Zoek in de site...

A Secular Buddhism | Lecture by Buddhism scholar and teacher Stephen Batchelor (Lezing)

Datum
maandag 9 juli 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Grotius building, Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects i.s.m. Radboudumc Centrum voor Mindfulness
Spreker
Buddhism scholar and teacher Stephen Batchelor
Beschrijving

A Secular Buddhism

English follows Dutch

‘Boeddhisme gaat niet alleen over rituelen en meditatie,’ aldus de bekende denker en boeddhistisch leraar Stephen Batchelor. Boeddhisme heeft volgens hem alles te maken met het ontwikkelen van een ethische blik op de wereld om menselijke problemen te overwinnen. Leer hoe het boeddhisme volgens Batchelor een seculiere, pragmatische en ethische basis is om te werken aan menselijk welzijn.

Aanpassen

“Boeddha was een gewone man die een buitengewone leer verkondigde om op een wijze, meelevende en effectieve te reageren op de dingen die we meemaken” stelt Batchelor.

Batchelor verklaart het opmerkelijke succes van het boeddhisme wereldwijd door haar vermogen om zichzelf in verschillende situaties steeds opnieuw uit te vinden. In de westerse cultuur, die gevormd wordt door wetenschap en democratie, kan men met de religieuze kanten van het boeddhisme niet veel aanvangen. Batchelor is daarom al twintig jaar bezig met het ontwikkelen van een seculier boeddhisme. Hij ging daarvoor te rade bij de oudste bronnen van het boeddhisme om op het spoor te komen van de historische Boeddha.

Boeddha vs. Jezus

Na zijn lezing gaat Stephen Batchelor in gesprek met theoloog Christoph Hübenthal. Kun je een traditie zomaar van zijn religieuze aspecten ontdoen? En is het dan nog wel boeddhisme?

Mindfulness

Batchelor gaat ook in gesprek met psychiater Anne Speckens, expert op het gebied van mindfulness. Mindfulness is afkomstig uit het  boeddhisme en wordt ingezet bij de behandeling van bijvoorbeeld depressies. Is dit de seculiere vorm die Batchelor voor ogen heeft? Is het boeddhisme hier waardevol? En doe je zo wel recht aan een eeuwenoude traditie?

Over de sprekers

Stephen BatchelorStephen Batchelor is een internationaal bekende boeddhistisch auteur, leraar en denker. Hij begeleidt retraites, is een van de oprichters van Bodhi College en schrijft al twintig jaar over een seculier boeddhisme. Zijn meest recente boek, After Buddhism (2015) wordt wel beschouwd als zijn magnum opus.Christoph HübenthalChristoph Hübenthal is systematisch theoloog aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de relevantie van religieuze perspectieven voor een seculier publiek.Anne SpeckensAnne Speckens is hoogleraar Psychiatrie aan de Radboud Universiteit en directeur van het Radboudumc Centrum voor Mindfulness.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

English

‘Buddhism is not only about rituals and meditation,’ says the well-known scholar and Buddhist teacher Stephen Batchelor. According to him, Buddhism is primarily about developing an ethical perspective on the world to overcome human problems. Learn from Batchelor how Buddhism can be a secular, pragmatic, and ethical basis from which to stimulate human flourishing.

Reinvention

“The Buddha was an ordinary man who taught an extraordinary way to react in a wise, empathic and effective way to the problems that cross our paths.” Batchelor explains the remarkable success of Buddhism worldwide by its capacity to reinvent itself creatively in each new situation. In Western cultures, the religious aspects of Buddhism stand in uneasy relation to a culture whose views and values have been shaped by democracy and science. Therefore, Batchelor has dedicated himself in the past twenty years to the development of a secular Buddhism  In doing so, he has consulted the oldest sources of Buddhism to discover the historical Buddha.

Buddha versus Jesus

After his lecture, Stephen Batchelor will talk with theologian Christoph Hübenthal. Is it possible to simply discard the religious aspects of a tradition? And if so, can what remains still be called Buddhism?

Mindfulness

Batchelor will also talk to psychiatrist and mindfulness-expert Anne Speckens. Mindfulness is a practice that originated in Buddhism and that is widely used for the treatment of depression. How does it work? Is this the secular Buddhism that Batchelor has in mind? And does it do justice to an age-old tradition?

About the speakers

Stephen BatchelorStephen Batchelor is an internationally-known Buddhist scholar, teacher and author. He leads retreats, is founding member of the Bodhi College and has published many books and articles on secular Buddhism. His most recent work, After Buddhism (2015), is considered his magnum opus.Christoph HübenthalChristoph Hübenthal is a professor of Systematic theology at Radboud University. His research focuses on the relevance of religious perspectives for a secular society.Anne SpeckensAnne Speckens is a professor of Psychiatry at Radboud University and director of the Radboudumc Center for Mindfulness.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.