Zoek in de site...

The Challenges of Religious Dialogue | Edward Schillebeeckx Lecture by theologian Catherine Cornille (Lezing)

Datum
donderdag 8 maart 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Theatre Hall C, Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects in samenwerking met Tijdschrift voor Theologie en de Stichting Edward Schillebeeckx
Spreker
Theologian Catherine Cornille
Beschrijving

The Challenges of Religious Dialogue

Nederlands volgt Engels

In a world of close encounters between members of different religions, interreligious dialogue presents itself as an essential feature of peaceful coexistence. At first glance, the interreligious dialogue thus seems self-evident and important at the same time. But in reality this conversation has proven to be extremely complicated. Come and listen to how the Belgian-American theologian Catherine Cornille poses that humility can play a key role in solving this problem.

Conflict

Encounters between members of different religions lead to tension and violence more often than to collaboration. Religious beliefs have often enough been used to justify aggression rather than to prevent it. Various scholars have proposed social political or psychological factors to explain these problems. But Catherine Cornille pinpoints the obstacles for dialogue not so much outside as within religious traditions.

Feeling superior

“Hostility, pride and indifference are in the way of a real dialogue. Religious leaders are too often convinced of the superiority of their own beliefs and don’t put much effort in stimulating an active interest in the other. No wonder the relationship between individuals belonging to different religions is often governed by mutual fear and aversion."

Humility

Catherine Cornille poses that real change is possible only on the condition that we become aware of our own fallibility and imperfection. She therefore pleads for a revaluation of the unpopular virtue of humility.

After her lecture, Cornille will discuss the topic in further detail with theologian Stephan van Erp. How can we give a positive impulse to the interreligious dialogue here in the West?

About the speakers

Catherine CornilleCatherine Cornille is professor of Comparative Theology at Boston College, USA. She is a widely recognized authority in the field of comparative theology, interreligious dialogue and theologies of religion. She received the Frederick. J. Streng book award for The Im-Possibility of Religious dialogue (2008).

Erik BorgmanErik Borgman is professor of Systematic Theology at Tilburg University. He is also the chief editor of Tijdschrift voor Theology that was founded by Edward Schillebeeckx,  chairman of the Edward Schillebeeckx Foundation and a lay-dominican.

This is a programme of Radboud Reflects, Tijdschrift voor Theologie and the Edward Schillebeeckx Foundation.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

In een globaliserende wereld zijn er steeds meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen. En natuurlijk wil iedereen graag in vrede leven. Op het eerste gezicht lijkt de interreligieuze dialoog dan ook net zo vanzelfsprekend als essentieel. Maar in de praktijk blijkt dit gesprek bijzonder gecompliceerd. Kom luisteren hoe de Vlaams-Amerikaanse theoloog Catherine Cornille stelt dat nederigheid een centrale rol kan spelen bij het oplossen van dit probleem.

Conflict

Ontmoetingen tussen verschillende religies leiden vaker tot geweld en conflict dan tot samenwerking. Religieuze overtuigingen worden vaker gebruikt om agressie te rechtvaardigen dan te voorkomen. Verschillende wetenschappers zoeken de oorzaken voor deze problemen in sociaal politieke of psychologische factoren, maar Catherine Cornille schrijft ze toe aan de religies zelf.

Je eigen gelijk

“Trots, vijandigheid en onverschilligheid staan een echte dialoog in de weg. Religieuze leiders zijn vaak te zeer overtuigd van hun eigen gelijk en hechten weinig belang aan het stimuleren van interesse in andersgelovigen. Geen wonder dat de relatie tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden vaak gekenmerkt wordt door angst en afkeer.”

Nederigheid

Catherine Cornille stelt dat echte verandering alleen mogelijk is als we ons bewust zijn van onze eigen feilbaarheid en imperfectie. Ze houdt daarom een pleidooi voor de herwaardering van de onpopulaire deugd ‘nederigheid’.

Na haar lezing gaat Catherine Cornille in gesprek met theoloog Stephan van Erp over het stimuleren van de interreligieuze dialoog hier in Westen.

Over de sprekers

Catherine CornilleCatherine Cornille, verbonden aan Boston University (VS), is een expert op het gebied van de vergelijkende theologie. Ze publiceerde veelvuldig over de interreligieuze dialoog, in het bijzonder die tussen christenen en boeddhisten, en christenen en hindoeisten.


Erik BorgmanErik Borgman is hoogleraar Systematische theologie aan Tilburg University. Met zijn cultuurkritische perspectief is hij regelmatig te zien en beluisteren in de media over religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast publiceerde hij verschillende publieksboeken, o.a. over kerk en samenleving.

De voertaal is Engels.

Edward Schillebeeckx Lezing In de tweejaarlijkse Edward Schillebeeckx Lezing geven vooraanstaande internationale theologen hun visie op maatschappelijke kwesties. Edward Schillebeeckx (1914-2009) stond bekend om de positieve waardering van andere religies en niet-gelovigen. Eerdere sprekers van de ES lezing waren: Timothy Radcliffe (2011), Rowan Williams (2013) en Terry Eagleton (2016)

Dit is een programma van Radboud Reflects in samenwerking met Tijdschrift voor Theologie en de Stichting Edward Schillebeeckx

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.