Zoek in de site...

Economics, Relationships and Happiness | Lecture by political economist Luigino Bruni (Lezing)

Datum
dinsdag 27 februari 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Theaterzaal C, RU, Heyendaalseweg 141
Organisator(s)
Radboud Reflects and the Thomas More Foundation
Spreker
By political economist Luigino Bruni
Beschrijving

Economics, Relationships and Happiness

Nederlands volgt Engels

What does the way in which we live our lives together have to do with economics? “Everything” states the Italian political economist Luigino Bruni. He signifies a growing tendency to organize friendships and other social contacts according to principles that traditionally belong to the market: we plan and schedule our appointments and make the clearest possible arrangements. This prevents us from being hurt and allows us to satisfy our needs without having to depend on the love of others. Come and listen how Bruni pleads for a revaluation of vulnerability.

Contracts

We turn our social relationships into contracts, states Luigino Bruni. While a contract is clear, it is also impersonal and anonymous. Contracts are fine for economic relationships, but treating friendships like market contracts is insufficient and dangerous.

Loneliness

We can see the results of this development in our everyday lives, states Bruni. The growing loneliness and misery of our affluent economies tell us that we are on the wrong track. We long for warm and personal interactions, particularly with those we love. Bruni therefore pleads for a revaluation of vulnerability. “The positive and negative sides of life go hand in hand: if we ban the risk of being hurt, we also lose the beauty of relationships.”

Economic relationships

According to Bruni, this is true not only for personal relationships, but for economic ones as well: if market relationships would be more personal and less anonymous, it would enhance our vulnerability, but it would also increase our happiness.

After his lecture, program manager Liesbeth Jansen will interview Luigino Bruni.

About the speaker

Luigino BruniLuigino Bruniis a professor of Political Economy at Bocconi University in Milan. His books include The Wound and the Blessing: Economics, Relationships and Happiness (2012), the award-winning Civil Happiness: Economics and Human Flourishing in Historical Perspective (2005), and The Economy of Communion (2001).

This is a program of Radboud Reflects and the Thomas More Foundation.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

Wat heeft de manier waarop we met elkaar samenleven te maken met economie? “Alles”, stelt de Italiaanse politiek econoom Luigino Bruni. Hij constateert een ‘verzakelijking’ van onze vriendschappen en andere contacten: we plannen en maken overal duidelijke afspraken over. Zo kunnen we niet gekwetst worden en zijn we niet afhankelijk van de welwillendheid van anderen. Kom luisteren hoe Bruni pleit voor een herwaardering van kwetsbaarheid in al onze relaties.

Contracten

We maken van onze sociale relaties een soort contracten, stelt Luigino Bruni. Een contract is helder, maar ook anoniem en onpersoonlijk. Contracten werken prima voor economische relaties, maar als we onze vriendschappen op dezelfde manier benaderen, worden ze onpersoonlijk en afstandelijk.

Eenzaamheid

Door deze ontwikkeling voelen steeds meer mensen zich eenzaam, stelt Bruni. We willen juist wél een warm en persoonlijk contact, zeker met de mensen die ons dierbaar zijn. Hij pleit dan ook voor een herwaardering van kwetsbaarheid. “Want de mooie en de negatieve kanten van het leven horen bij elkaar: als we het risico om gekwetst te worden uitbannen, lopen we ook de mooie kanten van relaties mis.”

Handelsrelaties

Dit pleidooi houdt Luigino Bruni niet alleen voor persoonlijke relaties, maar juist ook voor de economie: wanneer ook handelsrelaties persoonlijker en minder anoniem zouden zijn, zou dat weliswaar de kwetsbaarheid vergroten, maar ons ook in alle opzichten gelukkiger maken.

Na zijn lezing wordt Bruni geïnterviewd door programmamaker Liesbeth Jansen.

Over de spreker

Luigino BruniLuigino Bruni doceert Politieke economie aan de Bocconi Universiteit van Milaan. Hij schreef o.a. The Wound and the Blessing: Economics, Relationships and Happiness en het prijsbekroonde Civil Happiness: Economics and Human Flourishing in Historical Perspective (2005) en The Economy of Communion.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.