Zoek in de site...

How Technology Changes Us | Lecture and discussion with philosophers of technology Don Ihde and Peter-Paul Verbeek (Lezing)

Datum
donderdag 11 januari 2018Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Theater Hall C, Radboud University, Heyendaalseweg 141
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
Philosophers of technology Don Ihde and Peter-Paul Verbeek
Beschrijving

UITVERKOCHT How Technology Changes Us

Nederlands volgt Engels

From bow and arrow to smartphones, changes come along with every new technology. According to Don Ihde, one of the founders of North American philosophy of technology, technology does not only offer us new opportunities, it also changes our relation to the world. Come and listen as the Dutch philosopher of technology Peter-Paul Verbeek and his mentor Don Ihde talk about philosophy and technology in the past, present, and future.

Mankind and its technology

Don Ihde’s first book Technics and Praxis (1979) argued that technology should be included within the core of philosophy. Our understanding of the world, according to Ihde, is determined in different ways by the technology with which we surround ourselves.

Take the smartphone. It is not only a tool that allows us to be in contact with others non-stop, it also knows our current location, knows what appointments we have and how to get there. The smartphone has become a part of ourselves, like an exterior memory in which we can store information – photos, contact information, messages. This is why so many of us have the feeling of being amputated and helpless without our phones.

Technology changes the world

In Peter-Paul Verbeek’s opinion wanting to stop technological developments is quite pointless, even though they present us with ethical dilemmas. For example, how should we deal with the CRISPR-cas9 technology, which not only makes it possible to adjust our genes very precisely in order to eliminate hereditary diseases, but also enables us to make ourselves stronger and more intelligent? Could and should the line between making oneself healthier and genetically enhancing oneself be guarded? Technology changes the world and forces us to rediscover ourselves again and again.

Peter-Paul Verbeek will open the evening with an introduction to the work of Don Ihde, after which Verbeek and Ihde will discuss current issues concerning the philosophy of technology. The discussion is moderated by programme maker and philosopher Lisa Doeland.

About the speakers

Don IhdeDon Ihde is philosopher of technology and postphenomenologist and directs the Technoscience Research Group and the Technoscience Research Seminar at Stony Brook Univeristy. During his career he has written more than twenty books, including Embodied Technics (2010) and Phostphenomenology (1993). He sees it as his mission to think about the future, not about the present nor past.

Peter-Paul VerbeekPeter-Paul Verbeek is professor of the philosophy of man and technology at the University of Twente. He has written multiple books, including Op de vleugels van Icarus (2014) in which he shows that technology itself introduces ethical questions that we should find a way to address. Verbeek is cofounder of the Desing Lab at University of Twente.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

Van de pijl en boog tot de smartphone, iedere nieuwe techniek brengt veranderingen met zich mee. Volgens Don Ihde, godfather van de Amerikaanse techniekfilosofie, biedt techniek ons niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar verandert het ook onze relatie tot de wereld. Kom luisteren hoe de Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek en diens leermeester Don Ihde denken over filosofie en techniek, toen, nu, en in de toekomst.

De mens en zijn techniek

Don Ihde brak in 1979 door met Technics and Praxis, waarin hij stelde dat technologie in de boezem van de filosofie moet worden opgenomen. Ons begrip van de wereld, zo stelt Ihde, wordt op verschillende manieren bepaald door de techniek waar wij ons mee omringen.

Neem de smartphone, die niet alleen een tool is die ons in staat stelt non-stop met anderen in contact te staan, onze huidige locatie weet of die weet welke afspraak je hebt en hoe je daar komt.  De smartphone is een deel van onszelf, een soort uitwendig geheugen waarin we waardevolle informatie opslaan – foto’s, contactgegevens, berichten. Wie kent niet het gevoel van geamputeerd en hulpeloos te zijn zonder smartphone? ...


Techniek verandert de wereld

Het heeft volgens Peter-Paul Verbeek weinig zin om technologische ontwikkelingen tegen te willen houden, ook al plaatsen die ons voor ethische dilemma’s. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de CRISPR-cas9 techniek, die ons niet alleen in staat stelt om heel precies onze genen aan te passen en zo erfelijke ziektes uit te bannen, maar waar we onszelf ook sterker en slimmer mee kunnen maken? Kan en moet de grens tussen het beter maken en het verbeteren van mensen worden bewaakt? Techniek verandert de wereld en dwingt ons om onszelf steeds opnieuw uit te vinden. Peter-Paul Verbeek leidt de avond in met een introductie op het werk van Don Ihde. Daarna gaan Ihde en Verbeek in gesprek onder leiding van programmamaker en filosoof Lisa Doeland.   

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Don IhdeDon Ihdeis techniekfilosoof  en postfenomenoloog. Hij schreef in de loop van zijn carrière meer dan twintig boeken, waaronder Embodied Technics (2010) en  Postphenomenology (1993). Hij ziet het als zijn taak om de toekomst te denken, niet het heden of het verleden. 


Peter-Paul VerbeekPeter-Paul Verbeek
is hoogleraar Filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Op de vleugels van Icarus (2014) waarin hij laat zien dat techniek zélf ethisch geladen is en dat het erop aankomt daar een omgang mee te vinden. Zo was Icarus heus blijven vliegen als hij gepaste afstand van de zon gehouden had. Verbeek paste Ihde’s ideeën toe en is mede-oprichter van het Design Lab aan de Universiteit Twente

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.