Zoek in de site...

Obedience and the Devil: Colonialism and Religion in Africa | Lectures and conversation by scholars of religion Birgit Meyer and Erik Meinema and theologian François Manga (Lezing)

Datum
woensdag 1 november 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
| Restaurant De Hemel, Franseplaats 1 Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects and Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap
Spreker
Scholars of religion Birgit Meyer and Erik Meinema and theologian François Manga
Beschrijving

Obedience and the Devil: Colonialism and Religion in Africa | Lectures and conversation by scholars of religion Birgit Meyer and Erik Meinema and theologian François Manga

Nederlands volgt Engels.

Everybody knows that colonialism had, and still has, a major impact on the relationship between Africa and Europe. However, few people are aware of the role religion plays in this. Come and listen to Birgit Meyer, François Manga and Erik Meinema who will explain how a Western definition of religion was introduced in Africa during the colonial era, and how this influences culture, religion and politics even today.

Africa: not having religion?

When Western missionaries and scholars came to study African culture and religion, they brought with them Christian concepts to define what they found. Hence, they emphasized belief, knowledge and community, at the expense of music, dance and the body. In fact, the whole idea of ‘religion’ as something that can be defined and set apart from other aspects of life is thoroughly European. According to Birgit Meyer, this was also used to describe Africans as ‘not having religion’ and thus in need of conversion.

Obedience and the devil

Theologian François Manga was a priest in Cameroon before coming to The Netherlands. In his opinion, the concept of ‘mission’ is in itself arrogant, because it is one-sided and lacking in mutual interest. What is more, certain aspects of Christianity were emphasized, such as obedience and the devil, to gain power. He sees these concepts still have an important meaning in African culture, with local clergy now acting as colonialists.

The difficult position of ‘traditionalism’

Doing fieldwork in Kenya on the co-existence of various religious groups in a pluralistic society, scholar of religion Erik Meinema discovered ‘traditional’ religions often have a difficult position. Although officially recognized as equal to Christianity and Islam, they often struggle to be accepted as a religion at all. This marginalizes their position within interfaith co-operations and society at large.

The conversation between Birgit Meyer, François Manga and Erik Meinema will be chaired by Liesbeth Jansen, program writer at Radboud Reflects. Come and join the discussion!

The program is English spoken.

About the speakers

Birgit MeyerBirgit Meyer is a scholar of religion at Utrecht University. For over 30 years, she has studied religion within a social and societal context, especially in Ghana. In doing so, she combines perspectives from religious studies, anthropology, philosophy and media studies, making her an internationally renowned scholar.

Francois MangaFrançois Manga is a creative theologian at Radboud University. Writing his PhD on the Spiritual Pilgrimage of Jan Pascha, a mystic who served as a spiritual guide for people who wanted to travel to Jerusalem but couldn’t, Manga has also published on African spirituality and the relation between religion and the state.

Erik MeinemaErik Meinema is a scholar of religion at Utrecht University. He studies the ways in which religious youth, contrary to general assumption, often manages to maintain or even build peaceful interreligious relations, despite challenges of poverty and marginalization. His PhD was awarded with the Gerardus van der Leeuw dissertation prize.

Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

This is a program of Radboud Reflects and Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap

Are you a student at Radboud University? Please register for the Radboud Reflects Certificate and show others that you are inspired by in-depth lectures on current affairs.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

NEDERLANDS

Iedereen weet dat kolonialisme een enorme impact had en nog steeds heeft op de relatie tussen Afrika en Europa. Dat religie daarin een grote rol speelt, is maar weinig mensen bekend. Kom luisteren naar Birgit Meyer, François Manga en Erik Meinema die uitleggen hoe de kolonisten een westerse definitie van religie naar Afrika brachten, en hoe dit ook nu nog invloed heeft op cultuur, religie en politiek.

Geen religie in Afrika?

Toen westerse missionarissen en onderzoekers Afrikaanse culturen en religies kwamen bestuderen, gebruikten ze christelijke concepten om hun bevindingen te beschrijven. Zo kwam de nadruk te liggen op zaken als overtuiging, kennis en gemeenschap, terwijl er weinig aandacht werd besteed aan muziek, dans en het lichaam. In feite is het hele concept ‘religie’ als iets dat los gezien kan worden van andere aspecten van het leven, al door en door Europees. Volgens Birgit Meyer werd dit ook gebruikt om te kunnen beweren dat Afrikanen geen religie hadden en dus bekeerd moesten worden.

Gehoorzaamheid en de duivel

Theoloog François Manga was priester in Kameroen voor hij naar Nederland kwam. Hij stelt dat het hele concept ‘missie’ arrogant is, omdat het eenzijdig is en van weinig wederzijdse interesse getuigt. Sterker nog, door bepaalde christelijke termen te benadrukken, zoals gehoorzaamheid en de duivel, werden machtsrelaties versterkt. Manga ziet dit ook vandaag de dag terug in de Afrikaanse cultuur, waarbij lokale geestelijken de rol van kolonialist hebben overgenomen.

De moeilijke positie van tradities

Tijdens zijn onderzoek in Kenia naar het samenleven van verschillende religieuze groepen in een pluralistische samenleving, ontdekte religiewetenschapper Erik Meinema dat ‘traditionele’ religies vaak een moeilijke positie hebben. Hoewel ze officieel worden erkend als gelijkwaardig aan christendom en islam, hebben zij vaak grote moeite om als ‘echte’ religie te worden erkend. Dit marginaliseert hun positie in interreligieuze samenwerkingen én in de samenleving.

Het gesprek tussen Birgit Meyer, François Manga en Erik Meinema wordt geleid door programmamaker Liesbeth Jansen. Kom en doe mee aan de discussie!

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Birgit MeyerBirgit Meyer is religiewetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Ze doet onderzoek naar religie binnen een sociale en maatschappelijke context, met name in Ghana. Om inzicht te krijgen in religie als complex en tastbaar fenomeen combineert ze invalshoeken uit de religiewetenschap, antropologie, filosofie en mediastudies.

Francois MangaFrançois Manga is creatief theoloog aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de spirituele pelgrimage van Jan Pascha, een mysticus die mensen tot gids was die om verschillende redenen niet naar Jeruzalem konden reizen. Daarnaast heeft hij ook gepubliceerd over Afrikaanse spiritualiteit en de relatie tussen religie en staat.

Erik MeinemaErik Meinema is religiewetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Hij doet onderzoek naar religieuze diversiteit, jeugd en politiek secularisme in Oost Afrika. Met zijn promotieonderzoek naar het samenleven van jongeren met verschillende religieuze identiteiten in Kenia won hij de Gerardus van der Leeuw Dissertatieprijs.

Deelname

Deelname in de zaal kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis.

Dit is een programma van Radboud Reflects en Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap

Ben je student aan de Radboud Universiteit? Schrijf je dan in voor het Radboud Reflects Certificaat en toon anderen dat je je laat inspireren door verdiepende lezingen over de actualiteit.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.