Zoek in de site...

Wijsheid in het onderwijs | Lezing en gesprek met filosofen Tina Rahimy en Jan Bransen (Lezing)

Datum
donderdag 14 maart 2019Plaats in mijn agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
Filosofen Tina Rahimy en Jan Bransen
Beschrijving

Banner Rahimy met inschrijfbutton NL

Ons onderwijssysteem lijkt aan alle kanten vast te lopen. We hebben te maken met lerarentekorten en hoge werkdruk bij scholieren, studenten en docenten. Met een onderwijscrisis en stakingen tot gevolg. Hoe kunnen we het onderwijs omvormen naar de eenentwintigste eeuw? Filosoof Tina Rahimy ziet de docent als leermeester. Kom luisteren hoe zij pleit voor meer wijsheid in het onderwijs.

Betrokkenheid

Je hebt ze vast wel gehad in je leven: onderwijzers die bepalend zijn geweest voor je levensloop. Dat ene gesprek, dat ene advies maakte dat je een bepaalde keuze maakte. Respect en liefde, maar vooral betrokkenheid liggen volgens Tina Rahimy, lector aan de Hogeschool Rotterdam, aan de basis van goed onderwijs en maken dat ontmoetingen tussen leraren en leerlingen de wereld kunnen veranderen. Tina Rahimy gebruikt in haar lezing persoonlijke verhalen over wijsheid om de impact van onderwijs duidelijk te maken.

Wijsheid

Met wijsheid geef je iemand anders ruimte om zich te ontwikkelen. Onderwijs is volgens Tina Rahimy niet het vastleggen van steeds verouderende doelen, maar gaat om engagement en betrokkenheid. Met persoonlijke verhalen over wijsheid verweven met een theoretisch filosofisch kader biedt Tina Rahimy denkgereedschap voor het onderwijs van morgen.

Leermeesters

Zo geeft Tina Rahimy voorbeelden over haar eigen leermeesters. Haar vader die haar de waarde van het stellen van vragen leerde, in plaats van het geven van antwoorden. Haar docent in Iran die het voor haar opnam toen ze opstandig was en daardoor haar baan verloor. Haar leerlingen die haar leerden echt naar hen te kijken, in plaats van abstracte theorieën over goed onderwijs op ze toe te passen. De waarde van goed onderwijs, zit in de wijsheid die wordt overgedragen. Niet in de normen die worden opgelegd.

Faillissement

Jan Bransen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, maakt zich hard voor verandering. Volgens hem is het huidige onderwijssysteem failliet. Hij stelt net als Rahimy dat we af moeten van de focus op leerdoelen. Het onderwijs is volgens hem gebaseerd op verkeerde ideeën. Het huidige systeem daagt niet uit om creatief en nieuwsgierig te zijn, maar traint leerlingen in het passief reproduceren van kennis. Bransen pleit voor een leven lang leren, maar hiervoor moeten leven en leren allebei belangrijk zijn. De docent is dan gids van de leerling als gezel.

Na de lezing gaan Tina Rahimy en Jan Bransen met elkaar in gesprek over de vraag wat goed onderwijs is en hoe we wijsheid hier een plek in kunnen geven. Waarom zijn de ideeën van Rahimy en Bransen zo belangrijk en hoe kunnen zij een plaats in ons onderwijs krijgen. Programmamaker en filosoof Anouta de Groot leidt het gesprek.

Over de sprekers

rahimy, TinaTina Rahimy is politiek filosoof en lector Sociaal werk in de superdiverse stad aan de Hogeschool van Rotterdam. Ze schreef het boek Verborgen verhalen; over leermeesters en inspiratoren. Tina Rahimy promoveerde als politiek filosoof op processen van in- en uitsluiting. Vanuit haar huidige werk heeft zij nagedacht over de rol van leermeesters. Haar theorie goot ze niet in een standaard academisch paper, maar in een verhalende geschiedenis waarin verhalen en filosofische theorie verweven zijn.

Bransen, JanJan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de begrippenkaders die ten grondslag liggen aan ons alledaagse mensbeeld, waarin wij onszelf beschouwen als rationele, autonome en moreel verantwoordelijke individuen.Groot, Anouta deAnouta de Groot is filosoof. Ze werkt als programmamaker en coördinator programmering bij Radboud Reflects.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het UMC en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis.

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.