Zoek in de site...

How Minds Change | Lecture and conversation with science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors (Lezing)

Datum
donderdag 30 maart 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Mercatorpad 1, Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects and Maven Publishing
Spreker
Science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors
Beschrijving

How Minds Change | Lecture and conversation with science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors

Nederlands volgt Engels.

How do we change our minds? What made a prominent conspiracy-theorist YouTuber finally see that 9/11 was not a hoax? How does a voter’s opinions shift from neutral to resolute? Science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors take us on a journey through our stubborn minds, encountering cult members, conspiracy theorists, and political activists along the way. How does the group you belong to influence what you believe? Why do we hold on to some beliefs so firmly, while we willingly let go of others? And what is a belief in the first place? Come and find out.

The power to change someone’s mind

Believing is a spectrum. On the one end, we have whims that we abandon easily. On the one end, we have beliefs that are so firmly held that they are even defended in the face of irrefutable counterevidence. We’re not helped by the fact that we are often prone to self-delusion, confabulation and stubbornness. Yet being able to change our minds (and those of others) is an essential skill in a democratic society buzzing with debate.

In recent years, a revolution has taken place within sociology, psychology and neuroscience, with many new insights into how opinions are formed and how you can change them. It has given birth to new and highly effective techniques to change people’s minds, even within a single conversation. But should we want this power? And can we learn to get better at changing our own minds as well?

Science journalist David McRaney and philosopher of mind Marc Slors take us to the very limits of our reasoning, and reflect on the ways we can change minds. What are the tricks, and what would it mean if we were better at applying them. And should we want to?

About the speakers

David Mc RaneyDavid McRaney is a journalist with a passion for psychology, technology and the internet. He became known thanks to his popular blog You Are Not So Smart, where he subtly dissects all the ways we fool ourselves. In his latest book How Minds Change he investigates how opinions shift and points of view are altered. He also produced a podcast and bestselling book with the same name, and the book You Are Now Less Dumb.

Marc SlorsMarc Slors is professor of Philosophy of Mind at  Radboud University. His current research focuses on the relationship between cognition and culture. Previous work has focused on the philosophy of neuroscience, free will, social cognition and the self.

Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

NEDERLANDS

Hoe veranderen we onze gedachten? Wat zorgde ervoor dat een prominente complotdenker op YouTube er uiteindelijk achter kwam dat 9/11 geen hoax was? Hoe verandert de mening van een kiezer van neutraal naar vastberaden? Wetenschapsjournalist David McRaney en filosoof Marc Slors nemen ons mee op een reis door onze eigenwijze gedachten, waar we sekteleden, complotdenkers, en politieke activisten tegenkomen. Hoe beïnvloedt de groep waartoe jij behoort jouw overtuigingen? Waarom houden we ons zo sterk vast aan overtuigingen, terwijl we andere laten gaan? En wat is een overtuiging in de eerste plaats? Kom en leer!

De macht om iemands gedachten te veranderen

Geloven is een spectrum. Aan de ene kant zijn er gedachten die we snel in de steek laten. Aan de andere kant zijn er gedachten die we zo sterk vasthouden dat we ze niet loslaten, ook niet als het tegendeel bewezen wordt. We worden niet geholpen door het feit dat we vatbaar zijn voor zelfbedrog, verzinsels en koppigheid. In staat zijn om onze gedachten (en die van anderen) te veranderen is een essentiële vaardigheid in een democratische samenleving die draait om debatteren.

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een revolutie binnen de sociologie, psychologie en neurowetenschappen, met veel nieuwe inzichten in hoe meningen worden gevormd en hoe je deze kan veranderen. Dit heeft gezorgd voor nieuwe en effectieve technieken om de gedachten van mensen te veranderen in slechts één gesprek. Maar willen we deze macht? En kunnen we leren om beter te worden in het veranderen van onze eigen gedachten?

Wetenschapsjournalist David McRaney en filosoof Marc Slors nemen ons mee naar de grenzen van onze redeneringen en reflecteren op de manieren hoe we onze gedachten kunnen veranderen. Wat zijn de trucjes, en wat zou het betekenen als we beter waren in het toepassen daarvan? En moeten we dat willen?

Over de sprekers

David Mc RaneyDavid McRaney is een journalist met een passie voor psychologie, technologie en het internet. Hij werd bekend door zijn populaire blog You Are Not So Smart, waar hij op een subtiele manier alle manieren beschrijft waarop we onszelf voor de gek houden. In zijn laatste boek How Minds Change gaat hij op zoek naar de manier waarop meningen veranderen en waarop standpunten wijzigen. Hij heeft ook een podcast en een boek gemaakt met dezelfde titel, en het boek You Are Now Less Dumb.

Marc SlorsMarc Slors is hoogleraar Filosofie van cognitie en taal aan de Radboud Universiteit. Hij houdt zich bezig met vragen rond de relatie tussen brein, gedrag en de menselijke geest. Vragen rond de vrije wil, de effectiviteit van mentale toestanden en de relatie tussen cognitie en cultuur hebben zijn bijzondere belangstelling.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Dit is een programma van Radboud Reflects en Uitgeverij Maven.