Zoek in de site...

The Black Hole of our Milky Way Galaxy | Current Affairs Lecture with astrophysicists Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales (Lezing)

Datum
woensdag 18 mei 2022Plaats in mijn agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
Theatre Hall C, Heyendaalseweg 141, Radboud University and online
Organisator(s)
Radboud Reflects, IMAPP and VOX
Spreker
Astrophysicists Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales
Beschrijving

The Black Hole of our Milky Way Galaxy | Current Affairs Lecture with astrophysicists Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales

Nederlands volgt Engels

[Link to the livestream]

The first image of the supermassive black hole at the center of our own Milky Way galaxy is world news and of great symbolic and scientific importance. The Black Hole is the heart of our own universe, the place our own galaxy spins around, not only our own Sun and Earth, but every other star in our galaxy. Come and listen in your lunchbreak to Heino Falcke, and his colleagues, who are part of the Event Horizon Telescope Collaboration who have unveiled  this image, and learn everything about this discovery.

Registration for the lecture hall is closed. Please come to Theatre Hall C and see if there are still seats available.

Registration live stream

Black Hole

The object at the center of our universe, called Sagittarius A* was already known, but this image provides overwhelming evidence that the object is indeed a black hole. Although we cannot see the black hole itself, because it is completely dark, glowing gas around it reveals a telltale signature: a dark central region (called a “shadow”) surrounded by a bright ring-like structure. The image yields valuable clues about the workings of such giants, which are thought to reside at the centre of most galaxies.

World news

After the spectacular first photo of a black hole in 2019, astronomer Heino Falkes’ team and the Event Horizon Telescope Collaboration made an image of our very own black hole. Why is this such a great scientific achievement? And why was it harder to make an image of our own black hole which is much closer, only a 27,000 light-years away from Earth? Heino Falcke together with astrophysicists Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales tell about their role in this big scientific achievement. How is this discovery going to change our image of the universe? What can it tell us about the formation and evolution of galaxies? And does Einstein’s Theory of General Relativity stills stand?

Milky Way Galaxy

After a short lecture Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez- Rosales will discuss the discovery with the moderator and there is room for your own questions. Will we ever be able to know everything about our own Milky Way Galaxy?

Come and learn everything about this important scientific discovery during your lunchbreak.

This program is in English.

About the speakers

Heino-FalckeHeino Falcke is professor of Astroparticle Physics and Radio Astronomy at the Institute for Mathematics, Astronomy and Particle Physics (IMAPP) of Radboud University. He studies the role of super massive black holes and jets in galaxies, and accretion physics through theoretical, observational and experimental astronomy. In April 2019 the first ever image of a black hole was presented by Heino Falcke at a press conference in Brussels. He is one of the founders of the Event Horizon Telescope Collaboration and received many international awards.

Raquel-Fraga-EncinasRaquel Fraga-Encinas is an astrophysicist and data scientist of Radboud University. She is a member of the BlackHoleCam group and the Event Horizon Telescope collaboration. She is currently researching the properties of Sagittarius A*, the supermassive black hole at the center of our won galaxy, at millimetre wavelengths using modelling and observations as part of her thesis.


Alejandra-Jiminez-RosalesAlejandra Jimenez-Rosales is an astrophysicist at Radboud Universiteit. She is a member of the the Event Horizon Telescope Collaboration. Her research focuses on the study of theoretical and observational properties of magnetised matter falling onto black holes. In 2021 she was one of the researchers who were able to for the first time imaging magnetic fields around a black hole.


Participation

Attend this Current Affairs Lecture in Theatre Hall C, Radboud University or online.

Registration for the lecture hall is closed. Please come to Theatre Hall C and see if there are still seats available.

Theatre Hall C is situated in the hall of Heyendaalseweg 141. In the back on your left hand you will find the coffee corner. In the coffee corner, on your left hand you will find the entrance of theatre Hall C.

Livestream
Watching the livestream is free of charge. If you wish to receive a reminder in advance and a link to the review afterwards in your mailbox, please register.

Register livestream

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.


NEDERLANDS

De eerste afbeelding van het superzware zwarte gat in het centrum van ons eigen Melkwegstelsel is wereldnieuws en van groot symbolisch en wetenschappelijk belang. Het zwarte gat is het hart van ons eigen universum, de plek waar ons eigen melkwegstelsel omheen draait; niet alleen onze eigen zon en aarde, maar elke andere ster in ons melkwegstelsel. Kom tijdens je lunchpauze luisteren naar Heino Falcke en zijn collega's, die deel uitmaken van de Event Horizon Telescope Collaboration, die dit beeld hebben onthuld, en leer alles over deze ontdekking.

Het zwarte gat

Het object in het centrum van ons universum, Sagittarius A* genaamd, was al bekend, maar deze afbeelding levert overweldigend bewijs dat het object inderdaad een zwart gat is. Hoewel we het zwarte gat zelf niet kunnen zien, omdat het volledig donker is, onthult het gloeiende gas eromheen een veelbetekenend kenmerk: een donker centraal gebied (een "schaduw" ) omringd door een heldere ringachtige structuur. De afbeelding levert waardevolle aanwijzingen op over de werking van dergelijke reuzen, waarvan wordt aangenomen dat ze zich in het centrum van de meeste sterrenstelsels bevinden.

Wereldnieuws

Na de spectaculaire eerste foto van een zwart gat in 2019 maakte het team van astronoom Heino Falke en de Event Horizon Telescope Collaboration een beeld van ons eigen zwarte gat. Waarom is dit zo'n grote wetenschappelijke prestatie? En waarom was het moeilijker om een afbeelding te maken van ons eigen zwarte gat dat veel dichterbij is, slechts 27.000 lichtjaar van de aarde verwijderd? Heino Falcke vertelt samen met astrofysici Raquel Fraga-Encinas en Alejandra Jimenez-Rosales over hun rol in deze grote wetenschappelijke prestatie. Hoe gaat deze ontdekking ons beeld van het universum veranderen? Wat kan het ons vertellen over de vorming en evolutie van sterrenstelsels? En houdt Einsteins algemene relativiteitstheorie stand?

Melkwegstelsel

Na een korte lezing gaan Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas en Alejandra Jimenez-Rosales met de moderator in gesprek over de ontdekking en is er ruimte voor eigen vragen. Zullen we ooit alles kunnen weten over ons eigen Melkwegstelsel?

Kom tijdens je lunchpauze alles te weten over deze belangrijke wetenschappelijke ontdekking.

De voertaal is Engels.

Over de sprekers


Heino-FalckeHeino Falcke is hoogleraar astrodeeltjesfysica en radioastronomie bij het Institute for Mathematics, Astronomy and Particle Physics (IMAPP) aan de Radboud Universiteit. Hij bestudeert superzware zwarte gaten en jets door middel van theoretische, experimentele en waarnemingsastronomie. Op een persconferentie in Brussel in april 2019 presenteerde Heino Falcke de eerste afbeelding van een zwart gat. Hij is een van de grondleggers van de Event Horizon Telescope Collaboration en heeft voor zijn onderzoek meerdere internationale prijzen mogen ontvangen.

Raquel-Fraga-EncinasRaquel Fraga-Encinas is een astrofysicus en data wetenschapper aan de Radboud Universiteit. She is a member of the BlackHoleCam group and the Event Horizon Telescope collaboration. Fraga doet door middel van observaties en het ontwerpen van modellen onderzoek naar de eigenschappen van Sagittarius A*, een zwart gaat in het midden van ons universum.


Alejandra-Jiminez-RosalesAlejandra Jimenez-Rosalesis een astrofysicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de the Event Horizon Telescope Collaboration. Ze doet onderzoek naar theoretische en waarneembare eigenschappen van gemagnetiseerde materie die op zwarte gaten valt. Ze was in 2021 betrokken bij het in beeld brengen van de magnetische velden rond een zwart gat.

Deelname

Dit programma kun je fysiek in de zaal of online via een livestream bijwonen.

De inschrijving voor de zaaltickets is gesloten.  Kom naar Theaterzaal C en kijk of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Theaterzaal C vind je in de hal van het Elinor Ostromgebouw aan de Heyendaalseweg 141. Links achter zie je de koffiehoek. In de koffiehoek, links, vind je de ingang van de zaal.

Livestream
Deelname aan de livestream is gratis.

Schrijf je voor 12.00 uur op de dag van het programma in en ontvang de reminder. Het verslag en de link naar de terugblik van deze livestream ontvang je in je mailbox. Schrijf je je in na 12.00 uur, dan ontvang je geen reminder van ons. Je kunt hem zelf instellen op ons YouTube-kanaal.

Inschrijven livestream

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.