Zoek in de site...

Greed and God | Lecture by religion scholar Devin Singh (Lezing)

Datum
dinsdag 4 december 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
LUX, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects in cooperation with the Center for Catholic Studies
Spreker
Religion scholar Devin Singh
Beschrijving

Greed and God | Religion Scholar Devin Singh

Nederlands volgt Engels

Why is money so important to us? Unexpectedly, the American scholar of religion Devin Singh points to Christianity for an explanation. From the start, he claims, Christian thinkers have connected ideas about God to economic concepts. In doing so, money gained an important, because godly, status. Come learn how knowing about the origins of our present economy can contribute to formulating an alternative to capitalism.

The birth of capitalism

The common idea is that capitalism was able to flourish because people in the West were no longer “kept under control” by religious norms. But is that true?

No, argues Devin Singh. Religion and money have been linked from the beginning. Early Christian thinkers described God with metaphors like “cosmic administrator” and “heavenly economist,” while Jesus was depicted as a “payment that buys us free from sin.” This association between money and God gave money a sacred aura and increased its power and authority. With the rise of Christian political influence, money got more important too. And from this capitalism was born.

A way out?

How to move forward? Is there a way out of capitalism? According to Devin Singh, it all starts with knowledge about the past. When we come to understand what our greed is based on, this knowledge enables us to critically analyze present day rhetoric, practices, and assumptions. For example, argues Singh, it will open our eyes to the fact that neoliberal rhetoric makes use of a subtle and secular version of the Christian salvation narrative: “If only these countries would become better capitalists, all their problems would be solved.” The perspective that Singh offers us, helps us to scrutinize these types of hidden assumptions – and look for alternatives.

This program is in English.

About the speaker

Devin SinghDevin Singh is a scholar of religion at Dartmouth College (US). In his work, he explores questions of religion and politics, religion and economics, secularization, and race & colonialism in relation to religion. This year he published his first book Divine Currency – The Theological Power of Money in the West.

Participation

Tickets are still available at the cash register at LUX.

Nederlands

Waarom vinden we geld zo belangrijk? De Amerikaanse religiewetenschapper Devin Singh wijst onverwacht naar het christendom. Al in het begin hebben christelijke denkers ideeën over God verbonden aan economische begrippen. Zo kreeg geld een belangrijke, want goddelijke, associatie. Leer hoe kennis over de achtergronden van ons huidige economische klimaat bij kan dragen aan een alternatief voor het kapitalisme.

Geboorte van het kapitalisme

De gangbare gedachte is dat het kapitalisme kan floreren omdat wij niet meer “in bedwang worden gehouden” door religieuze normen. Maar is dat wel zo?

Nee, stelt Devin Singh. Geloven en geld werden al vanaf het begin met elkaar geassocieerd. God werd omschreven met metaforen als “hemelse bewindvoerder” en “goddelijke boekhouder”, Jezus werd beschreven als een “valuta” om je “vrij te kopen” van zonde. Door deze associaties tussen geld en God kreeg geld een soort heilig aura en daardoor steeds meer waarde. Naarmate het christendom meer politieke invloed kreeg, werd geld ook steeds belangrijker. En zie: de wortels van het kapitalisme ontstonden.

Uitweg

Hoe moeten we nu verder? Is er een uitweg uit het kapitalisme? Volgens Singh begint die met kennis over het verleden. Wanneer we begrijpen waar onze geldzucht vandaan komt, stelt ons dat in staat om retoriek, praktijken en aannames van nu kritisch te analyseren. Zo stelt Singh dat de huidige neoliberale retoriek gebruik maakt van een seculiere variant van de verlossingsleer: “Als deze landen maar betere kapitalisten zouden worden, waren al hun problemen opgelost.” Met het perspectief dat Singh ons aanreikt lukt het beter om dit soort verborgen boodschappen te doorgronden – en naar alternatieven te zoeken.

De voertaal is Engels.

Over de spreker

Devin SinghDevin Singh is religiewetenschapper aan Dartmouth College (VS). Zijn onderzoeksgebied omvat zowel Filosofie van Religie, Geschiedenis van het christelijk denken, Religie en economie als Postkolonialisme. Dit jaar verscheen zijn boek Divine Currency – The Theological Power of Money in the West.

Deelname

Kaarten zijn nog verkrijgbaar aan de kassa van LUX.