Zoek in de site...

Doughnut Economics | Lecture by economist Kate Raworth (Lezing)

Datum
dinsdag 19 juni 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
14:30 tot
Locatie
Stadsschouwburg, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
Economist Kate Raworth
Beschrijving

Doughnut Economics | Lecture by economist Kate Raworth

English follows Dutch

De economie draait niet langer meer alleen om geld, maar ook om mensen en de planeet. Met de donuteconomie introduceerde de Britse econoom Kate Raworth een eenvoudig schema om dit uit te leggen. Kom en leer welk raamwerk Kate Raworth gebruikt dat tegemoet komt aan de behoeftes van alles en iedereen op aarde.

Uitdagingen

Er zijn in de 21ste eeuw meer mensen dan ooit. Mensen die allemaal aan de ene kant een bepaalde levensstandaard willen behouden. Maar aan de andere kant heeft deze levensstandaard een enorme impact op de aarde. Met de donuteconomie kunnen we rekening houden met zowel de menselijke behoeftes als het behoud van de planeet.

Donuteconomie

De donut laat de sociale grenzen en de grenzen van de aarde in één afbeelding zien. Zo toont het de hedendaagse uitdagingen en kan het als een kompas voor vooruitgang dienen. De binnenste cirkel is de grens die we niet over willen gaan als het op het welzijn van mensen aankomt. We willen allemaal genoeg eten,  goede huisvesting, toegang tot zorg en onderwijs en een politieke stem. De buitenste cirkel geeft de grens aan die over het milieu gaat. We willen een stabiel klimaat, een vruchtbare aarde en een beschermende ozonlaag behouden.

Toekomst

Hoe kan de donuteconomie van Kate Raworth ons helpen bij het maken van de juiste beslissingen? Hoe kan het zowel sociale als ecologische rechtvaardigheid garanderen?

Na haar lezing gaat Kate Raworth met econoom Ivan Boldyrev in gesprek over deze thema’s. Is dit de eerste stap in het hervormen van onze ideeën over economie? En hoe kunnen we echt rekening houden met zowel de mens als de aarde? Programmamaker Lisa Doeland leidt het gesprek.

De voertaal is Engels

Over de spreker

Kate RaworthKate Raworth is een Britse econoom die zich vooral bezig houdt met de economische mindset die nodig is om de sociale en ecologische uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken. Ze is de bedenker van de Donut van sociale grenzen en grenzen van de aarde. Ze is verbonden aan het Environmental Change Institute van de universiteit van Oxford waar ze Environmental Change and Management doceert. Tevens is ze verbonden aan het Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Ivan BoldyrevIvan Boldyrev is universitair docent economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit.

VPRO Tegenlicht: De Donut Economie

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

English

Is the economy only about money? Not any longer! The British economist Kate Raworth introduced Doughnut Economics. With this simple system she gave both people and the planet a place in economics. Come learn how Kate Raworth’s framework meets the needs of all within the means of the planet.

Challenges

The 21st century comes with big challenges. There are more people than ever and we want to maintain certain living standards, while on the other hand this undermines the well-being of the planet on which we live. How can we take both into account? Kate Raworth’s simple but serious idea of Doughnut Economics shows how.

Doughnut Economics

The Doughnut shows the social and planetary boundaries in one picture. In this way it depicts the challenge we face nowadays and it acts as a compass for human progress for this century. The inner circle is the boundary we do not want to cross when it comes to the wellbeing of people. We want all people to have enough food, good housing, access to healthcare and education and a political voice. The outer circle shows the boundaries that concern the environment. We want to preserve a stable climate, fertile soils and a protective ozone layer.

Future

How can Kate Raworth’s Doughnut Economics help us to make the right decisions to ensure both social and environmental justice in the future? After her lecture, Kate Raworth will discuss these issues with economist Ivan Boldyrev from Radboud University. Is Doughnut Economics the first step in transforming our ideas about economics? How can we truly take the wellbeing of both human beings and the planet into account? Programme maker Lisa Doeland will be the chair of this evening.

This lecture is in English.

Kate Raworth on growth:

About the speaker

Kate RaworthKate Raworth is a British economist focused on exploring the economic mindset needed to address the 21st century’s social and ecological challenges, and is the creator of Doughnut Economics, a framework to discuss social and planetary boundaries in economics. She is a Senior Visiting Research Associate at Oxford University’s Environmental Change Institute, where she teaches on the Masters in Environmental Change and Management.

Ivan BoldyrevIvan Boldyrev is assistant professor economic theory and policy at Radboud University.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.