Zoek in de site...

Levinas, Vulnerability and Responsibility | Lecture by philosopher Robert Bernasconi (Lezing)

Datum
maandag 4 juni 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects in cooperation with CCEP
Spreker
Philosopher Robert Bernasconi
Beschrijving

Levinas, Vulnerabiltiy and Responsibility | Lecture by philosopher Robert Bernasconi

Nederlands volgt Engels

Feeling vulnerable is a part of being human. Even the most privileged feel vulnerable. Nevertheless, we recognize that some are more vulnerable than others. Race, gender, geographical location, and economic position often serve as good indicators of who is and who is not most vulnerable. But how do we move from an understanding of our own vulnerability and the vulnerabilities of others to an appropriate ethical response? Come and listen to American philosopher Robert Bernasconi and get a richer understanding of the relation of vulnerability to responsibility.

Levinas

The French philosopher Emmanuel Levinas was one of the most influential ethical thinkers of the twentieth century. Levinas argued that the vulnerability of the other calls for an ethical response. His thinking was shaped by the horrors of the holocaust, but he sought to develop a philosophy that could account for the possibility of self-sacrifice over and beyond the quest for self-preservation and enjoyment.

Social vulnerability

A focus on the vulnerability of some can serve to distract attention from others. Robert Bernasconi uses examples of how poverty is often racialized. The US election of 2016 was racialized by the focus on “poor Whites”. The same can be said of the focus on “poor Whites” in 1930s South Africa that contributed to the construction of apartheid. And the racialization of crimes contributes to systemic racism and also to the perpetuating ignorance of systemic racism.

Responsibility

The idea that the social vulnerability of our fellow human beings calls for an ethical response is a familiar one, but Levinas also presented our ethical responsibility as itself a form of vulnerability. In his lecture Bernasconi argues that this is an important insight. If we are not to be distracted from own vulnerability and the vulnerability of those most like us, we can take responsibility for the vulnerabilities produced by systemic racism.

About the speaker

Robert BernasconiRobert Bernasconi is the Edwin Erle Sparks Professor of Philosophy and African American Studies at  Pennsylvania State University in the United States. He is the editor of two journals – Critical Philosophy of Race and Levinas Studies  - and he is perhaps best known for work that shows some of the ways in which canonical figures from the history of Western philosophy have contributed to racism, both past and present.

The lecture will be in English and will be followed by a discussion of the issues raised.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

Je kwetsbaar voelen is menselijk. Zelfs de meest bevoorrechte mensen zijn kwetsbaar. Maar sommigen zijn kwetsbaarder dan anderen. Ras, gender, woonplaats en economische positie bepalen mede wie het meest kwetsbaar zijn. Maar hoe leidt kennis van onze eigen kwetsbaarheid en die van anderen tot  ethisch handelen? Kom luisteren naar de Amerikaanse filosoof Robert Bernasconi en leer hoe kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid samengaan.

Levinas

De Franse filosoof Emmanuel Levinas was een van de meest invloedrijke denkers van de twintigste eeuw. Hij stelde dat de kwetsbaarheid van de ander vraagt om een ethisch antwoord. Zijn denken was beïnvloed door de verschrikkingen van de Holocaust. Levinas probeerde een filosofie te ontwikkelen waarbij zelfbehoud en je eigen geluk niet altijd voorop staan, maar er ook ruimte is voor zelfopoffering.

Sociale kwetsbaarheid

Maar een focus op de kwetsbaarheid van de ene groep kan ook gebruikt worden om de aandacht van een andere groep af te leiden. Dit zag je volgens Robert Bernasconi bij de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2016. Door een focus op het idee van de “witte armen” werden de verkiezingen geracialiseerd. Een zelfde idee zag je bij het ontstaan van apartheid in Zuid-Afrika in de jaren dertig. Ook hier speelde de focus op de “witte armen” een grote rol. Tegenwoordig zie je dat de focus op ras bij misdaden bij kan dragen aan racisme of aan het hardnekkig negeren van racisme.

Verantwoordelijkheid

Het idee dat de sociale kwetsbaarheid van onze medemensen vraagt om een ethische benadering van de ander is bekend. Maar Levinas zag onze ethische verantwoordelijkheid ook als een vorm van kwetsbaarheid. In zijn lezing stelt Robert Bernasconi dat dit een belangrijk idee is. Als we niet zo afgeleid worden door onze eigen kwetsbaarheid en die van mensen die op ons lijken, dan kunnen we eindelijk verantwoordelijkheid nemen voor mensen die kwetsbaar zijn door racisme.

De voertaal is Engels.

Sprekers

Robert BernasconiRobert Bernasconi is als filosoof verbonden aan Pennsylvania State University in de Verenigde Staten. Hij is bekend om zijn werk waarin hij de geschiedenis van de filosofie verbindt aan hedendaagse discussies over ras en racisme. Hij is een expert op het gebied van Heidegger en Levinas.Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.