Zoek in de site...

Sold Out - The Carbon Bubble | Lectures by climate scientist Jean-Francois Mercure and political scientist Thomas Eimer (Lezing)

Datum
dinsdag 2 oktober 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
LUX, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects in cooperation with Sustainability Programme Board Radboud University
Spreker
Climate scientist Jean-Francois Mercure and political scientist Thomas Eimer
Beschrijving

SOLD OUT The Carbon Bubble

Nederlands volgt Engels

The end of “black gold” is near. As demand for carbon energy decreases and investments in renewable energy sources go up oil companies are stuck with stranded assets. Should we be happy that we are finally losing our addiction to carbon energy, or will the bursting of this carbon bubble give rise to more financial and (geo)political instability than we can bear? the economic crisis that this might cause be worse than the one of 2007? Come and learn from climate scientist Jean-Francois Mercure and political scientist Thomas Eimer about the dangers and opportunities of the carbon bubble bursting.

The bubble burst

In recent years calls for divestment in carbon energy have become louder. Banks and pension funds are pressed to stop investing in the oil industry and instead put their money in sustainable companies. As Jean-Francois Mercure’s research shows, it is not so much politics and policy that drive this change, but economic changes and technological advances.

Another financial crisis?

Divestment will inevitably happen as bankers are already aware of the impending carbon bubble and do not want their investments stranded. What are assets? And what does it mean when an asset is “stranded”? As technologies develop and energy use becomes more efficient, the need for carbon drops. Will this bubble burst and hurl us into a new financial crisis, or can it be deflated in time?

Winners and losers

What happens when it’s not oil, but renewable energies that make the world go round? Who stands to gain, and who stands to lose? According to political scientist Thomas Eimer, the bursting (or deflating) of the carbon bubble could be a driver of both political and economic emancipation and more equality, but it may also contribute to a forced modernization process that could lead to serious human rights violations.

Power relations

Eimer warns that the transition from carbon to co2-neutral technologies takes place under conditions of highly unequal power relationships, both between and within states. He urges us to take time to reflect thoroughly about the consequences of carbon-offsetting and related projects, and to take the perspectives of the affected communities seriously into account.

Dangers and opportunities

Following their lectures Jean-Francois Mercure and Thomas Eimer will discuss the dangers and opportunities of the carbon bubble. What would it mean for the bubble to burst? And how might the world look afterwards? Philosopher and program manager Lisa Doeland will chair the discussion.

About the speakers

Jean-Francois MercureJean-Francois Mercure is a computational scientist in the area of energy, macroeconomics and climate change. He is Assistant Professor of Energy, Climate and Innovation at Radboud University and is co-author of an article on the carbon bubble that made headlines last June and was even tweeted about by Al Gore.

Thomas EimerThomas Eimer is a political scientist at the Radboud University. His research focuses on the institutionalization of property rights on among others genetic material, land and indigenous knowledge, and the role of these rights in trade-related relationships between industrialized countries and emerging economies.

Participation

This lecture is sold out, registration isn't possible anymore.


Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

Het einde van het zwarte goud is nabij. De vraag naar fossiele energie neemt af en er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energie. Mogen we blij zijn dat we straks eindelijk van onze fossiele energieverslaving af zijn? Of leidt het barsten van de carbon bubble tot meer financiële en (geo)politieke instabiliteit dan ons lief is? Kom en hoor wat volgens klimaatwetenschapper Jean Francois Mercure en politicoloog Thomas Eimer de gevaren en kansen zijn van het barsten van deze financiële bubbel.

Het barsten van de bubbel

In de afgelopen jaren is de roep om te desinvesteren in fossiele energie luider geworden. Banken en pensioenfondsen worden onder druk gezet om hun geld niet in de olie-industrie te stoppen, maar in meer duurzame bedrijven. Onderzoek van Jean-Francois Mercure laat echter zien dat de verandering niet zozeer door politiek en beleid wordt voortgestuwd, maar door economische en technologische mechanismen.

Financiële crisis?

Bankiers hebben de ophanden zijnde fossiele bubbel al in het vizier en zien hun assets niet graag stranden. Maar wat zijn dat precies voor bezittingen? En wat betekent het wanneer een bezitting strandt? Terwijl technologieën zich ontwikkelen en energiegebruik steeds efficiënter wordt, neemt de vraag naar fossiele brandstoffen af. Gaat deze bubbel barsten en ons in een volgende financiële crisis meeslepen, of lukt het om het niet zo ver te laten komen?

Winnaars en verliezers

Wat gebeurt er wanneer niet olie, maar hernieuwbare energiebronnen de norm zijn? Wie zijn de winnaars en de verliezers van deze verandering? Volgens politicoloog Thomas Eimer kan het barsten (of leeglopen) van de bubbel een motor van emancipatie en meer economische en politieke gelijkheid betekenen, maar het kan ook bijdragen aan een gedwongen moderniseringsproces en tot grote mensenrechtenschendingen leiden.

Machtsrelaties

We moeten volgens Eimer niet vergeten dat de transitie van fossiele naar Co2-neutrale technologieën plaatsvindt onder enorm ongelijkwaardige machtsrelaties, zowel tussen als binnen staten. Het is volgens hem belangrijk dat we de tijd nemen om te reflecteren op de gevolgen van deze veranderingen en de perspectieven van de gemeenschappen die hierdoor getroffen worden niet uit het oog verliezen.

Gevaren en kansen

Na afloop van de lezingen gaan Jean-Francois Mercure en Thomas Eimer in gesprek over de gevaren en kansen van de fossiele bubbel. Wat kunnen de gevolgen zijn van het barsten ervan? Hoe ziet de wereld er uit na het barsten van de fossiele bubbel? Filosoof en programmamaker Lisa Doeland leidt het gesprek.

De voertaal is Engels

Over de sprekers

Jean-Francois MercureJean-Francois Mercure is universitair hoofddocent Energie, Klimaat en Innovatie aan de Radboud Universiteit. Hij is gespecialiseerd in energievraagstukken, macro-economie en klimaatverandering. Met zijn artikel over de carbon bubble haalde hij de kranten en Al Gore twitterde er zelfs over.Thomas EimerThomas Eimer is politicoloog aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de institutionalisering van eigendomsrechten op onder meer genetisch materiaal, grond en inheemse kennis, en de rol die deze rechten spelen in de (handels)relaties tussen geïndustrialiseerde landen en opkomende economieën.

Deelname

Deze lezing is uitverkocht, inschrijven is niet meer mogelijk.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.