Zoek in de site...

Afrotopia | Lecture by Senegalese economist and writer Felwine Sarr (Lezing)

Datum
dinsdag 29 mei 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects and CCEP
Spreker
Senegalese economist and writer Felwine Sarr
Beschrijving

Afrotopia | Senagalese economist and writer Felwine Sarr

Nederlands volgt Engels

It is time for Africa to set its own course and no longer follow after the West or listen to its orders. It is time for Africa to rethink itself and its future. It is time for Afrotopia, argues the Senegalese economist, writer, and singer Felwine Sarr. Africa should stand on its own. Come and learn how Sarr states that it is time for Africa to take matters, and the future, into its own hands.

The New Africa

It is time that Africa centralizes itself, according to Felwine Sarr. Forces from the outside have determined the fate of Africa for centuries. Africa should think itself, represent itself, and project itself. Africans themselves should develop ideas about politics, economy, culture, symbols, and the environment. In order to do so, people need to think about the kind of society Africa wants to be and what its core values should be. From there they can think of ways to manage this.

Independence

In order to do all these things, it is important that Africa becomes intellectually independent. Africa should stand on its own traditions and draw from those traditions. From its own history and culture Africa could then come up with solutions for challenges in the fields of education, democracy, and the environment. It is time to shake off colonialism. Concepts like ubuntu, noflay, tawfekh, imihigo should be embraced again. They stand for the welfare of individuals and that of the community. This does not mean that Africa should isolate itself from the rest of the world, but it does mean that it should start propagating its own strengths.

About the speaker

Sprekersfoto Fellwine sarrFelwine Sarr is a Senegalese economist, writer and singer. He is dean of the Economics and Management faculty at the University Gaston Berger of Saint-Louis in Senegal, and head of the new faculty of Civilizations, Religions, Arts and Communication (CRAC) of the same university. His research focuses on economic policies, development, economy, and the history of religious ideas. Sarr is also a writer and was awarded the Grand Prix of Literary Associations in 2016 for his work entitled "Afrotopia".  As a musician he has published three musical pieces thus far: Civilisation ou Barbarie (2000), Les Mots du Récit (2005), and Bassai (2007).

This lecture is in English.

This is a Radboud Reflects Lecture in cooperation with the Center of Contemporary European Philosophy of Radboud University.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

Het is tijd voor Afrika om zelf zijn koers te bepalen en niet langer achter het Westen aan te lopen of orders van buitenaf op te volgen. Het is tijd voor Afrika om zichzelf en zijn toekomst opnieuw te denken. Het is tijd voor een Afrotopia, stelt de Senagelese econoom, schrijver en zanger Felwine Sarr. Afrika moet in zijn eigen kracht gaan staan. Kom luisteren naar Felwine Sarr, die stelt dat het tijd is voor Afrika om het heft en zijn toekomst in eigen hand te nemen.

Het nieuwe Afrika

Het is tijd dat Afrika zichzelf centraal stelt, aldus Fewline Sarr. Het lot van Afrika werd eeuwenlang bepaald van buitenaf. Afrika moet zichzelf denken, zichzelf representeren en zichzelf projecteren. Afrikanen moeten zelf ideeën ontwikkelen over politiek, economie, cultuur, symboliek en het milieu. Hiervoor moet er nagedacht worden over het soort samenleving dat Afrika wil zijn en welke waarden hier het hart van vormen. Vandaar kun je gaan bedenken hoe je dat voor elkaar wilt krijgen.

Onafhankelijkheid

Hiervoor is het belangrijk dat Afrika intellectueel onafhankelijk wordt. Afrika moet in zijn eigen tradities gaan staan en hier uit putten. Vanuit zijn eigen geschiedenis en cultuur kan Afrika dan oplossingen verzinnen voor uitdagingen op het gebied van onderwijs, democratie en het milieu. Het is tijd om het kolonialisme af te schudden. Concepten als ubuntu, noflay, tawfekh, imihigo moeten weer worden omarmd. Zij staan voor het welzijn van individuen en de gemeenschap. Dit betekent niet dat Afrika zich moet afsluiten voor de rest van de wereld, maar wel dat ze haar sterke kanten moet gaan uitdragen.

De voertaal is Engels.

Over de spreker

Felwine SarrFelwine Sarr is een Senegalese econoom, schrijver en zanger. Hij is verbonden aan Gaston Berger Universiteit van Saint Louis. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met economische richtlijnen, ontwikkelingen, economie en geschiedenis en religieuze ideeën. Hij won de Grand Prix of Literary Associations voor zijn boek Afrotopia.

Dit is een programma van Radboud Reflects in samenwerking met the Center of Contemporary European Philosophy of Radboud University.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.