Zoek in de site...

Left is Not Woke | Lecture and conversation by philosopher Susan Neiman (Lezing)

Datum
maandag 1 mei 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
LUX, Mariënburg 38-39, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects, Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) and Radboud Diversity Equity and Inclusion Off
Spreker
Philosopher Susan Neiman
Beschrijving

Left is Not Woke | Lecture and conversation by philosopher Susan Neiman

Nederlands volgt Engels.

If you're woke, you must be left wing. If you're left wing, you must be woke. Or are we blurring the terms when we assume that if you're one, you must also be the other? That would be a dangerous mistake, according to philosopher Susan Neiman. Come and learn how she explains that wokism is based on admirable emotions, but on the wrong theories.

A new form of tribalism

People who call themselves woke, feel deeply involved with the fate of oppressed minorities. They care about social justice and are eager to bring about positive changes. And that is a great thing, says Susan Neiman, but unfortunately their actions are often based on the wrong theories. Because of this, they abandon ideas that are crucial to the left: universalism, a belief in the possibility of progress and a firm separation between power and justice. The consequence is a new form of tribalism: the idea that you are only able to truly bond with people who are a part of your own ethnic or gender identity.

The destruction of solidarity

The Black Lives Matter protest in 2020 was the biggest social movement America had ever seen. Never before, so many people took to the streets to protest against racism, and never before were protestors so diverse, carrying out the same universal values. It was a very hopeful moment. According to Susan Neiman, the trouble started when some of the movement’s leaders claimed that white people could only be allies to black people. In making this separation, says Neiman, solidarity within the left is being destroyed. And in the long run, these ideas will undermine the activists’ own goals, and wokism will, unintentionally, drift towards the right and run the risk of becoming what it despises.

After her lecture, Susan Neiman will discuss the matter in further detail with philosopher Maarten Doorman.

This program is in English.

About the speakers

Susan Neiman FotoSN2021ausPDFSusan Neiman is an American moral philosopher, cultural commentator, and essayist. She has written extensively on the juncture between Enlightenment and moral philosophy, metaphysics and politics. Her magnum opus Evil in Modern Thought (2002) was followed by several other books and in 2014 she received the Spinozalens price for thinkers on ethics and society. Her latest book Left Is Not Woke (2022) was recently translated into Dutch by Publisher Ten Have.

Read also [in Dutch]: VOX - Woke is niet effectief om onrecht uit te bannen volgens filosofe Susan Neiman

Maarten Doorman - foto Joshua RoodMaarten Doorman teaches philosophy at the Faculty of Arts and Social Sciences, University Maastricht, and is Endowed Professor in Historical Culture of Germany at the Faculty of Humanities at the Vrije Universiteit Amsterdam on behalf of Duitsland Instituut Amsterdam.


Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Register

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

This is a program of Radboud Reflects, Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) and Radboud Diversity Equity and Inclusion Office.

NEDERLANDS

Als je woke bent, moet je links zijn. Als je links bent, moet je woke zijn. Maar de begrippen vervagen als we aannemen dat als je het ene bent, je ook het andere moet zijn? En dat zou een gevaarlijke fout zijn, volgens filosoof Susan Neiman. Kom luisteren hoe zij uitlegt dat wokisme gebaseerd is op bewonderenswaardige emoties, maar op de verkeerde theorieën.

Een nieuwe vorm van tribalisme

Mensen die zichzelf woke noemen, voelen zich sterk betrokken bij het lot van onderdrukte minderheden. Ze geven om sociale rechtvaardigheid en willen graag positieve veranderingen tot stand brengen. En dat is geweldig, zegt Susan Neiman, maar helaas zijn hun acties vaak gebaseerd op de verkeerde theorieën. Daardoor laten ze ideeën varen die cruciaal zijn voor links: universalisme, een geloof in de mogelijkheid van vooruitgang en een stevige scheiding tussen macht en rechtvaardigheid. Het gevolg is een nieuwe vorm van tribalisme: het idee dat je je alleen echt kunt verbinden met mensen die deel uitmaken van je eigen etnische of gender-identiteit.

De vernietiging van solidariteit

Het Black Lives Matter-protest in 2020 was de grootste sociale beweging die de Verenigde Staten ooit had gezien. Nooit eerder gingen zoveel mensen de straat op om te protesteren tegen racisme, en nooit eerder waren de demonstranten zo divers, terwijl ze dezelfde universele waarden uitdroegen. Het was een zeer hoopvol moment. Volgens Susan Neiman begonnen de problemen toen sommige leiders van de beweging beweerden dat witte mensen alleen bondgenoten konden zijn van zwarte mensen. Door deze scheiding aan te brengen, zegt Neiman, wordt de solidariteit binnen links vernietigd. En op den duur zullen deze ideeën de doelstellingen van de activisten ondermijnen. Zo zal het wokisme onbedoeld naar rechts afglijden en het risico lopen te worden wat het veracht.

Na haar lezing gaat Susan Neiman verder in gesprek met filosoof Maarten Doorman.

Dit programma is in het Engels.

Over de sprekers

Susan Neiman FotoSN2021ausPDFSusan Neiman is een Amerikaanse moraalfilosoof, cultureel commentator en essayist. Zij heeft veel geschreven over het raakvlak tussen Verlichting en moraalfilosofie, metafysica en politiek. Haar magnum opus Evil in Modern Thought (2002) werd gevolgd door verschillende andere boeken en in 2014 ontving ze de Spinozalensprijs voor denkers over ethiek en samenleving. Haar laatste boek Left Is Not Woke (2022) werd onlangs in het Nederlands vertaald door Uitgeverij Ten Have.

Lees ook: VOX - Woke is niet effectief om onrecht uit te bannen volgens filosofe Susan Neiman

Maarten Doorman - foto Joshua RoodMaarten Doorman is filosoof aan de Faculteit der Letteren en Sociale Wetenschappen, Universiteit Maastricht, en hij is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur van Duitsland aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam namens het Duitsland Instituut Amsterdam.

Deelname

Deelname in de zaal kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Inschrijven

Dit is een programma van Radboud Reflects. Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) en Radboud Diversity Equity and Inclusion Office.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.