Zoek in de site...

More Than Naked Apes | Lecture by theologian Frances Young (Lezing)

Datum
donderdag 19 april 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Lounge University Library, Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects and De Zinnen
Spreker
Theologian Frances Young
Beschrijving

More Than Naked Apes

English follows Dutch


We leven in tijden waarin conflict, hokjesdenken en onverdraagzaamheid steeds op de loer liggen. Hoe kan een ander mensbeeld ons uit deze impasse helpen, vroeg de Britse theoloog Frances Young zich af. Ze ging te rade bij de kerkvaders: schrijvers en wijsgeren uit de eerste eeuwen van het christendom. Maar hoe kunnen deze denkers uit een tijd die zo sterk afwijkt van onze tijd, ons nog iets te zeggen hebben?

Wat het betekent mens te zijn

Frances Young ontdekte dat de ideeën van deze vroegchristelijke denkers gebaseerd zijn op de bijbelse notie van schepping uit niets. Volgens Frances Young is dit concept nog steeds waardevol omdat het ons dwingt om na te denken over wat het betekent om mens te zijn. Want we zijn toch meer dan naakte apen?

De teksten van de kerkvaders zijn verfrissend en helpen om ons dualistisch denken te overstijgen. Frances Young pleit voor een holistisch mensbeeld, om een eind te maken aan het geforceerd scheiden van materie en geest. De oude teksten wijzen ons op onze kwetsbaarheid en onderlinge verbondenheid. En dat zijn in onze tijd wel degelijke belangrijke lessen.”

Na haar lezing gaat Frances Young in gesprek met programmamaker Liesbeth Jansen.

De voertaal is Engels.

Over de spreker

Frances YoungFrances Young was als theoloog verbonden aan de Universiteit van Birmingham. Ze staat bekend om het combineren van inzichten uit schijnbaar radicaal verschillende teksten tot persoonlijke en betekenisvolle eigen ideeën.

Niet voor niets schreef Rowan Williams over haar boek God’s Presence (2013): “Niemand behalve Frances Young had dit boek kunnen schrijven. Het getuigt van een uitzonderlijke menselijke rijpheid en is bovendien een intellectuele uitdaging.”

Peter Nissen, kerkhistoricus en hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit, legt alvast uit wie ze is in deze video:

Radboud Reflects in samenwerking met De Zinnen.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

English

We live in times where conflict, easy labeling and narrow-mindedness always seem to lie in wait. How can a different perspective on what it means to be human help us out of this deadlock? This is what the British theologian Frances Young asked herself, and she consulted the early Church Fathers as she  looked for answers. Can these teachers and thinkers from times so different than our own possibly have anything to say to us?

What it means to be human

Frances Young found that the works of these early Christian thinkers are based on the biblical notion of creation out of nothing. Young poses that this is still a very valuable idea, because it urges us to think about what it means to be human. Because after all, are we not more than naked apes?

Our vulnerability

The works of the Church Fathers are refreshing and help us modify our dualistic way of dividing mind and matter, says Young.  She pleads for a holistic view of humanity: “The ancient texts show us our vulnerability and interdependency. And these are important lessons in our times.”

After her lecture, Frances Young will discuss the topic in further detail with Radboud University program manager Liesbeth Jansen.

This event will be in English.

About the speakers

Frances YoungFrances Young taught theology at the University of Birmingham. As a theologian, she is famous for combining insights from at first glance radically different texts to present personal and meaningful ideas. Rowan Williams said about her book God’s Presence (2013): “No-one but Frances Young could have written this. (…) It is a book of exceptional human maturity as well as an intellectual challenge.”

Radboud Reflects in cooperation with De Zinnen.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.