Zoek in de site...

De zin van waanzin | Gesprek met cognitiefilosoof Nina de Boer en religiewetenschapper Hans Schilderman

De grens tussen gek en gezond | Gesprek met cognitiefilosoof Nina de Boer en religiewetenschapper Hans Schilderman

In een wereld waarin de druk op de psychiatrie steeds meer en meer toeneemt, komen fundamentele vragen naar haar grondslagen steeds meer bovendrijven. Hoe zien we mentale stoornissen? Moeten we alles kunnen diagnosticeren? Hoe blijven patiënten verbonden met de mensen om zich heen en hoe begrijpen zij zichzelf na een diagnose?. Kom luisteren naar cognitiefilosoof Nina de Boer en religiewetenschapper Hans Schilderman en leer anders kijken naar onze gezondheid.

Gezonde geest

Langzaam maar zeker begint het taboe op een psychische stoornis doorbroken te worden. We worden steeds opener over depressie, angsten en andere klachten waar we in onze privélevens mee kampen. Dit zorgt ervoor dat eenzaamheid onder patiënten steeds meer begint af te nemen door het dialoog te openen. Als religiewetenschapper houdt Hans Schilderman zich bezig met religie, zorg en verbondenheid. Welke rol speelt religie bij onze geestelijke gezondheid? Hoe blijven we met elkaar verbonden als dingen niet lopen zoals we willen?

Complex

Ook wordt steeds meer duidelijk dat het niet klopt dat psychische problemen één primaire oorzaak hebben. Zo zijn psychiatrische stoornissen niet alleen hersenstoornissen. Psychologische problematiek hangt samen met een breed scala aan biologische, psychologische, socioculturele en existentiële factoren. Deze factoren staan niet los van elkaar, maar interacteren met elkaar op een dynamische manier. Volgens cognitiefilosoof Nina de Boer vraagt dit om een nieuwe benadering van nadenken over mentale gezondheid.

Hans Schilderman en Nina de Boer pleiten voor een nieuwe visie op gezondheid. Waarbij oog is voor het mentale en de complexiteit.

Over de sprekers

Hans SchildermanHans Schilderman is hoogleraar Religie en Zorg aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar levenskwaliteit in situaties van lichamelijk en geestelijk lijden.


Nina de BoerNina de Boer is promovendus Filosofie van cognitie en taal aan de Radboud Universiteit. Ze houdt zich bezig met psychiatrische problemen en de oorzaken hiervan. Zo kijkt zij naar de interactie tussen biologische, psychologische, socioculturele en existentiële factoren.

Denkwerk Festival | Lezingen, theater, muziek en meer - 100 jaar Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen op vrijdag 24 maart 2023Dit programma is onderdeel van Denkwerk Festival | Lezingen, theater, muziek en meer - 100 jaar Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen op vrijdag 24 maart 2023 | 19.30 – 00.00 uur | De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen. De wereld is complex. Er is veel denkwerk te verzetten. Over ufo’s,  vriendschap, duurzaamheid, de dood, dieren, religie en nog veel meer. Kom naar Denkwerk en dompel je onder in een avond vol lezingen, gesprekken, theater, gedachtenexperimenten, film, muziek en een pubquiz. Laat je inspireren door de filosofen, theologen en religiewetenschappers van de Radboud Universiteit over alledaagse én grote thema’s.