Zoek in de site...

Tijd voor een nieuwe democratie? | Radboud Reflects @Grondfest (Lezing)

Datum
vrijdag 30 september 2022 t/m zaterdag 1 oktober 2022Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 13:00
Locatie
LUX en Lindenberg, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects en Grondfest
Spreker
Politicoloog Kristof Jacobs, filosoof Harmen Ghijsen, politicoloog Joep Boonekamp - van Lit , filosoof Mathijs van de Sande en politicoloog Gaard Kets
Beschrijving

Radboud Reflects @Grondfest

Spijker je kennis bij in drie minicolleges en een lezing met filosofische workshop over de grootste uitdagingen voor onze democratie en verken de kracht van inspraak. Samen met  wetenschappers van de Radboud Universiteit gaan we in gesprek over de grootste dreigingen en kansen voor onze democratische samenleving.

Deelname is gratis. Reserveer wel je tickets.

Burgerparticipatie heeft geen zin! De kracht van burgerfora en referenda| Minicollege door politicoloog Kristof Jacobs

Burgerparticipatie

Vrijdag 30 september 2022 | 13.00 - 13.30 uur | LUX 6

Hoe zorg je ervoor dat je wordt gehoord in een democratie, zonder dat de meerderheid de minderheid overschreeuwt? Hoe kan de kloof tussen burger en politiek worden verkleind, en is dat überhaupt wel mogelijk? Wat als je als burger je steentje wel wilt bijdragen, maar je het gevoel hebt dat je inbreng geen verschil maakt? Sluit aan bij politicoloog Kristof Jacobs en ontdek of burgerparticipatie eigenlijk wel zin heeft.

Kristof JacobsKristof Jacobs is politicoloog aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek kijkt hij naar uitdagingen voor de democratie, zoals de groei van populistische partijen en dalende kiezersopkomst. Ook onderzoekt hij welke rol sociale media spelen bij de kiezersopkomst en bij het enthousiasme over specifieke politieke partijen.

Democratie en complotdenken | Minicollege door filosoof Harmen Ghijsen

Complotdenken

Zaterdag 1 oktober 2022 | 13.00 - 13.30 uur | LUX 6

Complotten worden vaak een bedreiging voor de democratie genoemd. Maar waarom eigenlijk? Wat betekent het als mensen het steeds minder eens kunnen worden over een aantal basale waarheden.

Houd je nog wel fundamenten voor een democratisch stelsel over als deze basis wegvalt en iedereen in een eigen complot gelooft waarvan de onjuistheid niet is aan te tonen? Sluit aan bij filosoof Harmen Ghijsen en verken wat complotdenken voor de democratie betekent.

Harmen Ghijsen Harmen Ghijsen is filosoof van taal en cognitie aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek is gericht op de interacties tussen overtuigingen, impliciete vooroordelen en de waarneming: waarom geloven we wat we geloven en hoe kleurt dit onze waarneming? Hierbij staat centraal dat we het belang van rationele redenen niet moeten overschatten.

Autocratic backsliding – het afglijden van een democratie richting een autoritair regime | Minicollege door politicoloog Joep Boonekamp - van Lit 

Autocratie

Zaterdag 1 oktober 2022 | 14.00 - 14.30 uur | LUX 6

Democratie is breekbaar en kan langzaam maar zeker afglijden richting een autoritair regime als ze niet wordt beschermd. Waarom gebeurt dit en hoe gaat het in zijn werk?

Hoe kunnen we dit afglijden herkennen vóór het te laat is en hoe is het tegen te gaan? Moeten we ons hier zorgen over maken, of leven we juist in een tijd met zulke grote crises dat wat meer sterk ondemocratisch leiderschap zo slecht nog niet is?

Sluit aan bij Joep Boonekamp - van Lit en leer meer over hoe een democratie kan veranderen in een dictatuur.

Joep Boonekamp-van LitJoep Boonekamp - van Lit is promovendus empirische politicologie. In zijn promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Carolien van Ham en dr. Maurits Meijers, richt hij zich op autocratisering en democratische legitimiteit.


De Doe-Democratie – de ideale democratie? | Radboud Reflects @Grondfest Lezing en filosofische workshop door filosoof Mathijs van de Sande en politicoloog Gaard Kets

Doe democratie

Zaterdag 1 oktober 2022 | 14.00 - 15.30 uur | Lindenberg, Nijmegen

In een tijd van globale problemen als klimaatverandering, oorlog en pandemieën lijkt de parlementaire democratie als ideale staatsvorm onder druk te staan. Partijpolitiek lijkt te boventoon te voeren, terwijl de kloof tussen burger en politiek alleen maar groter wordt.

De commune

Hoe kunnen we het tij keren? Politiek filosofen Gaard Kets en Mathijs van de Sande breken een lans voor een radicaal ander model van democratie, waarin iedereen meedenkt én mee doet. Aan de hand van (historische) voorbeelden van de Commune van Parijs (1871) en hedendaagse radicaal democratische bewegingen zoals het Spaanse Barcelona en Comú, laten ze zien hoe de oude traditie van ‘de commune’ aanknopingspunten biedt om onze democratie nieuw leven in de blazen en ruimte biedt om de burger écht te betrekken bij belangrijke kwesties.

Kortom, het is tijd voor de doe-democratie.

Workshop

Na een duo-lezing en gelegenheid voor vragen gaan we in kleinere groepen met het publiek in gesprek in filosofische workshops. Samen verkennen we vragen als: wat betekent het voor jou om burger te zijn? Vind je dat je voldoende te vertellen hebt over onze democratie? Of staat de politiek juist mijlen ver van je af? En wat zou jouw rol in de doe-democratie zijn? Iedereen komt aan het woord en wordt aan het denken gezet.

Mathijs van de SandeMathijs van de Sande is docent Praktische filosofie aan de Radboud Universiteit. In 2017 promoveerde hij op het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte (Leuven) met een proefschrift over de politiek van hedendaagse protestbewegingen, zoals Occupy en de Indignados


Gaard Kets
Gaard Kets
is politicoloog en universitair docent Politieke Theorie aan de Radboud Universiteit. Hij is doet onderzoek naar de Duitse revolutie van 1918. Daarnaast onderzoekt hij de interacties tussen verschillende sociale groepen binnen revolutionaire bewegingen, en het repertoire dat wordt gebruikt om politiek te beoefenen.

Grondfest is het Nederlandse festival over democratie in al haar facetten. Het is de experimenteerplek voor ideeën over democratie en samenleving. Het is een festival waarop je ervaart dat democratie meer is dan ja en nee, voor en tegen, links en rechts, rumoer in media en eens in de zoveel tijd naar de stembus gaan. Democratie is werk-in-uitvoering. Het vraagt om onze betrokkenheid en inzet, dus laat je horen! Ga in debat met politici, neem een kijkje in de keuken van een kritische journalist en denk mee over nieuwe initiatieven. Laat je stem horen over zaken die ertoe doen. Het festival vindt plaats op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober, op tal van binnenlocaties in de binnenstad van Nijmegen. GrondFest is een initiatief van de Stichting voor Democratie, Recht en het Vrije Woord en wordt ondersteund door de gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast verlenen tal van instellingen, organisaties, overheden en ondernemers hun medewerking.