Zoek in de site...

Genes, Memes and Tremes. The Future of Artificial Intelligence | Lecture by psychologist Susan Blackmore (Lezing)

Datum
maandag 29 oktober 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Grotius building, Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects and the Max Planck Institute for Psycholinguistics
Spreker
Psychologist Susan Blackmore
Beschrijving

Register Genes, Memes and Tremes. The Future of ArtificiaI Intelligence | Lecture by psychologist Susan Blackmore

Nederlands volgt Engels

We may think that because we invented modern technology we must remain in charge of it but taking an evolutionary perspective suggests a very different prospect. Universal Darwinism is the principle that when any kind of information is copied with variation and selection an evolutionary process inevitably begins. Genes are Earth’s best-known replicator and gave rise to biological evolution, but there may be other replicators on earth that, like genes, will evolve ever faster. What might this mean for the future of both human and artificial intelligence?

Memes

The idea of memes comes straight from universal Darwinism, the term ‘meme’ being invented by Richard Dawkins to describe a second replicator on planet earth – all the information we humans copy from one to another. Memes are not just silly images and jokes sent around the web but include words, stories, theories and ideas, technologies and ways of doing things. We are the meme machines who copy all this: the selfish memes compete to use us for their own survival and propagation – regardless of the consequences for us or the planet.

Tremes

Could a third selfish replicator emerge from the culture created by the second? British psychologist Susan Blackmore believes that this is already happening. Digital information is now being copied, varied and selected by the silicon-based technology that we have provided – and doing so ever faster. We may like to think that this is for our benefit, but replicators evolve for their own benefit, spreading however they can. New forms of intelligence are already emerging from this technology and we are not in control. So what will our role be now?

After the lecture Susan Blackmore will discuss matters further with philosopher and AI-expert Pim Haselager.

About the speaker

Susan Blackmore; By: StagiaireMGIMOSusan Blackmore is a psychologist, lecturer, writer and a Visiting Professor at the University of Plymouth (UK). She researches consciousness, memes, and anomalous experiences. She is best known for The Meme Machine (1999). In her 2008 TED-talk she introduced the idea that aside from genes and memes we are now witnessing the dawn of a third replicator: tremes. Her latest publications are Seeing Myself. The new science of out of body experiences (2017)  and Consciousness: An Introduction, 3rd Edition (2018).

Pim HaseslagerPim Haselager is a philosopher and expert on the field of artificial intelligence at Radboud University and the Donders Institute.

Participation

Participation costs € 5,- |  RU Employees, students, pupils, Radboud Reflects-subscribers, Alumni Benfit Card-subscribers and members of PV Radboud are free.

Register

Nederlands

Dat wij mensen technologie ontwikkeld hebben, betekent niet dat we er de baas over zijn en moeten blijven. Zeker vanuit een evolutionair perspectief ligt dat niet voor de hand. Universeel darwinisme houdt in dat op het moment dat informatie wordt gekopieerd en er in dat proces variatie en selectie plaatsvinden, er een evolutionair proces begint. Genen zijn de bekendste “replicators” op aarde en hebben de biologische evolutie in gang gezet, maar het is goed mogelijk dat er andere replicators zijn die, net als genen, evolueren. Wat betekent dit voor de toekomst van zowel menselijke als kunstmatige intelligentie?

Memes

Het begrip “meme” is bedacht door Richard Dawkins en komt direct uit het universele darwinisme voort. Hij gebruikt het om de tweede aardse replicator te beschrijven – alle informatie die wij mensen van elkaar kopiëren. Memes zijn niet alleen dan flauwe beelden en grappen die zich over het internet verspreiden, het zijn ook woorden, verhalen, theorieën, ideeën, theorieën en de manieren waarop wij dingen doen. Wij zijn zelf de meme-machines die al die kopieën maken: de zelfzuchtige memes strijden erom ons te kunnen gebruiken voor hun eigen overleving en voortzetting, daarbij geen rekening houdend met de gevolgen voor de planeet.

Tremes

Komt er een derde zelfzuchtige replicator voort uit de cultuur die door de tweede is gecreëerd?  Volgens de Britse psychologe Susan Blackmore is dit al aan de gang. Digitale informatie wordt gekopieerd, vermenigvuldigd en geselecteerd op door ons geleverde technologie – en steeds sneller. We geloven graag dat dit in ons eigen voordeel is, maar replicators evolueren alleen voor hun eigen belang en verspreiden zich hoe ze maar kunnen. Er komen al nieuwe vormen van intelligentie uit deze technologieën voort waar we geen controle over hebben. Wat zal onze nieuwe rol zijn?

Na haar lezing gaat Susan Blackmore in gesprek met filosoof en AI-deskundige Pim Haselager.

Over de spreker

Susan BlackmoreSusan Blackmore is psycholoog, schrijver en gasthoogleraar aan de University of Plymouth. Ze doet onderzoek naar bewustzijn, memes en abnormale ervaringen. Ze is bekend geworden met The Meme Machine (1999). In haar TED-talk in 2008 introduceerde ze het idee dat er naast genen en memes een derde replicator aan het ontstaan is: tremes. Haar meest recente publicaties zijn Seeing Myself. The new science of out of body experiences (2017) en Consciousness: An Introduction, 3rd Edition (2018).

Pim HaseslagerPim Haselager is filosoof en deskundige op het gebied van kunstmatige intelligentie aan de Radboud Universiteit en het Donders Institute.

Deelname

Deelname kost € 5,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefit Card-houders en PV Radboud-leden gratis.

Inschrijven