Zoek in de site...

Apocalypse | Lecture and discussion with theologian Catherine Keller and philosophers Mathijs van de Sande, Lisa Doeland and Pim Haselager (Lezing)

Datum
dinsdag 9 oktober 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
Theologian Catherine Keller and philosophers Mathijs van de Sande, Lisa Doeland and Pim Haselager
Beschrijving

Apocalypse | Theologian Catherine Keller

Nederlands volgt Engels

Is the apocalypse more than just a story of doom? Global warming, worldwide political unrest, and the power of artificial intelligence: in discussions in which these visions of threat, impotence and fear play a role, the originally religious term “apocalypse” – the end of time – is often mentioned. Learn from theologian Catherine Keller how the apocalypse is not only a story of catastrophe but one of recovery as well. Think further on how this perspective can help us in public debate.

Current events

Catherine Keller will give a short lecture after which she will discuss different aspects of the matter in further detail with three Radboud University philosophers: politics with Mathijs van de Sande, climate change with Lisa Doeland and artificial intelligence with Pim Haselager.

The end of time

A great red dragon having seven heads and ten horns, a whore upon a scarlet colored beast, four horsemen symbolizing warfare, hunger, sickness and death: these images from the Bible book Apocalypse have been an inspiration for many famous paintings, music and films over the course of time. The images all express an atmosphere of doom and announce the end of time.

Naturally, the author of this book was not predicting the melting of arctic ice, the election of president Trump or the threat of robots making humans redundant. But he did see the destructive human tendency to exploit the earth. It is no wonder, then, that the apocalypse is cited in relation to our current earthly crises.

Recovery

But, says Keller, we shouldn’t forget that Apocalypse is not only a story about destruction, but also one about a world in which, finally, social justice and a healthy environment will prevail. How can this theological perspective enrich secular discussions about the seemingly inevitable end of time?

"It is not too late, but as Martin Luther King did say in relation to the Vietnam War in the late sixties, there is such a thing as too late. And so he called for the fierce urgency of now. And I think that's what the apocalypse is calling us to: right now"

As a preview to her lecture on 9 october, Catherine Keller talked with program maker Liesbeth Jansen about how the Bible book Apocalypse can help us deal with ecological threats and climate change. Watch the video:

About the speakers

Catherine KellerCatherine Keller is professor of Constructive Theology at Drew University. In her work, she focuses on social and ecological justice and on a feministic approach to the Bible and theology. Among other things, she has written Cloud of the Impossible (2014), On the Mystery (2007) and Apocalypse Now and Then (2004). Currently, she is working on a revision of this latter topic entitled Apocalypse After All?

Mathijs van de SandeMathijs van de Sandeis a political philosopher at Radboud University. His main research interests are theories of radical democracy, anarchism, and political activism.Lisa DoelandLisa Doeland is a PhD candidate at Radboud University, writing on the meaning of waste.Pim HaseslagerPim Haselager is a philosopher and expert on the field of artificial intelligence at Radboud University and the Donders Institute.Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

Is de apocalyps meer dan een doemverhaal? De klimaatcrisis, wereldwijde politieke onrust en de macht van kunstmatige intelligentie. In discussies waarin vooruitzichten van dreiging, machteloosheid en angst een rol spelen, komt de van oorsprong religieuze term apocalyps - het einde der tijden - vaak voorbij. Leer van de Amerikaanse theoloog Catherine Keller dat de apocalyps niet alleen maar een rampscenario is maar juist ook gaat over herstel. Denk verder over hoe deze visie kan helpen in het maatschappelijk debat.

Actualiteit

Catherine Keller geeft een korte lezing waarna ze in gesprek gaat met drie filosofen van de Radboud Universiteit: Mathijs van de Sande over politiek, Lisa Doeland over klimaat en Pim Haselager over kunstmatige intelligentie.

Einde der tijden

Een vuurrode draak met zeven koppen en tien horens, een hoer op een scharlakenrood beest, vier ruiters die symbool staan voor oorlog, honger, ziekte en dood.

Het zijn beelden uit het bijbelboek Apocalyps die in de loop der geschiedenis verwerkt zijn in talloze beroemde schilderijen, muziek en films. De beelden hebben allemaal een dreigende sfeer en kondigen het einde van de wereld aan.

Uiteraard voorspelde de auteur van het boek niet het smelten van de poolkappen, de verkiezing van Trump of de dreiging van robots die de mens overbodig maken, maar hij zag de destructieve tendens van de mens om de aarde uit te buiten. Het is dan ook geen wonder dat de apocalyps aangehaald wordt als het over onze huidige crises gaat.

Herstel

Maar, zegt theoloog Catherine Keller, Apocalyps is niet alleen een verhaal over het einde van de wereld, maar het is juist ook een visie van een wereld waarin, uiteindelijk, sociale rechtvaardigheid en een gezond milieu zullen overwinnen.

Hoe kan dit theologisch perspectief een toevoeging zijn aan de seculiere discussies over het schijnbaar onafwendbare einde der tijden?

Over de sprekers

Catherine KellerCatherine Keller is hoogleraar Constructieve theologie aan Drew University. In haar werk richt ze zich op sociale en ecologische rechtvaardigheid en een feministische lezing van Bijbel en theologie. Ze schreef o.a. Cloud of the Impossible (2014), On the Mystery (2007) en Apocalypse Now and Then (2004). Momenteel werkt ze opnieuw aan ditzelfde thema onder de titel Apocalypse after all?

Mathijs van de SandeMathijs van de Sande is politiek filosoof aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich met name op radicale democratie, anarchisme en politiek activisme.Lisa DoelandLisa Doeland is filosoof en promoveert aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de betekenis van afval.Pim HaseslagerPim Haselager is filosoof en deskundige op het gebied van kunstmatige intelligentie aan de Radboud Universiteit en het Donders Institute.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.