Zoek in de site...

Statistics Rule | Lecture and conversation with scholar of organization Alan Irwin (Lezing)

Datum
donderdag 13 april 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Collegezalencomplex, Radboud University
Organisator(s)
Radboud Reflects and Institute for Science in Society
Spreker
Scholar of organization Alan Irwin
Beschrijving

Statistics Rule | Lecture and conversation with scholar of organization Alan Irwin

Nederlands volgt Engels.

Statistics rule the world. Debates and decisions on major problems are often based on percentages, figures and numbers. But how much do we actually understand and know about the numbers we base our decisions on? Why do we find numbers so important when they often fail to resolve issues? Isn’t it more important to investigate the values behind different points of view instead of presenting alternative statistics? Come and learn from scholar of organization Alan Irwin about our complicated relationship with statistics, and the world behind the numbers.

Registration will open shortly.

Debating about the statistics

Politicians, policymakers and citizens are constantly invited to base their discussions and decisions on percentages, figures and numbers. Whether it concerns the nitrogen crisis, climate change, decisions about our asylum policy or the consequences of inflation, statistics are quickly used to substantiate different points of view. They even often direct the kind of innovation we pursue. After all, statistics equal hard facts, right?

At the same time, it is easy to question your opponent’s point of view  by questioning the numbers behind it, or by presenting alternative figures. In this way, we can get bogged down in a discussion about the stats, instead of talking about the values behind different points of view.

Numbers as mirrors

Statistics are often viewed as objective truths. But statistics never exist in a vacuum, and are to a degree reflections of one’s worldview. Which statistics you think are relevant will be influenced by what you find important. In a sense, numbers can be seen as mirrors.

How do we use statistics? Is it really wise to use statistics as a basis for debate, as is so often called for? Scholar of organization Alan Irwin dives into the world of statistics, and explores their role in policy and decision-making. Come listen, and ask your questions.

About the speaker

Alan IrwinAlan Irwin is a Professor in the Department of Organization at Copenhagen Business School. He has published on issues of science and technology policy, scientific governance, environmental sociology and science-public relations. His current research focuses on research and innovation policy.

Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

NEDERLANDS

Statistieken regeren de wereld. Debatten en besluiten over grote problemen zijn vaak gebaseerd op percentages, cijfers en getallen. Maar in hoeverre begrijpen we de getallen waar we onze beslissingen op baseren eigenlijk? Waarom vinden we getallen zo belangrijk terwijl ze vaak geen oplossing bieden voor een probleem? Is het niet belangrijker om de waardes achter verschillende standpunten te onderzoeken in plaats van alternatieve statistieken te presenteren? Kom en luister naar organisatiedeskundige Alan Irwin over de gecompliceerde relatie met statistiek, en de wereld achter getallen.

Debatteren over de statistieken

Politici, beleidsmakers en inwoners wordt constant gevraagd hun discussies en besluiten te baseren op percentages, cijfers en getallen. Of het nou gaat om de stikstofcrisis, klimaatverandering, beslissingen over asielbeleid of de consequenties van inflatie, statistieken worden snel gebruikt om de verschillende standpunten te onderbouwen. Ze leiden vaak de innovatie waar we naar op zoek zijn. Statistieken staan gelijk aan harde feiten, toch? Maar op hetzelfde moment is het gemakkelijk om je tegenstanders’ standpunt in twijfel te trekken door te discussiëren over de getallen achter de getallen, of door alternatieve cijfers te presenteren. Op deze manier kunnen we vastlopen in een discussie over de statistieken, in plaats van te praten over de waarden achter deze verschillende standpunten.

Getallen als spiegels

Statistieken worden vaak gezien als objectieve waarheden. Maar statistieken bestaan nooit in een vacuüm, en zijn tot op bepaalde hoogte een reflectie van het wereldbeeld van een persoon. Welke statistieken jij als relevant ziet, zal worden beïnvloedt door wat jij belangrijk vindt. Zo zouden getallen kunnen worden gezien als spiegels.

Hoe gebruik we statistieken? Is het verstandig om statistieken te gebruiken als basis voor een debat, zoals vaak gebeurt? Organisatiedeskundige Alan Irwin duikt in de wereld van statistieken en onderzoekt hun rol in beleid en beslissingen. Kom luisteren en stel vragen!

Over de spreker

Alan IrwinAlan Irwin is een professor op het Department of Organization op de Copenhagen Business School. Hij heeft verschillende artikelen gepubliceerd over beleid, wetenschappelijk bestuur en omgevingssociologie van wetenschap en technologie. Zijn huidige onderzoek focust zich op onderzoek en innovatie van beleid.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Dit is een programma van Radboud Reflects het Institute for Science in Society (ISiS).