Zoek in de site...

Hannah Arendt en het klimaat | Lezing door filosoof Veronica Vasterling

Datum
maandag 18 maart 2019Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
Filosoof Veronica Vasterling
Beschrijving

Banner Hannah Arendt met inschrijfbutton-NL

Hoe motiveren we mensen om anders te handelen als het om het klimaat gaat? Hoe kunnen we hier tot gemeenschappelijkheid komen? Het gedachtegoed van politiek filosoof Hannah Arendt (1906 – 1975) kan hierbij helpen. Openheid, realiteitsbesef en de bevattelijkheid voor ideologieën staan centraal in haar werk. Kom luisteren hoe filosoof Veronica Vasterling uitlegt hoe het denken van Hannah Arendt ook nu nog heel actueel is.

Streven naar vernieuwing

Als Hannah Arendt nu geleefd had, zou ze zeker over de klimaatproblematiek geschreven hebben, stelt Arendt-kenner Veronica Vasterling. Klimaatproblemen zijn immers politieke problemen. De oplossing zou volgens Arendt te zoeken zijn in het creëren van gemeenschappelijkheid en het streven naar vernieuwing. Want hoewel ieder handelen het risico op mislukking in zich draagt, moeten we blijven streven naar een betere wereld en hopen op verandering. En dat geldt zeker ook voor onze omgang met de natuur.

Pluraliteit en conflict

Volgens Hannah Arendt zijn mensen in essentie volkomen verschillend. Die verschillen moeten we echter niet proberen weg te moffelen maar juist waarderen. Gemeenschap ontstaat door pluraliteit en conflicten horen erbij, stelt ze. Sterker nog: volgens Arendt zijn conflicten belangrijke aanjagers voor de zo broodnodige politieke vernieuwing.

Milieuproblematiek

Veronica Vasterling legt in haar inleidende lezing uit wat het belang is van het denken van Hannah Arendt. Ze doet dit aan de hand van het begrip handelen, dat de kern vormt van Arendts politieke filosofie. Na de lezing gaat Veronica Vasterling in gesprek met milieukundige Riyan van den Born over de vraag hoe we Arendts theorie kunnen toepassen op de praktijk van milieuproblematiek.

Over de spreker

veronica_vasterlingVeronica Vasterling is filosoof aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek focust op gender en feministische theorie en politieke filosofie, in het bijzonder het werk van Hannah Arendt. Ze is mede-auteur van het boek Vrouwelijke filosofen. Een historisch overzicht (2012)Born, Riyan van denRiyan van den Born is milieukundige aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar hoe we mensen kunnen motiveren om hun gebruikelijke handelingspatronen te veranderen wanneer het gaat om de omgang met milieu en natuur. Ze schreef mee aan het boek Plaats. Beschouwingen over verbondenheid met natuur en landschap (2011).

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en Alumni Benefits Card-houders betalen € 5,- | Studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnees zijn gratis.

Inschrijven

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.