Zoek in de site...

Xi Jinping’s China | Lecture and discussion with China expert Florian Schneider (Lezing)

Datum
donderdag 21 april 2022 t/m donderdag 21 april 2022Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Theatre Hall C, Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
China expert Florian Schneider
Beschrijving

Xi Jinping’s China | Lecture and discussion with China expert Florian Schneider

Nederlands volgt Engels.

In his ten-year presidency, Xi Jinping has put China on the map as a superpower. Journalists are now talking about an "economic, financial, cultural and political revolution" that has been set in motion under his leadership. How revolutionary is Xi's leadership? How does his ideology fit into China's historical context? And how will this shape China’s role in global political affairs? Come explore these questions with China expert Florian Schneider.

The Third Great Leader

Xi emphatically presents himself as “the third great leader” in China's long history. He thus places himself in a tradition of revolutionaries such as Mao Zedong and Deng Xiaoping who reinvented China politically, culturally and economically. Moreover, by having himself elevated to the “essence of Chinese culture,” Xi is paving the way for a third term as president, which is unusual for modern China. How and why does this strategy work? In what way does Xi position himself in the narrative of China's rise and success?

Mao's Legacy

During this program, we take a closer look at Xi Jinping's thinking, and shed light on the China that is taking shape under his hands. China expert Florian Schneider sheds light on the way Xi often gets compared to Mao and on why that is not always a helpful comparison. Afterwards in their discussion, we will also look ahead: what does the political future of China look like now that power is increasingly placed in the hands of one person? And what do these changes mean for our relationship with China?

This program is in English.

About the speaker

Florian SchneiderFlorian Schneider is a Senior Lecturer at the Leiden University, at the Institute for Area Studies. He specializes in contemporary China and brings with him a broad knowledge of developments in, among other things, politics, international relations and (digital) communication. His research on international relations focuses on China’s foreign policy under the Hu Jintao and Xi Jinping governments.

Tjidde Tempels

Tjidde Tempels is an ethicist and works as lecturer in Political Theory at Radboud University and program manager at Radboud Reflects. He moderates the conversation.

Unfortunately philosopher Dascha Düring, who was supposed to join the discussion, is not able to attend.


Registration

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance. Please take your QR code and ID with you.

Registration


Subscribe to the 
English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.


Nederlands

Xi Jinping  heeft in zijn tienjarig presidentschap China op de kaart gezet als grootmacht. Journalisten spreken inmiddels over een "economische, financiële, culturele en politieke revolutie" die onder zijn leiderschap in gang is gezet. Hoe revolutionair is Xi’s leiderschap? Hoe past zijn ideologie in China’s historische context? En wat betekenen deze veranderingen voor China’s rol in de mondiale politiek? Kom deze vragen verkennen met China-expert Florian Schneider..

De Derde Grote Leider

Xi presenteert zichzelf nadrukkelijk als “de derde grote leider” in de lange geschiedenis van China. Hij plaats zichzelf hiermee in een traditie van revolutionairen als Mao Zedong en Deng Xiaoping die China op politiek, cultureel en economisch gebied opnieuw uitvonden. Door zich tot ‘essentie van de Chinese cultuur’ te laten verheffen, maakt Xi bovendien de weg vrij naar een, voor modern China ongebruikelijke, derde termijn als president. Hoe en waarom werkt deze strategie? Op welke manier plaatst Xi zichzelf in het narratief van China’s opkomst en succes?

Marx, Mao en Confucius

Tijdens dit programma nemen we Xi Jinping’s gedachtengoed onder de loep, en werpen we licht op het China dat hij vormgeeft. China-expert Florian Schneider werpt licht op de manier waarop Xi vaak wordt vergeleken met Mao en waarom dat niet altijd een nuttige vergelijking is. Tenslotte kijken we in het gesprek ook vooruit: hoe ziet de politieke toekomst van China eruit nu de macht steeds meer in handen komt van één persoon? En wat betekenen deze veranderingen voor onze relatie met China?

Dit programma is in het Engels.

Over de spreker

Florian SchneiderFlorian Schneider is hoofddocent aan de Universiteit Leiden, bij het Institute for Area Studies. Hij is gespecialiseerd in hedendaags China en brengt een brede kennis van ontwikkelingen in onder meer politiek, internationale betrekkingen en (digitale) communicatie met zich mee. Zijn onderzoek naar internationale betrekkingen richt zich op het buitenlands beleid van China onder de regeringen Hu Jintao en Xi Jinping.

Tjidde TempelsTjidde Tempels is ethicus en docent politieke theorie aan de Radboud Universiteit. Hij leidt het gesprek.

Helaas kan filosoof Dascha Düring, die eerst deel zou nemen aan deze avond, niet deelnemen. 

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis

Inschrijven


Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een
Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.