Zoek in de site...

The Value of Improbable Research: An Ig Nobel Evening (Lezing)

Datum
donderdag 28 maart 2019Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
De Lindenberg, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects in cooperation with the Centre for Language Studies of Radboud University
Spreker
Founder Marc Abrahams, linguist Mark Dingemanse, neuroscientist Nadia Dominici and biologist Kees Moeliker
Beschrijving

Ig nobel

Nederlands volgt Engels

Research on homosexual necrophiliac ducks, people running on water or the word ‘huh?’ has been awarded with the Ig Nobel Prize. A prize for research that makes you laugh and then makes you think. Why do scientists conduct such improbable research? And why is it valuable? Come and listen to three Dutch Ig Nobel prize winners and find out why their research is not so silly after all.

Ig Nobel

The Ig Nobel Prizes, a parody of the Nobel Prizes, are awarded annually at Harvard University. These alternative Nobel Prizes are given to unusual research that at first glance seems weird. Yet, when we take a closer look this curious research does hold value after all. When do we consider science to be trivial? Can absurd science be good science? And why should we celebrate seemingly odd research? Founder of the Ig Nobel prize ceremony Marc Abrahams explains.

Improbable Research

Together with Marc Abrahams three Dutch Ig Nobel Prize winners talk about their improbable research. Linguist Mark Dingemanse from Radboud University explains the universal importance of the word ‘huh?’. Neuroscientist Nadia Dominici demonstrates if and where people would be physically capable of running across water. And biologist Kees Moeliker elaborates on the significance of homosexual necrophilia in ducks and elsewhere in the animal kingdom.

Scientific Value

After their presentations the speakers will be interviewed by a philosopher from Radboud University. What motivates these researchers to conduct their peculiar research? Why do they think it is important? Can improbable research be a first step towards great scientific breakthroughs?

This program is in English.

About the speakers

Abrahams, Marc (Photo by David Kessler)Marc Abrahams is founder of the Ig Nobel Prize Ceremony and editor of the Annals of Improbable Research.


  
  
Dominici, Nadia CUNadia Dominici is a neuroscientist and works as associate professor at the Faculty of Behavioural and Movement Sciences at VU University of Amsterdam. In her research she focusses on the interplay between brain and muscular activity underlying independent walking in children, as well as on the biomechanics of human locomotion. In 2013 she won the Ig Nobel Prize in physics.
 
Moeliker, KeesKees Moeliker is a biologist and director of the Natural History Museum Rotterdam. He is the 2003 winner of the Ig Nobel Biology Prize and European Bureau Chief of the Annals of Improbable Research.


  
dingemanse_markMark Dingemanse is a linguist and works as associate professor at the Centre for Language Studies at Radboud University. In his research he aims to find out why languages are the way they are and how we can make complex cooperative communication possible. He won the Ig Nobel Prize in Literature in 2015.

This program is a cooperation between Radboud Reflects, Radboud University, Improbable Research and Center for Language Studies from the Radboud University.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

Onderzoeken naar homoseksuele necrofiele eenden, mensen die over water kunnen rennen en het woord ‘huh?’ hebben de Ig Nobelprijs gewonnen. Een prijs voor onderzoek dat je laat lachen en je daarna laat nadenken. Waarom doen wetenschappers dergelijk opmerkelijk onderzoek? En wat is de waarde hiervan? Kom en luister naar drie Nederlandse Ig Nobelprijswinnaars en ontdek waarom hun onderzoek helemaal niet zo gek is.

Ig Nobel

De Ig Nobelprijs, een parodie op de Nobelprijs, wordt jaarlijks op Harvard University uitgereikt. Deze alternatieve Nobelprijzen gaan naar onderzoek dat in eerste instantie onzinnig lijkt. Pas wanneer we er een tweede keer goed over nadenken zien we dat het wel degelijk waardevol is. Wanneer vinden we wetenschappelijke bevindingen triviaal? Kan onzinnig onderzoek ook goed onderzoek zijn? Oprichter van de Ig Nobelprijs ceremonie Marc Abrahams legt uit waarom we het vreemd en absurd onderzoek juist moeten omarmen.

Opmerkelijk Onderzoek

Samen met Marc Abrahams vertellen drie Nederlandse Ig Nobelprijswinnaars over hun opmerkelijke onderzoek. Taalwetenschapper Mark Dingemanse van de Radboud Universiteit legt uit waarom het woord ‘huh?’ van universeel belang is. Neurowetenschapper Nadia Dominici laat zien onder welke omstandigheden mensen fysiek in staat zijn om over water te rennen. En bioloog Kees Moeliker vertelt over de relevantie van homoseksuele necrofilie onder eenden en andere beesten in het dierenrijk.

Wetenschappelijke Relevantie

Na hun presentaties gaan de sprekers in gesprek met een filosoof van de Radboud Universiteit. Wat motiveert deze onderzoekers om dergelijke vreemd onderzoek te doen? Waarom denken zij dat het belangrijk is? Kan opmerkelijk onderzoek een eerste stap zijn richting grote wetenschappelijke ontdekkingen?

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Abrahams, Marc (Photo by David Kessler)Marc Abrahams is oprichter van de Ig Nobelprijs ceremonie en hoofdredacteur van het tijdschrift the Annals of Improbable Research.Dominici, Nadia CUNadia Dominici is neurowetenschapper en werkt als universitair hoofddocent bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar werkt kijkt ze hoe kinderen leren lopen en onderzoekt ze de biomechanische principes achter menselijke beweging. In 2013 won ze de Ig Nobelprijs voor de natuurkunde.

Moeliker, KeesKees Moeliker is bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. Hij is European Bureau Chief van Improbable Research. Hij won in 2003 de Ig Nobelprijs voor de biologie.


dingemanse_markMark Dingemanse is taalwetenschapper en als universitair hoofddocent verbonden aan het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt waarom talen zijn zoals ze zijn en kijkt hoe we complexe coöperatieve communicatie mogelijk kunnen maken. In 2015 won hij de Ig Nobelprijs voor de literatuur.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Dit is een programma van Radboud Reflects in samenwerking met Centre for Language Studies, Radboud University.