Zoek in de site...

Missie, geschiedenis en identiteit

Missie
Radboud Reflects van de Radboud Universiteit biedt intellectuele verdieping bij de maatschappelijke en wetenschappelijke actualiteit. Tijdens lezingen en debatten geven Nederlandse en buitenlandse wetenschappers hun visie op filosofische, ethische of levensbeschouwelijke thema's die in de samenleving en in de wetenschap spelen.
Radboud Reflects wil zijn toehoorders nieuwe ideeën aanreiken en een nieuwe blik bieden op ontwikkelingen in de filosofie, religie, politiek en kunst.

Programma
Wetenschappers van de Radboud Universiteit spelen in vrijwel alle programma's een rol. Op deze manier wordt de kennis van de Nijmeegse universiteit toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Grote internationale denkers zijn regelmatig te gast. Radboud Reflects werkt ook samen met de media, die regelmatig belangstelling tonen voor de thema's die aan de orde komen.

Geschiedenis
In 2001 werd het Soeterbeeck Programma opgericht als een fusie van het Katholiek Studiecentrum en de Thomas More Academie. De naam was een verwijzing naar het Studiecentrum Soeterbeeck in Ravenstein, een voormalig augustinessenklooster dat de Radboud Universiteit in 1997 aankocht om er een plek voor studieuze, verdiepende activiteiten in te richten.

In 2015 fuseerde het Soeterbeeck Programma met het Centrum voor Ethiek en sindsdien wordt de naam Radboud Reflects gebruikt. Inmiddels worden de meeste activiteiten van Radboud Reflects op de campus van de Radboud Universiteit en in het centrum van Nijmegen georganiseerd.

Radboud Reflects is onderdeel van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. De medewerkers zijn gehuisvest op de vijftiende verdieping van het Erasmusgebouw op de Nijmeegse campus.

Bijzondere identiteit
Radboud Reflects is opgericht om op een moderne, eigentijds manier vorm te geven aan de bijzondere identiteit van de Radboud Universiteit. Iedereen is welkom bij de lezingen en debatten van Radboud Reflects. Studenten hebben gratis toegang. Meer dan 10.000 mensen weten jaarlijks de weg te vinden naar de lezingen en debatten van Radboud Reflects. Een veelgehoorde reactie is ‘Zo had ik het nog niet bekeken. Ik heb stof tot nadenken gekregen'. En dat is waar Radboud Reflects het voor doet.