Zoek in de site...

China and the New Silk Road | Lectures by philosopher Haroon Sheikh and sinologist Jue Wang (Lezing)

Datum
dinsdag 27 november 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
Philosopher Haroon Sheikh and sinologist Jue Wang
Beschrijving

China and the New Silk Road

Nederlands volgt Engels

China is advancing fast. Under the flag of the new Silk Road, the biggest infrastructural project ever, it is working to connect its fast expanding economy to the rest of the world with highways, railways, pipelines and docks. Are we at the brink of a Chinese world order? Philosopher Haroon Sheikh and sinologist Jue Wang will give their view of the world of tomorrow.

New Silk Road

Chinese president Xi Jinping announced the ‘Belt and Road Initiative,’ also known as the ‘New Silk Road,’ in 2013. With an investment of almost 1.000 billion dollars, the new Silk Road should connect China with the rest of the world and renew the historic old trade route. In about sixty countries, reaching from East Asia to East Africa, investments are being made in infrastructure. Digital infrastructure is included in the project, with the unreeling of a Chinese glass fibre network. This should help big internet companies like Alibaba to establish themselves outside of China.

Debts

Now that traditional alliances, like those between Europe and the United states, are under pressure, China presents itself as an important player in the world free market. The idea of a new Silk Road sounds attractive and offers new possibilities to Europe and Africa, but Chinese globalisation also has a dark side. Many are worried about the consequences of Chinese influence on democracy and freedom as well as about the way China forces debts on poor countries like Serbia through shady contracts.

Master strategists

How should we see this new Silk Road according to China? What kind of state is China? Philosopher Haroon Sheikh argues that China developed itself nearly autonomously throughout the centuries to what become now a state of master strategists and businessmen. He will explain how we should put the China of today in a historical perspective. Sinologist Jue Wang will clarify how China works to expand its economic and political influence through its ‘Belt and Road Initiative’.

After their lectures, Sheikh and Wang will discuss the rise of China. Could we call this new Silk Road neo-colonial or is that too simplistic? Are the Chinese aggressive players on the global market or are they just clever strategists? Should we fear for the march of China or does having China as the new world leader offer us new possibilities?

About the speakers

Haroon SheikhHaroon Sheikh is investigator at the Netherlands Scientific Council for Government Policy and at Dasym Investment Strategies and is connected to the European think tank FreedomLab. He is author of the book De opkomst van het Oosten (2016), in which he explores the contours of a new Eurasian world order. Sheikh appears in the media regularly, including among others the NRC-Handelsblad, Vrij Nederland and The Financial Times.

Jue WangJue Wang is sinologist at the University of Leiden and is connected to the think tank Chatham House: The Royal Institute of International Affairs. She specializes in Chinese political economy, including  the Belt and Road Initiative, better known as the new Silk Road.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

China komt dichterbij. Onder de vlag van de nieuwe zijderoute sluit het haar snel groeiende economie aan op de rest van de wereld met snelwegen, spoorlijnen, pijpleidingen en havens, het grootste infrastructurele project ooit. Staan we aan de vooravond van de Chinese wereldorde? Filosoof Haroon Sheikh en sinoloog Jue Wang geven hun visie op de wereld van morgen.

Nieuwe zijderoute

De Chinese president Xi Jinping kondigde in 2013 het Belt and Road Initiative aan, ook wel de nieuwe zijderoute genoemd. Met een investering van bijna 1.000 miljard dollar moet de nieuwe zijderoute China verbinden met de rest van de wereld en de historische handelsroute laten herleven. In zo’n zestig landen wordt inmiddels geïnvesteerd in infrastructuur, reikend van Oost-Azië tot Europa en Oost-Afrika. Maar ook de digitale infrastructuur wordt aangepakt door het uitrollen van een Chinees glasvezelnetwerk. Daarmee moeten grote internetverkopers als Alibaba voet aan de grond krijgen buiten China.

Schulden

Nu traditionele bondgenootschappen, zoals die tussen Europa en de VS, onder druk staan, treedt China naar voren als belangrijke speler in de vrije wereldhandel. Het idee van de nieuwe zijderoute klinkt aantrekkelijk en biedt nieuwe kansen voor Europa en Afrika, maar deze Chinese globalisering heeft ook schaduwkanten. Zo maakt men zich zorgen over de gevolgen van de Chinese invloed voor democratie en vrijheid en over de enorme schulden die China arme landen zoals Servië oplegt met schimmige contracten.

Meesterlijke strategen

Hoe moeten we de nieuwe zijderoute zien door Chinese ogen? En wat voor een staat is China eigenlijk? Filosoof Haroon Sheikh vertelt hoe China zich door de eeuwen heen vrijwel autonoom ontwikkelde tot een staat van handelaren en meesterlijke strategen en legt uit hoe we het China van nu in historische perspectief moeten plaatsen. Sinoloog Jue Wang legt uit hoe China te werk gaat bij het uitbreiden van zijn economische en politieke invloed aan de hand van zijn Belt and Road Initiative.

Na hun lezingen gaan Sheikh en Wang in gesprek over de opkomst van China. Is de nieuwe zijderoute neokoloniaal te noemen of is dat te kort door de bocht? Zijn de Chinezen agressieve spelers op de wereldmarkt of juist slimme strategen? En moeten we vrezen voor de opmars van China of biedt een Chinese wereldorde juist nieuwe kansen?

De voertaal is Engels

Over de sprekers

Haroon SheikhHaroon Sheikh is verbonden aan centrum Èthos van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Europese denktank FreedomLab en is onderzoeker bij Dasym Investment Strategies. Hij is schrijver van het boek De opkomst van het Oosten (2016), waarin hij de contouren van een nieuwe Euraziatische wereldorde verkent. Sheikh verschijnt regelmatig in de media, waaronder het NRC-Handelsblad, Vrij Nederland en The Financial Times.

Jue WangJue Wang is sinoloog aan Universiteit Leiden en is verbonden aan de denktank Chatham House: The Royal Institute of International Affairs. Ze is specialist op het gebied van Chinese politieke economie, waaronder het Belt and Road Initiative, beter bekend als de nieuwe zijderoute.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.