Zoek in de site...

Justice for Animals | Lecture (via Zoom) by philosopher Martha Nussbaum (Lezing)

Datum
dinsdag 8 november 2022Plaats in mijn agenda
Tijd
19:00 tot
Locatie
De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects, Stichting Spinozalens and Uitgeverij Querido
Spreker
Philosopher Martha Nussbaum
Beschrijving

Justice for Animals | Lecture via Zoom by philosopher Martha Nussbaum

Nederlands volgt Engels.

Cows dying in a barn fire, chimpanzees struggling to survive in a shrinking jungle, and whales stranding with kilos of plastic in their stomachs. Animals are in trouble all over the world. And we, humans, are causing their suffering. Our species dominates the lives of other animals everywhere on the planet. According to world renowned philosopher Martha Nussbaum, animals should be able to live a flourishing, natural life. And as the earth’s dominating inhabitants, we have a responsibility to secure this freedom of other species. Come and learn from Spinozalens laureate 2022, who will plead – via  Zoom  – how we can treat both domestic as well as wild animals ethically.

Participants and moderator Kiki Kolman are present in the theatre hall of de Lindenberg. Martha Nussbaum is present via Zoom.

This is wrong

‘Meat is emotion,’ said one of the spokespersons for meat manufacturers of the recent media campaign ‘Nederland Vleesland’ – ‘The Netherlands is a meat country’. As a response, animal rights activists released videos under the slogan with pigs in overcrowded pens and cows in slaughterhouses. The emotions these clips evoked, were probably not those that the spokesperson meant. Behind the disgust we feel when seeing suffering animals hides an intuitive realisation: this is wrong.

But the pity we feel for animals, is often limited to a selection of species. In her latest book Justice for Animals Martha Nussbaum provides a new theory on animal rights, ethics, and law. She argues that the dominant normative theories on animal justice are inadequate. The idea that ‘intelligent’ animals deserve legal protection, offers nothing for animals who are deemed not to be sufficiently “like us”.

Capabilities

Martha Nussbaum provides an alternative interpretation of justice for animals, which she calls the ‘Capabilities Approach’. According to the philosopher, all sentient creatures ought to have the opportunity to live a flourishing live in accordance with the characteristic life-form of their own species. More than just protection from unjustified pain, animals deserve to move freely, to play, and to enjoy social relationships.

Beyond the normative theory, Nussbaum’s book is an impassioned call to action. The world needs an ethical awakening, a consciousness-raising movement of international proportions. Humans have a collective duty to face and solve animal harm.

After the lecture, Martha Nussbaum will discuss the topic in further detail with philosopher Kiki Kolman. There will be ample room for your own questions.

This program is in English. Martha Nussbaum will be present via Zoom.

See also: Wie is Martha Nussbaum? | Lezing door ethicus Marcel Becker, woe 2 november 2022. [In Dutch]

About the speaker

Martha Nussbaum - Photo by Robert TolchinMartha C. Nussbaum is Ernst Freund Distinguished Service Professor of Law and Ethics at the Law School of the University of Chicago. She was awarded the Spinozalens 2022 for her outstanding work in ethics. She has written more than twenty-two books, including The Intelligence of Emotions, Not for Profit, and Anger and Forgiveness. In January 2023 her latest book Justice for Animals: Our Collective Responsibility is being published.

See also the review (Dutch), video and podcast of Anger and Forgiveness | 
Lecture at Radboud Reflects by philosopher Martha Nussbaum

Kiki Kolman is philosopher at Radboud University. She specializes on the topic of diversity. Besides her academic work she is a frequently asked chair for public events.

Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

NEDERLANDS

Koeien die omkomen bij boerderijbranden, chimpansees die maar net overleven in steeds kleiner wordende jungles en walvissen die aanspoelen met kilo’s plastic in hun maag. Wereldwijd zijn dieren in nood. En hun lijden wordt veroorzaakt door ons, mensen. Onze soort domineert het leven van andere dieren over de hele planeet. Volgens wereldvermaard filosoof Martha Nussbaum, zouden dieren in staat moeten zijn een goed, natuurlijk leven te leiden. En hebben wij als ‘s werelds meest overheersende inwoners een verantwoordelijkheid om de vrijheid van andere soorten te waarborgen. Kom en leer van de Spinozalens laureaat 2022 - via Zoom - hoe we zowel huisdieren als wilde dieren ethisch verantwoord kunnen behandelen.

Martha Nussbaum is aanwezig via Zoom. Deelnemers en gespreksleider Kiki Kolman zijn aanwezig in de zaal.

Dit is fout

‘Vlees is emotie,’ zei een woordvoerder van de vleessector in de recente mediacampagne ‘Nederland Vleesland’. Als tegenreactie lanceerden dierenrechtenactivisten video’s waarin varkens in overvolle stallen en koeien in slachthuizen te zien waren. De emoties die deze video’s teweegbrachten, zijn vermoedelijk niet de emoties die de woordvoerder bedoelde. Naast de walging die we voelen wanneer we deze beelden zien, realiseren we ons ook: dit is fout.

Maar het medelijden dat we voelen voor dieren beperkt zich echter tot maar een paar soorten. In haar nieuwste boek Justice for Animals, beschrijft Martha Nussbaum een nieuwe theorie over dierenrechten, -ethiek en -wetgeving. Ze argumenteert dat de huidige zienswijze over gerechtigheid voor dieren ontoereikend is. De gedachte dat “intelligente” dieren rechtsbescherming verdienen, heeft niks te bieden aan dieren die niet voldoende op “ons” lijken.

Capabilities

Martha Nussbaum geeft een andere interpretatie aan gerechtigheid voor dieren die ze de ‘Capability-benadering’ noemt. Volgens de filosoof, zouden alle levende wezens de mogelijkheid moeten hebben een goed leven te leiden dat recht doet aan de karakteristieken van hun eigen soort. Meer nog dan enkel een bescherming tegen onrechtvaardige pijn, verdienen dieren het om vrij te bewegen, te spelen en te genieten van sociale relaties.

Naast dat Nussbaum in haar boek pleit voor een andere omgang met dieren, is het ook een gepassioneerde oproep tot actie. De wereld heeft een ethisch ontwaken nodig, een internationale bewustwording. Mensen hebben een gemeenschappelijke taak om dierenleed onder ogen te zien en op te lossen.

Na de lezing gaat Martha Nussbaum in gesprek met filosoof Kiki Kolman.
Stel ook je eigen vragen.

De voertaal is Engels. Martha Nussbaum is aanwezig via Zoom.

Over de spreker

Martha Nussbaum - Photo by Robert TolchinMartha C. Nussbaum is Ernst Freund Distinguished Service Professor of Law and Ethics aan de Law School van de University of Chicago. Ze ontvangt de Spinozalens 2022 voor haar werk in ethiek. Ze schreef meer dan tweeëntwintig boeken, waaronder The Intelligence of Emotions, Not for Profit en Anger and Forgiveness. In janauri 2023 verschijnt haar nieuwste boek Justice for Animals: Our Collective Responsibility.

Kiki Kolman is filosoof aan de Radboud Universiteit. Ze is specialiseerd in diversiteit. Naast haar academisch werk, is ze een vaak gevraagde gespreksleider voor publieke evenementen.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | RU medewerkers, Alumni Benefits Card-houders betalen € 5,-  | Studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnementhouders hebben gratis toegang.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de  nieuwsbrief.

Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.