects

Nederlands volgt Engels

Three-quarters of the flying insects in nature have vanished in the last 25 years. This shocking outcome has prompted warnings that the world is on course for an ecological Armageddon, with profound consequences for human society. What caused this drastic decrease of the number of insects? Why is the extinction of insects a problem at all? In what way does it affect human society? And what – if anything – can we do to counter this extinction? Come listen as Hans de Kroon explains and then join the discussion!

An Unclear Cause

Insects make up about two-thirds of all life on Earth. They play an important role in the circle of life as both pollinators and prey for other wildlife. Hans de Kroon’s recent research project, however, has brought to light a horrific decline in their numbers. Are weather-, climate- and landscape changes to blame, or is it maybe pollution or the widespread use of pesticides? The factors that caused the decline are still unclear, open for debate, and require further investigation.

About the speaker

hansHans de Kroon is professor Plant Ecology and the director of the Institute for Wetland and Water Research at the Faculty of Science of Radboud University. He recently led a research project in Germany showing that three-quarters of the flying insects in nature have vanished in the last 25 years.

Registration

Participation is free. Registration is not necessary.

In November 2017, Radboud Reflects programming highlights the Faculty of Science at Radboud University, to think about ethical issues in science with students, employees and the general public.Een ecologische armageddon

Driekwart van alle vliegende insecten in de natuur zijn verdwenen de afgelopen 25 jaar. Dit choquerende onderzoeksresultaat doet ons vrezen voor een ecologische armageddon, die grote gevolgen kan hebben voor onze samenleving. Wat heeft ervoor gezorgd dat het aantal insecten zo drastisch is afgenomen? En waarom is het uitsterven van insecten eigenlijk überhaupt een probleem? Hoe zal deze afname de samenleving beïnvloeden? En wat zouden we kunnen doen om deze tendens tegen te gaan? Kom luisteren naar de lezing van Hans de Kroon en discussieer mee!

Een onbekende oorzaak

Twee derde van al het leven op Aarde bestaat uit insecten. Zij spelen een belangrijke rol in de kringloop van het leven als bestuivers en als voedsel voor andere dieren. Een recent onderzoeksproject, geleid door ecoloog Hans de Kroon, heeft een schrikbarende afname in het aantal insecten aan het licht gebracht. Zijn misschien veranderingen in het weer, het klimaat of het landschap, of misschien vervuiling of het grootschalige gebruik van pesticiden hiervoor verantwoordelijk? De oorzaken van de insectenafname zijn nog open voor discussie en vragen om meer onderzoek.

Over de spreker

hansHans de Kroon is hoogleraar Experimentele Plant Ecologie en de directeur van het Institute for Wetland and Water Research aan de Radboud University. Onlangs leidde hij een onderzoeksproject in Duitsland dat uitwees dat driekwart van alle vliegende insecten in de natuur zijn verdwenen gedurende de laatste 25 jaar.

Registratie

Deelname is gratis. Inschrijven niet nodig.

De voertaal is Engels.

In november 2017 strijkt Radboud Reflects neer op de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit, om samen met studenten, medewerkers en het algemeen publiek verder te denken over ethische kwesties.