Zoek in de site...

Podcasts

[English follows Dutch]
Hier vind je de audio-opnames van bijna alle programma's van Radboud Reflects - verdiepende lezingen voor iedereen over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur. Luister en denk verder bij Radboud Reflects. Wil je alle podcasts beluisteren? Volg ons dan op Soundcloud, Spotify of Apple Podcasts

Listen to the podcasts of Radboud Reflects, public lectures on philosophy, religion, ethics, society and culture. See the English titles for programmes in English. Please subscribe to our SoundcloudSpotify or iTunes and never miss a podcast.

22|11|17 The Myth of Religious Violence | Lecture and conversation with theologian William Cavanaugh

deZinnen and Studium Generale Tilburg

Violence and religion are often mentioned in the same breath. In fact, the idea that religion has a tendency to promote violence is part of the conventional wisdom of Western societies. According to theologian William Cavanaugh, this ‘wisdom’ is actually a myth. And a dangerous one at that, because it helps to construct and marginalize a religious Other as fundamentally different from ourselves. Come and learn from William Cavanaugh about the myth of religious violence. More.

22|11|16 Qatar and Human Rights | Current Affairs Lecture by scholar of law Annick Pijnenburg and historian Paul Reef

From the moment that Qatar won the FIFA World Cup bid, the tournament has been highly controversial. Thousands of workers have died building the football stadiums. Inhumane labor conditions took the lives of Asian migrants. How should football organizations, states, and we ourselves react to these atrocities? Can we still cheer for the orange shirts? Come and learn from human rights scholar Annick Pijnenburg and sports historian Paul Reef. More.

22|11|14 Jozef en zijn broers: je geld of je vrijheid | Lezingen door theoloog Alain Verheij en econoom Eefje de Gelder

Geld, hebzucht, verliesangst, expansiedrang en gemakzucht – het is een giftige cocktail die onze samenleving in zijn macht houdt. Kan het ook anders? En kan een eeuwenoud bijbelverhaal daarbij tot voorbeeld zijn? Jozef en zijn broers gaat over een verwende jongen die door zijn broers verkocht wordt als slaaf. Kom luisteren naar theoloog Alain Verheij en econoom Eefje de Gelder die in dit verhaal parallellen zien met onze eigen omgang met geld en vrijheid. Lees verder.

22|11|09 Midterm Elections in the USA: Can Biden still carry out his plans? | Current affairs lecture with political scientist Peter van der Heiden

Vox and Nijmegen School of Management

On Tuesday 8 November 2022, the Midterm Elections will be held. US citizens vote for their new local as well as state representatives. Will the Democrats succeed in obtaining their narrow majority in the Senate? How will a Republican success affect the Biden government? What is the influence of former president Trump on these elections? And will it increase polarization and conflict? Come and learn from political scientist Peter van der Heiden about the latest results and their implications for American democracy. More.

22|11|08 Justice for Animals | Lecture via Zoom by philosopher Martha Nussbaum

Stichting Spinozalens and Uitgeverij Querido Facto

Cows dying in a barn fire, chimpanzees struggling to survive in a shrinking jungle, and whales stranding with kilos of plastic in their stomachs. Animals are in trouble all over the world. And we, humans, are causing their suffering. Our species dominates the lives of other animals everywhere on the planet. According to world renowned philosopher Martha Nussbaum, animals should be able to live a flourishing, natural life. And as the earth’s dominating inhabitants, we have a responsibility to secure this freedom of other species. Come and learn from Spinozalens laureate 2022, who will plead – via  Zoom  – how we can treat both domestic as well as wild animals ethically. More.

22|11|02 Wie is Martha Nussbaum? | Lezing door ethicus Marcel Becker

Op 8 november 2022 is de beroemde Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum via Zoom te gast bij Radboud Reflects. Luister ter voorbereiding naar ethicus Marcel Becker die je een introductie geeft op het werk en de ideeën van Martha Nussbaum. Lees verder.

22|11|01 How Democracies Die, Fast and Slow | Lecture and conversation with political thinker John Keane and political scientist Carolien van Ham

Research Hotspot Sustainable Democracy

Democracies around the world are becoming more and more vulnerable. While some democracies are subject to violent revolutions or coup d’états, there are also worrying situations of slow deterioration of democracy. Why is it that democracies around the world are being threatened by both democrats and anti-democrats? How does a democracy come to its end? Come and hear world leading political thinker and writer John Keane on how democracies die. Lees verder.

22|10|25 Macht, moed en Machiavelli | Lezing en gesprek met filosoof Tinneke Beeckman en politicoloog Marcel Wissenburg

Iemand die met manipulatie, bedrog en slinkse plannen de eigen machtspositie verstrekt, noemen we ‘Machiavelliaans’. Maar hoe terecht is het dat we het gedachtegoed van de filosoof Machiavelli vooral hiermee associëren? Machiavelli heeft ook een andere kant, betoogt de Vlaamse filosoof Tinneke Beeckman. Een kant die getuigt van een aanstekelijk lef om ideeën te lanceren én om te handelen. Wat kunnen we leren van Machiavelli’s ideeën over vrijheid, macht en deugd? Lister naar Tinneke Beeckman, en bekijk ’s werelds meest geslepen politiek theoreticus met een nieuwe blik. Lees verder

22|10|19 In de knel door inflatie | Lezing en gesprek door econoom Charan van Krevel en socioloog Maurice Gesthuizen

De boodschappen, de energierekening en de huur: alles wordt duurder. En dat sneller dan ooit. De huidige inflatiecijfers breken de records uit de jaren zeventig. Waar komt de inflatie vandaan en wie kan het stoppen? Steeds meer Nederlanders dreigen hun boodschappen of energierekening niet meer te kunnen betalen. Hoe solidair zijn we met deze mensen? En hoe zorgen we er voor dat mensen niet in de problemen komen? Luister naar econoom Charan van Krevel en socioloog Maurice Gesthuizen over de oorzaken en gevolgen van de inflatiecrisis. Lees verder

22|10|13 Big Tech aan banden? | Lezingen en gesprek met Europarlementariër Paul Tang, jurist Frederik Zuiderveen Borgesius en filosoof Bernd Hoeksema

Radboud Reflects en het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland

Nepnieuws, ongepast gepersonaliseerde advertenties en polariserende algoritmes: het ooit zo open internet staat onder druk. Dit heeft een negatieve impact op burgers en consumenten, maar ook op het functioneren van de democratie. Reden voor de Europese Unie een nieuwe wet aan te nemen die de macht van Big Tech aan banden moet leggen. Maar kunnen we wel grip krijgen op de grote technologieplatforms? En hoe wenselijk is het om de ogenschijnlijk vrije stroom van digitale informatie en meningen te reguleren? Luister naar Europarlementariër Paul Tang, jurist Frederik Zuiderveen Borgesius en filosoof Bernd Hoeksema over Big Tech en het belang van een vrij en democratisch internet. Lees verder

22|10|04 Diversity in Media | Diversity Day Lecture by journalist Babah Tarawally

Radboud Reflects and Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office
Being able to recognize yourself in the media is important, but not self-evident for everyone. Too long Western media payed very little attention to diversity in skin color, religion and gender. Why is this important? What is the best way forward? Come and listen to journalist Babah Tarawally about inclusion and diversity in media. Read more

22|09|28 Giorgia Meloni: The Rising Tide of Far-Right Populism in Italy | Current Affairs Lecture by political scientist Andrej Zaslove and historian Joris Gijsenbergh

Radboud Reflects, VOX, Nijmegen School of Management
From Marine Le Pen to Viktor Orbán: the far-right parties in Europe are sending their congratulations to Italy. The Italian elections have concluded that Giorgia Meloni, leader of the Fratelli d’Italia, will likely become the new prime minister of Italy. As a new government is forming, a block of far-right and populist parties seems to have the majority.

How can we explain the surge of these far-right parties? What does it mean for the state of Italian democracy? And will Meloni’s success have an impact on Italy’s position in the European Union? Come and learn from political scientist Andrej Zaslove and historian Joris Gijsenbergh about the rise of Giorgia Meloni and the Fratelli d’Italia. Read more

22|09|26 De natuur een stem | Lezing en gesprek met jurist Sophia de Vries en historicus Wim van Meurs

Radboud Reflects, Radboud Green Office en Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Regenwouden worden massaal gekapt, bergen worden afgegraven voor grondstoffen en natuurgebieden moeten wijken voor snelwegen. De natuur komt door menselijk ingrijpen nogal eens in de knel. Maar wat als een berg, rivier of bos dezelfde rechten zou hebben als een persoon en de stem van de natuur bovendien mee werd genomen bij politieke beslissingen? Hoe zou representatie van de natuur er in de praktijk uitzien, en wat zou dit betekenen voor de manier waarop we met de natuur om ons heen omgaan? Kom luisteren naar juriste Sophia de Vries en historicus Wim van Meurs en denk mee over wat er gebeurt als de natuur een stem krijgt. Lees verder

22|09|22 Orde in de Tweede Kamer | Actualiteitencollege met politicoloog Kristof Jacobs en politiek filosoof Mathijs van de Sande

Radboud Reflects in samenwerking met VOX
De grenzen zijn bereikt. Gisteren liep het voltallige kabinet weg tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na verdachtmakingen aan het adres van minister Kaag. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van ons land. Wat is er precies aan de hand? Waarom voelen politici zich tot deze actie gedwongen? Hoe kan voorzitter Bergkamp de orde in de kamer weer herstellen? Kom luisteren naar politicoloog Kristof Jacobs en Mathijs van de Sande over deze bijzondere ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Lees verder

22|09|21 Overal microplastics | Lezingen door milieukundige Ad Ragas en ethicus Luca Consoli

Radboud Reflects en Radboud Green Office
Microplastics en nanoplastics zijn overal. In ons voedsel, verzorgingsproducten en zelfs in de lucht. Maar zijn ze ook schadelijk voor onze gezondheid? Zo ja, waarom is er nog geen beleid om microplastics te voorkomen? En zo nee, is er dan wel een probleem? Kom luisteren naar milieukundige Ad Ragas en ethicus Luca Consoli en denk verder over microplastics, gezondheid en ons denken over natuur.  Lees verder

22|09|15 David Van Reybrouck over kolonialisme | De Ondervraging

Radboud Reflects en Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office
Wat drijft David Van Reybrouck ? Kolonialisme loopt als een rode draad door bestsellers van de Vlaamse auteur. Wat maakt zijn boeken zo indringend? Wat kunnen we eruit leren over onze omgang met het verleden? Hoe komt het bijvoorbeeld dat we ons zo moeilijk weten te verhouden tot de wetenschap dat ‘we’ honderdduizenden mensenlevens op ons geweten hebben? Zegt dit iets over de psychologie van mensen in het algemeen, of is dat in de loop der tijd veranderd? En hoe moeten we omgaan met collectieve verantwoordelijkheid? Kom en luister hoe studenten onder leiding van ethicus Marcel Becker David van Reybrouck ondervragen. Lees meer.

22|09|14 The Queen is Dead, Long Live The King - Current Affairs Lecture by Dennis Kersten and historian Dries Raeymaekers

Radboud Reflects and VOX
Why has the death of queen Elizabeth II touched such a nerve in Great Britain? The dynastic succession is one of a series of turning points that the country is facing, argues cultural scientist Dennis Kersten. He forecasts that the death of the queen can either break or heal a polarising UK.Read more.

22|09|12 Russische filosofie | Lezing en gesprek met politiek filosoof Evert van der Zweerde

Welke invloed heeft de Russische denktraditie op het huidige Rusland? Wie nu aan Rusland denkt, denk als snel aan de oorlog in Oekraïne, repressie en censuur van vrije media. Maar Rusland is desalniettemin ook het land van grote denkers als Dostojewski, Lenin, Tolstoj en Ilich. Wat kenmerkt deze rijke filosofische traditie? Wie zijn naast deze namen grote Russische denkers? Kom luisteren naar politiek filosoof en Ruslandkenner Evert van der Zweerde en verken de wereld van de Russische filosofie. Lees verder.

22|09|08 Filosofische ecologie van een bedreigde planeet | Lezing en gesprek met filosoof Vincent Blok

Radboud Reflects en Radboud Green Office
Er is een radicale omslag in ons denken over de aarde nodig, stelt filosoof Vincent Blok. Onze planeet leek lang een betrouwbare basis, maar dreigt nu onbewoonbaar te worden. Klimaatverandering zet onze leefwereld op zijn kop: het laat zien dat de wereld niet zo stabiel is als we dachten. Moeten we om de wereld te redden af van het idee dat mens en natuur tegenover elkaar staan? Kom en leer over het belang een nieuwe ecofilosofie voor onze bedreigde planeet. Lees verder.

22|09|07 Kiezen als alles open ligt | Gesprek met Denker des Vaderlands Paul van Tongeren en Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier

Radboud Reflects en Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
We moeten voortdurend allerlei keuzes maken. Grote en kleine, moeilijke en gemakkelijke. Hoe komt het dat keuzes maken steeds moeilijker lijkt te worden? Is kiezen een verplichting of een bevrijding? En ten opzichte van wie zijn we eigenlijk verantwoordelijk wanneer we keuzes maken? Kom luisteren naar Paul van Tongeren en Thomas Quartier, de Denker en de Theoloog des Vaderlands die hun licht laten schijnen op alles dat met kiezen te maken heeft. Lees verder.

06|07|22 Communicatie en boerenprotesten | Actualiteitencollege met communicatiewetenschapper Noelle Aarts en politicoloog Koen Vossen

Radboud Reflects en VOX
De nieuwe stikstofplannen van het kabinet leiden tot grootschalige protesten van boeren. Zij uiten hun woede door wegen en distributiecentra te blokkeren met trekkers en hooibalen. Waarom zijn de boeren zo boos? Is er een uitweg uit deze impasse? En is ieder middel geoorloofd als het erom gaat je stem te laten horen? En hoe komen we uit deze impasse? Kom luisteren naar communicatiewetenschapper Noelle Aarts en politicoloog Koen Vossen en verdiep je kennis van de actualiteit. Lees verder

06|07|22 Famine in the Horn of Africa | Current Affairs Lecture by political scientist Haley Swedlund and human geographer Dawit Tesfay Haile

Radboud Reflects and VOX
In the Horn of Africa, every 48 seconds someone dies of famine. Yet, this humanitarian disaster is barely highlighted by the media. Why is that? And which role do climate change, COVID and the war in Ukraine play when it comes to famine in Africa? Come and listen political scientist Haley Swedlund and human geographer Dawit Tesfay Haile and deepen your knowledge of this current affair. Read more

20|06|22 De katholieke rituelen en symbolen van de Radboud Universiteit | Academic Affairs met universiteitshistoricus Jan Brabers en collegevoorzitter Daniel Wigboldus

Radboud Reflects en Radboud Universiteit
Het gebed voor academische plechtigheden en het logo met het kruis. De katholieke rituelen en symbolen van de Radboud Universiteit zijn vaak onderwerp van gesprek. Maar waar komen deze symbolen eigenlijk vandaan, en wat is hun betekenis? Universiteitshistoricus Jan Brabers geeft achtergronden bij de katholieke rituelen en symbolen, waarna het publiek actief meepraat over wat de betekenis van deze symbolen is voor jou en de universiteit van vandaag. Lees verder

13|06|22 Moderne slavernij | Lezing en gesprek door sociaal geograaf Karolien van Teijlingen en ethicus Tjidde Tempels

Radboud Reflects en Radboud Green Office
Of het nu gaat om sardinevissers in de Filipijnen die wekenlang op boten zitten zonder naar huis te mogen of om de bouwvakkers van het voetbalstadion in Qatar: achter veel producten schuilen vormen van moderne slavernij. Hoe zien moderne vormen van slavernij er uit? Kunnen we er iets aan doen en bij wie ligt die verantwoordelijkheid dan? Kom luisteren naar sociaal geograaf Karolien van Teijlingen en ethicus Tjidde Tempels over de achterliggende structuren van moderne slavernij. Lees verder

07|06|22 Gender: wat kunnen we leren van andere primaten? | Lezing door primatoloog Frans de Waal

Is gender een uniek menselijk verschijnsel of bestaan er bij mensapen ook aangeleerde genderrollen? Aan de hand van zijn observaties bij mensapen spreekt primatoloog Frans de Waal over gender en sekse bij dieren en mensen. Welke genderrollen komen voor in het dierenrijk en hoe komen die rollen tot stand? Kunnen wij mensen iets leren van gender bij dieren? Kom en luister naar Frans de Waal en ontdek wat genderrollen bij mensapen ons vertellen over onszelf. Lees verder

18|05|22 The Black Hole of our Milky Way Galaxy | Current Affairs Lecture with astrophysicists Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales

The first image of the supermassive black hole at the center of our own Milky Way galaxy is world news and of great symbolic and scientific importance. The Black Hole is the heart of our own universe, the place our own galaxy spins around, not only our own Sun and Earth, but every other star in our galaxy. Come and listen in your lunchbreak to Heino Falcke, and his colleagues, who are part of the Event Horizon Telescope Collaboration who have unveiled  this image, and learn everything about this discovery. More

17|05|22 Smart contracts. Je recht halen zonder rechter | Lezing en gesprek met jurist André Janssen en rechtsfilosoof Laura Davies

Je auto niet meer kunnen starten als je je verzekering niet hebt betaald. Of direct geld op je rekening gestort krijgen wanneer je vlucht vertraging heeft. Smart contracts maken het mogelijk om juridische overeenkomsten direct uit te voeren, zonder dat een rechter dit hoeft af te dwingen. Wat betekent deze directe manier van handhaven voor het recht en de samenleving? Kom luisteren naar jurist André Janssen en rechtsfilosoof Laura Davies. Lees meer.

11|05|22 The Power of Privilege | Conversation with anthropologist and journalist Joris Luyendijk

Radboud Reflects and Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office
Straight, white, male, wealthy, highly educated parent(s), a university degree, and of Dutch descent. If you check all these boxes you are likely to be far better off in The Netherlands. How do these advantages come about? And to what extent are opportunities and power that flow from these privileges problematic? Come and learn from  anthropologist and journalist Joris Luyendijk about privilege, power and justice. More

25|04|22 Intieme vreemden: Sartre en de Beauvoir | Lezing en gesprek met filosoof Simon Gusman

Jean Paul Sartre en Simone de Beauvoir zijn iconen van de filosofie. Volgens deze denkers en geliefden is het leven een zoektocht naar betekenis. Daarbij moeten we onze eigen weg zoeken tussen de extremen van zinloosheid en vastgeroeste kaders. Wat kunnen wij van hen leren in ons denken over relaties en zingeving? Kom luisteren naar filosoof Simon Gusman die uitlegt hoe Sartre en de Beauvoir een gids kunnen zijn op onze eigen zoektocht. Lees meer.

22|04|21 Xi Jinping’s China | Lecture and discussion with China expert Florian Schneider

In his ten-year presidency, Xi Jinping has put China on the map as a superpower. Journalists are now talking about an "economic, financial, cultural and political revolution" that has been set in motion under his leadership. How revolutionary is Xi's leadership? How does his ideology fit into China's and historical context? And how will this shape China’s role in global political affairs? Come explore these questions with China expert Florian Schneider. Read more.

22|04|11 Stress en genade | Lezing en gesprek met theoloog Mattias Rouw, religiewetenschapper Paul van der Velde en humanismekenner Adelheid Rigo

Hoe vind je je plek in een wereld die steeds meer druk legt op het individu en individuele prestaties? Wanneer je zowel je succes en je falen enkel en alleen aan jezelf te danken hebt, zijn de mogelijkheden eindeloos – en de val heel diep. De gevolgen zijn bekend: nooit leden zoveel mensen aan depressie, angst en controledwang. Kan het ook anders? Kom luisteren naar theoloog Mattias Rouw, humanismekenner Adelheid Rigo, en religiewetenschapper Paul van der Velde die vanuit verschillende levensbeschouwelijke tradities reflecteren op alternatieven voor stress en de vraag of  seculiere mensen daar ook iets aan hebben. Lees verder.

22|04|07 Vervreemd zijn | Maand van de Filosofie Lezing door psycholoog Paul Verhaeghe

Hoe kun je vervreemd zijn van een ander en van jezelf? Psycholoog Paul Verhaeghe vertelt waarom vervreemding een intieme band met onszelf in de weg kan staan en de basis kan worden voor psychische stoornissen. Kom luisteren naar de essayist van de Maand van de Filosofie en denk verder na over vervreemding, een gevoel dat sinds de coronacrisis een nieuwe betekenis heeft gekregen. Lees verder.

31|03|22 The War in Ukraine – A Legal Perspective | Current Affairs Lecture by legal scholar Lize Glas

Announcement - The Russian invasion of Ukraine has been described as a manifest violation of international law. The term ‘war crimes’ is being used to describe the extreme violence afflicted onto civilian targets by the Russian military forces. Russia has even officially been expelled from the Council of Europe, and subjected to numerous sanctions. What further response can international law offer in the face of this conflict? Come and listen to legal scholar Lize Glas, who offers a legal perspective on the war in Ukraine. Read more.

22|03|29 Omarmen wat op je pad komt. Lessen uit het klooster | Lezing door Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier

Wat doe je in een situatie die je niet hebt opgezocht en die geen voor de hand liggende oplossing kent? Of het nu in het klein is of in het groot, ieder mens komt vroeg of laat voor dit vraagstuk te staan. Hoe vind je een weg te midden van onrust, rampspoed en conflicten? Kom luisteren naar Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier die ons vanuit de kloostertraditie een spiegel voorhoudt om te helpen verdragen wat onverdraaglijk lijkt. Lees verder

22|03|28 The Truth about Power | Lecture by organization scientist Julie Battilana

Announcement - Power is a word that has a bad reputation. Many associate it with unfairness, oppression and manipulation. Is this reputation of power fair? If we understand how power works, we can also use it to make the world a better place states organization scientist Julie Battilana from Harvard Business School. Come and learn from Julie Battilana, who is present via Skype, how power can be a good thing. See the full announcement.

22|03|24 The War in Ukraine - Religion in Conflict | Current Affairs Lecture by Eastern Christianity expert Alfons Brüning

Announcement - What is the place of religion in the war between Ukraine and Russia? Religion and politics are intertwined and Orthodox Christianity is very important in both countries. What influence do the religious leaders have on the course of the war and the political developments in the area? What is the place of religion in this war? Come and listen to Eastern Christianity expert Alfons Brüning, who sheds light on the religious side of the conflict between Russia and Ukraine. Read more.

22|03|22 Actuele Denkers: Jonathan Sacks | Lezing en gesprek met theoloog Marcel Poorthuis

Wie was de beroemde Britse filosoof en theoloog Jonathan Sacks (1948-2020)? Wereldwijd wordt Sacks beschouwd als een religieus leider en een morele stem voor onze tijd. Zijn omvangrijke werk wordt gekenmerkt door de helderheid waarmee hij eeuwenoude bijbelteksten weet te verbinden met de actualiteit. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn rol in de interreligieuze dialoog. Kom luisteren naar theoloog Marcel Poorthuis die uitlegt wie Jonathan Sacks was en wat wij van zijn denken kunnen leren. Lees de volledige aankondiging hier.

17|03|22 Geopolitics of the War in Ukraine | Current Affairs Lecture with political scientist Reinout van der Veer

Radboud Reflects and VOX.

The war in Ukraine holds the world in its grip. Russian missiles are hitting West-Ukraine, close to the EU-borders. Meanwhile, the European Union is imposing sanction after sanction against Russia and is even sending weapons to Ukraine. How can we understand the EU’s actions from a geopolitical perspective? Come and listen to political scientist Reinout van der Veer about the geopolitics of the war in UkraineRead more.

16|03|22 De heiligverklaring van Titus Brandsma | Gesprek met theoloog Inigo Bocken, filosoof Christoph Lüthy en religiewetenschapper Peter Nissen

Radboud Reflects en Radboud Universiteit

Titus Brandsma, de voormalige hoogleraar Filosofie van de Radboud Universiteit, wordt heilig verklaard. Wie was Titus Brandsma? Waarom wordt hij heilig verklaard? En wat is een heiligverklaring precies? Kom luisteren naar theoloog Inigo Bocken, filosoof Christoph Lüthy en religiewetenschapper Peter Nissen over het leven van Titus Brandsma en het proces van zijn heiligverklaring. Lees verder

22|03|10 The War in Ukraine - Putin's Ideology | Current affairs lecture with political philosopher Evert van der Zweerde

Radboud Reflects, Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies and VOX

What drives Putin? Russia has invaded Ukraine, causing destruction, civilian casualties and a refugee crisis. The Western world is shocked, but Putin doesn't seem to have any plans of stopping. What is the ideology behind his actions and what is it based on? Come and listen to political philosopher Evert van der Zweerde, who reflects on Putin's motivations. Read more

22|03|08 The Uncontrollability of the World | Lecture by sociologist Hartmut Rosa

We strive for control. We think we will be happier if we have control over all aspects of life, but the contrary is true. A controlled world, says German sociologist Hartmut Rosa, is a dead world. Fear, depression and alienation are all just symptoms of this development. That is because we only feel touched, moved and alive when we encounter the uncontrollable. Come and learn from Hartmut Rosa about the roots of our longing for control and the consequences it has on how we perceive ourselves, others and the world around us. Read more.

24|02|22 Noise. Why We Make Bad Decisions and How to Avoid Them | Lecture by psychologist Daniel Kahneman

People’s decisions are constantly influenced by noise: the mood they are in, the time of day, whether they are hungry, the season or the temperature. What does this mean for the value of our judgements? How can we avoid the influence of noise? Listen to the famous Nobel Prize winner Daniel Kahneman via Skype and learn how to make a good judgement with as little noise as possible. Read more

22|02|22 Het NIOD-rapport over Indonesië | Actualiteitencollege door historicus Marleen Reichgelt

‘Nederland heeft tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog structureel excessief geweld gebruikt. Politiek Den Haag keek weg’. Dit is de conclusie van het recent verschenen NIOD-rapport over de dekolonisatieoorlog in Indonesië. Wat is er precies gebeurd en hoe moeten we nu omgaan met de conclusies uit dit rapport? Sluit aan bij de livestream met historicus Marleen Reichgelt, die ingaat op de bevindingen van dit rapport. Biedt het ruimte voor meerdere perspectieven op dezelfde historische periode? En wat betekent dit rapport voor onze huidige verhouding met Indonesië? Lees verder

21|02|22 De verloren zoon – familieperikelen in de bijbel en nu | Lezing en gesprek met theoloog Albertina Oegema en socioloog Lonneke van den Berg

De relatie tussen ouders en hun kinderen gaat niet altijd over rozen. Zeker wanneer de kinderen ouder worden en steeds meer hun eigen weg willen gaan, wordt de liefde nogal eens op de proef gesteld. Wat kunnen we leren van het bijbelverhaal De verloren zoon, waarin een kind het huis verlaat om de bloemetjes buiten te zetten, maar met hangende pootjes terugkeert? Kom luisteren naar theoloog Albertina Oegema en socioloog Lonneke van den Berg, die nieuw licht werpen op dit oude verhaal. Lees verder.

17|02|22 De verleiding van pornografie | Gesprek met sociaalwetenschapper Linda Duits en filosoof Ype de Boer

Regel 34 van het internet stelt dat er over ieder denkbaar voorwerp of onderwerp porno te vinden is. Als iets bestaat, dan is er porno van. De verleiding van de pornografie lijkt dan ook zó groot dat het werkelijk alles omvat. En dat seks verkoopt weet iedere reclamemaker wel. Maar wat maakt de verleiding van seks als product, als pornografie, nou zo groot? Wijst het wilde aanbod aan porno-varianten op een smakeloos verval in perverse verleidingen? Of opent het juist eindelijk de deur naar onze onontgonnen verlangens? Lees verder.

14|02|22 Can We Trust Self-learning AI? | Lecture by AI-researcher Pim Haselager

Assigning an insurance policy, detecting skin cancer and tracing potential criminals. More and more we depend on the decisions of self-learning AI, because of its great efficiency to recognize patterns in data. There is, however, a problem: even experts often don’t know how the decisions of these systems are made. Learn from  AI-expert Pim Haselager about  the role of self-learning AI in our societies. Read more

03|02|22 The Dark Side of Health Technology | Lecture by ethicist Tamar Sharon

Your pedometer shows your daytime activity. A good thing to know, but it can also lead to an excessive need to exercise in order to meet your goals. How does technology change our thinking about health? Do we still listen to our own body, or do we fully rely on the measuring devices? And how do Big Tech companies affect our health? Join the livestream of ethicist Tamar Sharon's lecture and reflect on the pros and cons of technological innovations in healthcare. Read more

Een onuitwisbare indruk | Holocaust Memorial Day Getuigenis met Ronald Waterman

Ronald Waterman was bijna tien jaar oud toen hij in het doorgangsgetto Theresienstadt arriveerde. Aan de deportatie en de akelige aankomst heeft Ronald Waterman nog zeer levendige herinneringen. In zijn getuigenis vertelt hij over zijn dagelijks leven en avonturen in Theresienstadt. Daarbij maakte de confrontatie met de ‘ontmenselijkte’ mensen van de transporten uit Auschwitz, die aan het eind van de oorlog Theresienstadt binnenkwamen, een onuitwisbare indruk op hem. Kom luisteren naar het indrukwekkende verhaal van Holocaust overlevende Ronald Waterman.  Lees verder

30|11|21 Te veel vrouwen in de rechtspraak? | Lezingen en gesprek met juristen Ashley Terlouw, Marc de Werd en Rowin Jansen

In de rechtspraak werken inmiddels meer vrouwen dan mannen. Heeft dat de rechtspraak veranderd? En wat is het belang van een goede genderbalans in de publieke sector? Denk mee met juristen Ashley Terlouw, Marc de Werd en Rowin Jansen over de rol van gender bij publieke dienstverleners. Lees verder.

29|11|21 Martha en Maria: de kunst van aandacht | Lezing en gesprek met theoloog Annemarieke van der Woude en socioloog Katia Begall

Waar besteden we onze tijd en aandacht aan? Wat willen we van het leven? En wat eisen we van onszelf? Ook in het bijbelverhaal van Martha en Maria waren dit al de centrale vragen. Ze zijn met burn-out als volksziekte nummer één actueler dan ooit. Wat kunnen we leren van Martha en Maria? Kom luisteren naar theoloog Annemarieke van der Woude en socioloog Katia Begall die reflecteren op de betekenis van dit eeuwenoude verhaal. Lees verder.

25|11|21 De Duistere Kant | Lezing en gesprek met filosoof Pauline Kleingeld en rechtsfilosoof Thomas Mertens

Het werk van de invloedrijke filosoof Immanuel Kant kent vrouwonvriendelijke en racistische elementen. Wat dit betekent dit voor de ethiek van Kant en de toepasbaarheid van zijn morele principes anno nu? Moeten we Kant aan de kant schuiven? Of doen we zijn erfenis dan tekort? Luister naar filosoof Pauline Kleingeld en rechtsfilosoof Thomas Mertens over racisme, seksisme bij de duistere kant van Kant. Lees verder.

23|11|21 Labels in het onderwijs | Lezing door psychologen Lianne Hoogeveen en Harold Bekkering

De een heeft autisme, de ander ADHD en de volgende is hoogbegaafd. Labels zijn in het onderwijs inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar wat leveren ze ons op? Kom luisteren naar psycholoog Lianne Hoogeveen en psycholoog Harold Bekkering die reflecteren op de vraag wat kinderen die leren nodig hebben, en wat de zin en onzin van labels is. Lees verder.

18|11|21 Europees asielbeleid: grenzen aan rechtvaardigheid? | Lezing en gesprek door rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt en Europarlementariërs Tineke Strik en Michiel Hoogeveen

Hebben we de morele plicht om migranten op te nemen? En maakt het uit wie deze mensen zijn, wat hun land van herkomst is en met welk doel ze naar Europa komen? Brussel staat in het voorjaar van 2022 in het teken van een nieuw migratie- en asielpact. De gemoederen lopen vaak hoog op over deze kwestie. Kom en luister naar rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt en Europarlementariërs Michiel Hoogeveen en Tineke Strik over een rechtvaardig Europees asielbeleid. Lees verder.

15|11|21 Squid Game. Een dodelijke maatschappijkritiek? | Lezing en gesprek door cultuurwetenschapper Niels Niessen en sociaal psycholoog Thijs Verwijmeren

Wat verklaart het wereldwijde succes van de Koreaanse televisieserie Squid Game? Waarom kijken we massaal hoe een groep arme Koreaanse burgers zich door een reeks dodelijke kinderspelletjes heen moet vechten? Zelfs op Nederlandse schoolpleinen spelen kinderen de scènes uit de hit-serie na. Is de serie een metafoor voor onze grimmige toekomst? In hoeverre reflecteert Squid Game ons denken over structurele ongelijkheid, autonomie en keuzevrijheid in onze maatschappij? Kom en luister naar cultuurwetenschapper Niels Niessen en sociaal psycholoog Thijs Verwijmeren over de populariteit van Squid Game en haar de dodelijke maatschappijkritiek. Lees verder.

08|11|21 Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap | Lezing en gesprek met Denker des Vaderlands Paul van Tongeren

We hebben meer vrienden dan ooit als je de sociale media moet geloven, vrienden ook die je zelfs nooit ziet. Hoe kan het dan dat mensen zich steeds vaker eenzaam voelen? Zijn we vergeten wat echte vriendschap inhoudt? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als ‘echte’ vriendschap? Of zijn we in onze vriendschappen simpelweg naar het verkeerde op zoek? Kom en luister naar filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren over zijn nieuwe boek Doodgewone vrienden. Lees verder.

02|11|21 RNA. Een revolutie in de geneeskunde? | Lezingen door geneticus Rob Collin en ethicus Marianne Boenink

Radboud Reflects en Donders Institute
Coronavaccins Pfizer en Moderna zijn gebaseerd op RNA-technologie. Wat is er zo bijzonder aan deze ribonucleic acid- techniek? Voor welke ziekten kan het een oplossing zijn en wat zijn de risico’s van het manipuleren van de mens op moleculair niveau? Ligt de verleiding tot mensverbetering op de loer? Kom en luister naar geneticus Rob Collin en ethicus Marianne Boenink die reflecteren op de vraag of we aan de vooravond staan van een RNA-revolutie. Lees verder

01|11|21 Overbevolking en het klimaat | Lezing en gesprek met klimaatfilosoof Marc Davidson en sociaal filosoof Femke Takes

Radboud Reflects en Radboud Green Office

Het tegengaan van overbevolking lijkt een logische stap in de strijd tegen uitputting van de aarde. Maar bij wie ligt deze verantwoordelijkheid? Is het aan overheden om in te grijpen, hebben we zelf een morele plicht om onze kinderwens te beperken, of hebben we juist recht op eigen nageslacht? Kom en luister naar klimaatfilosoof Marc Davidson en sociaal filosoof Femke Takes over de ethische en politieke pijnpunten rondom het tegengaan van overbevolking. Lees verder.

28|10|21 Monsters en gruweldrang | Lezing en gesprek met religiewetenschapper Arjan Sterken en filoloog Sándor Chardonnens

Halloween is de tijd van monsters, spoken, uitgeholde pompoenen en griezelige figuren. Maar waar komt onze fascinatie met monsters eigenlijk vandaan? Waarom zoeken we zo graag die angst en het enge op in monsters en horrorverhalen? En wat is de culturele betekenis en functie van spoken, demonen en andere bovennatuurlijke gruwelwezens? Trek je engste kostuum aan en kom luisteren naar religiewetenschapper Arjan Sterken en filoloog Sándor Chardonnens over monsters, demonen, geesten en de menselijke gruweldrang. Lees verder.

21|10|21 God & de stad: bidden | Gesprek met schrijfster Aya Sabi, religiewetenschapper Paul van der Velde en psycholoog Hans Alma

Radboud Reflects en Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren

Bidden. Voor veel gelovigen het belangrijkste en meest alledaagse onderdeel van gelovig-zijn. Voor veel niet-gelovigen is het misschien wel het meest vervreemdende: hoe kun je je richten tot iemand die je niet kunt zien en van Hem of Haar iets verwachten? Luister naar Aya Sabi, boeddhismekenner Paul van der Velde en psycholoog en humanist Hans Alma die vanuit hun eigen tradities vertellen over de betekenis van bidden. Is dat ook waardevol voor seculieren? Lees verder.

19|10|21 Sustainable by Law? On the Responsibility of Corporations | Conversation with legist and economist Holger Fleischer

Radboud Reflects and Faculty of Law

Can we expect corporations to be socially responsible or do we need to enforce this by law? With climate change high on the political agenda, there is a lot of discussion about the role corporations fulfill in our society. Are we on the eve of a transition to more sustainable corporate policies? Learn from leading German lawyer Holger Fleischer about the social responsibility of corporations. More.

13|10|21 Stijgende gasprijzen. Op naar een koude winter | Actualiteitencollege met socioloog en ingenieur Vincent de Gooyert en politiek filosoof Marc Davidson

Radboud Reflects en VOX

De gasprijzen zijn de afgelopen weken tot historische hoogte gestegen. Verwacht wordt dat huishoudens honderden euro’s meer aan gas kwijt gaan zijn de komende herfst en winter. Wat is er aan de hand? Komen deze hoge prijzen door een tekort, door internationale politiek of door de energietransitie? Ingenieur en socioloog Vincent de Gooyert en politiek filosoof Marc Davidson kijken of dit een tijdelijke kink in de energietransitie is of dat het een koude winter wordt zonder verwarming. Lees verder.

11|10|21 De waarde van sport | Lezing en gesprek met sporthistoricus Marjet Derks en sportfilosoof Sandra Meeuwsen

Waarom sporten we eigenlijk? Om gezond te blijven en voldoende te bewegen heb je niet per se een team, spelregels, fanclubs, bepaalde apparaten of een specifiek soort bal nodig. Is meedoen belangrijker dan winnen, is het alleen maar een vorm van tijdverdrijf, een politiek middel, of gaat sport juist om het verlangen de beste, snelste of sterkste te zijn? Kom en luister naar sporthistoricus Marjet Derks en sportfilosoof Sandra Meeuwsen over de geschiedenis en culturele betekenis van de hedendaagse sportwereld. Lees verder.

04|10|21 De wilde plant | Lezing en gesprek met bioloog Barbara Gravendeel en milieufilosoof Martin Drenthen

Radboud Reflects en Radboud Green Office

In voortuinen maken geraniums en hortensia’s steeds vaker plaats voor ‘wilde’ bloemenmixen. Beter voor de vlinders en bijtjes, is het idee. Ondertussen sterven inheemse planten als roggelelie en zaagblad in Nederland een stille dood. Hebben we wel genoeg oog voor de plant? Is het tijd om ons actiever tot planten te gaan verhouden? Bioloog Barbara Gravendeel en filosoof Martin Drenthen vertellen hoe we goed kunnen samenwerken met de plant. Lees verder.

30|09|21 Dune: The Ecology and Religion of a Sci-fi Desert Society | Conversation with philosopher Lisa Doeland and scholar of religion Seth Bledsoe

At last, a brand-new film adaptation of the 1959 award-winning sci-fi book Dune will be released mid-September. Set on a desert planet in the distant future, Dune tells the epic tale of a power struggle between two noble families. This seemingly simple plot is laced with an inspiring story on ecology, human progress, and spirituality. What stories do these ecological and religious dimensions of Dune tell? And which lessons can we learn from them today? Go and see Dune for yourself in the cinema and join us a few days later for a conversation with climate philosopher Lisa Doeland and religion scholar Seth Bledsoe on the importance and significance of the desert world of Dune. More.

28|09|21 Uit de terreurspiraal | Lezing en gesprek met politicoloog Willemijn Verkoren en politiek filosoof Evert van der Zweerde

Radboud Reflects en de Faculteit der Managementwetenschappen

Kunnen we twintig jaar na 9/11 nog komen tot een betere aanpak van terrorisme? Terrorisme draagt sinds 9/11 de stempel ‘gevaar nummer één’, terwijl de kans om bij een terreuraanslag om het leven te komen gelijk is aan de kans door bliksem getroffen te worden. Hoe kan het dat terrorisme tot zo’n grote dreiging is bestempeld dat alles gerechtvaardigd leek in de bestrijding ervan?  Denk mee met politicoloog Willemijn Verkoren over de strijd tegen terrorisme. Lees verder.

23|09|21 Het tekort van het teveel | Lezing door psychiater Damiaan Denys

Wat gaat er mis in de geestelijke gezondheidszorg? En waarom leiden volgens psychiater Damiaan Denys meer investeringen juist tot een slechtere zorg? Een groot deel van het probleem ligt in de commercialisering van de zorg, maar het probleem ligt voor een deel ook bij onszelf. We moeten meer oog krijgen voor het feit dat vervelende ervaringen nou eenmaal bij het leven horen in plaats van te hopen dat een therapeut ze wegpoetst. Luister hoe Damiaan Denys uitlegt wat er misgaat in de geestelijke gezondheidszorg en wat er wél moet gebeuren. Lees verder.

14|09|21 Why We Love Dogs, Eat Pigs And Wear Cows | Discussion with psychologist Melanie Joy

Radboud Reflects, Uitgeverij Noordboek and Radboud Green Office

Eating meat is an ideology, according to American psychologist and bestselling author Melanie Joy. according to American psychologist and bestselling author Melanie Joy. By realizing that there are cultural ideas behind eating meat, it becomes a choice rather than a matter of course. In order to be able to make a free choice, it is important to have awareness and to know the facts. This also means that we should know about the unpleasant sides of the animal industry. If we close ourselves off from those unpleasant facts, according to Joy, we are unfree. “learn from  Melanie Joy  about why we hug dogs, eat pigs and wear cows. More.

09|09|21 Afghanistan: Resurgence of the Taliban | Current Affairs Lecture by historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq

Radboud Reflects and VOX

The Taliban have regained control of Afghanistan. Thousands of citizens are desperately trying to get out of the country, while the international community watches in horror. Could this tragedy have been avoided? How will the Taliban reign impact Afghan citizens? What should we think of their promises that people have nothing to fear? And in what way should the international community engage with the new rulers? Tune-in and listen to historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq about the resurgence of the Taliban. More.

Zomerpodcast - Wandel mee door het Antropoceen | Wandelpodcast met filosoof Boris van Meurs

“Als de ontwikkeling van de aarde de lengte heeft van een gestrekte arm, dan is het bestaan van de mens alleen maar het topje van je vinger”, zegt filosoof Boris van Meurs. Tijdens deze wandelpodcast wandelen we in 4,6 kilometer door 4,6 miljard jaar geschiedenis van de aarde en leren we hoe het Antropoceen ons dwingt om anders te gaan denken over tijd. Wandel mee met Boris van Meurs en denk verder over de nietigheid van de mens en hoe we in een relatief korte tijdspanne de 4,6 miljard jaar oude aarde hebben kunnen overnemen. Lees verder.

22|06|21 Anoniem beoordelen | Academic Affairs met jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia Fluit

Radboud Reflects en Radboud Teaching and Learning Centre

Is het belangrijk dat docenten weten van welke student ze een paper of tentamen beoordelen? Kansengelijkheid wordt vaak aangedragen als argument vóór anoniem tentamineren. Maar wordt het beoordelen van een tentamen niet ook simpelweg gemakkelijker als een docent niet weet van wie dit is? Of zijn zaken als participatie en persoonlijke ontwikkeling juist de kern van goed onderwijs? Discussieer mee met jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia Fluit over de voors en tegens van anoniem beoordelen. Lees verder.

21|06|21 Spanning op de woningmarkt | Lezing en gesprek door planoloog Erwin van der Krabben, politiek econoom Angela Wigger en filosoof Jeroen Linssen

Radboud Reflects en Faculteit der Managementwetenschappen

De huizenprijzen stijgen al jaren en zijn inmiddels torenhoog. Tegelijk zien we dat de krapte op de woningmarkt alleen maar toeneemt. Het lijkt alsof huizenbezitters erop vooruitgaan, terwijl starters steeds moeilijker aan een koopwoning komen. Het ideaal van huisje, boompje, beestje blijkt dan ook niet voor iedereen weggelegd. Waar komt deze gekte en krapte op de woningmarkt vandaan? En wat voor oplossingen zijn er om de woningmarkt weer toegankelijker en socialer te maken? Luister naar planoloog Erwin van der Krabben, politiek econoom Angela Wigger en filosoof Jeroen Linssen over de groeiende ongelijkheid op de woningmarkt. Lees verder.

17|06|21 Wat is vrijheid?| Lezing door politiek historicus Annelien De Dijn

Na ruim een jaar in lockdown schreeuwt de Nederlander om vrijheid. We willen terug naar de vrijheid van vóór corona. Maar waar willen we dan naar terug? Wat is die vrijheid? Doen wat je wilt? Jezelf kunnen zijn? Zeggen wat je wilt zonder te reflecteren op de gevolgen? Luister naar politiek historicus Annelien De Dijn over hoe ons denken over vrijheid veranderd is en over de noodzaak van een meer gemeenschappelijk vrijheidsbegrip. Lees verder

15|06|21 Ode aan de verliezer | Lezingen door theoloog Alain Verheij en filosoof Gert-Jan van der Heiden

Winnen, winnen, winnen. Onze hele cultuur lijkt erom te draaien dat we ergens de beste in zijn. Maar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. De race naar de top gaat ten koste van anderen. Het is volgens theoloog Alain Verheij hoog tijd om meer oog te hebben voor de verliezers. Daarvoor kunnen we te rade gaan bij eeuwenoude bijbelteksten. Filosoof Gert-Jan van der Heiden laat zien hoe ook hedendaagse filosofen inspiratie vinden bij deze oude denkers als het om verliezen gaat. Luister naar een nieuw perspectief op de waarde van verliezen. Lees verder.

10|06|21 The Beauty Bias | Lecture by philosopher Francesca Minerva

Radboud Reflects and Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office

So-called “ugly” persons and persons with facial difference for example, are being discriminated against. We rack our brains on questions of discrimination on the basis of race, gender or sexual preference, but people whose appearance may be considered unattractive are discriminated against at least as often. Is ‘lookism’ – discrimination on the basis of attractiveness – morally problematic? And if so, why are we doing so little about it? Listen to Italian philosopher Francesca Minerva on the beauty bias and the need to address this form of discrimination. Read more.

07|06|21 Shinto, natuur en klimaatverandering | Lezing door religiewetenschapper Aike Rots

Radboud Reflects en Radboud Green Office

Biedt de Japanse godsdienst shinto houvast om tot een groenere samenleving te komen? In shinto staat eerbied voor de natuur centraal. Kan shinto de basis vormen van een oplossingsgerichte ecofilosofie? Of is het eerder een manier om betekenis te geven aan een wereld waarin het klimaat onherroepelijk verandert? Kijk en luister naar religie- en Aziëwetenschapper Aike Rots over shinto, zingeving en duurzaamheid. Lees verder.

De Reflector - In de huid van de boeddha met religiewetenschapper Paul van der Velde

‘Dit is toch geen echt boeddhisme!’ roepen de westerse reizigers wanneer religiewetenschapper Paul van der Velde ze rondleidt in moderne tempels in Azië waar de Boeddhabeelden roze nagellak hebben en omgeven worden door knipperende neonlichten. Maar bij oude ruïnes vinden ze wat ze verwachtten: een idee van authenticiteit en puurheid. We hebben allemaal een idee van boeddhisme. Maar klopt dat wel met de praktijk? Luister en leer hoe het komt dat ons westerse beeld van boeddhisme zo vaak afwijkt van de praktijken in Azië, en wat dat betekent.

Dit is de eerste aflevering van De Reflector. De podcast van Radboud Reflects met een verdiepend interview over het nieuwste boek van een wetenschapper. Wat zijn de grote vragen waar dit boek antwoord op geeft? Wat is de waarde ervan voor de maatschappij? Ga er lekker voor zitten, luister, leer, reflecteer en geniet. Je vindt ons in je favoriete podcastapp, SoundcloudSpotify of Apple podcasts en op de site van Radboud Reflects. Meer

03|06|21 Shell ter verantwoording | Actualiteitencollege met jurist Daniël Stein en duurzaamheidsexpert Marije Klomp

Radboud Reflects, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en VOX

Revolutionair en bijna even belangrijk als het Klimaatakkoord van Parijs. Zo wordt de uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen Shell ook wel beschreven. Op 26 mei besloot de rechter dat het olie- en gasbedrijf de uitstoot van broeikasgassen sneller moet terugdringen om te voldoen aan het klimaatakkoord. Waarom is dit een historische uitspraak? En wat betekent dit voor de verantwoordelijkheid van bedrijven voor klimaatverandering? Luister hoe jurist Daniël Stein en duurzaamheidsexpert Marije Klomp kijken naar deze spraakmakende zaak. Lees verder.

25|05|21 Klimaat van vertrouwen | Interview met schrijver en oud-politicus Jan Terlouw

Radboud Reflects en Radboud Green Office

Jan Terlouw is een optimist. Technisch en economisch liggen de oplossingen voor de klimaatcrisis binnen handbereik, stelt hij. Waar het aan schort is vertrouwen: vertrouwen in wetenschap en politiek, vertrouwen in onszelf en in elkaar, en bovenal vertrouwen in de jeugd en de toekomst. Hoe herwinnen we de moed tot dit vertrouwen? Luister naar Jan Terlouw die je aan de hand van fragmenten uit zijn boeken meeneemt in zijn optimisme voor een groenere toekomst. Lees verder.

18|05|21 De creatieve mens | Lezing en gesprek met neurowetenschapper Roshan Cools en socioloog Kim van Broekhoven

Radboud Reflects en het Donders Institute

Wat is creativiteit? En hoe stelt ons brein zich open voor creatief denken? De beste ideeën komen tot ons onder de douche wordt wel eens gesteld. Maar buiten deze douchemomenten om komt het vooral toe aan de ‘creatieve types’. Hoe komen creatieve ideeën in ons op? En schuilt de creatieveling in ons allen? Kom luisteren naar neurowetenschapper Roshan Cools en socioloog Kim van Broekhoven en leer meer over de creatieve mens. Lees verder.

17|05|21 Meteosofie. De wijsgeer en het weer | Lezing door filosoof René ten Bos

Radboud Reflects en Radboud Green Office

We zijn aan de goden overgeleverd. Althans, dat dacht de mens lange tijd als het over het weer ging. Het weer. Ongrijpbaar, niet te temmen maar heel belangrijk. Tegenwoordig hoort het weer niet meer toe aan de goden, maar is de mens het zelf die er invloed op heeft. De milieucrisis is een weercrisis aan het worden. Kijk en luister naar filosoof René ten Bos die op zoek gaat naar een wijze omgang van de mens met het weer, oftewel naar een meteosofie. Lees verder.

10|05|21 Kerken open in coronatijd | Redetwist met theoloog Annemarieke van der Woude, rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt en jurist Sophie van Bijsterveld

Terwijl alle publieke ruimtes op last van de overheid gesloten zijn, mogen kerken open blijven en vieringen houden. Is dat terecht? Nee, zegt rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt, er is geen reden om kerken anders te behandelen dan restaurants, musea en bioscopen. Ja, zegt theoloog Annemarieke van der Woude, kerken zijn plekken van bezinning en verbeelding en daar hebben we juist nu behoefte aan. Op basis van prikkelende stellingen kruisen beide sprekers de spreekwoordelijke degens over de openstelling van kerken in coronatijd. Doe als deelnemer actief mee en beslis, samen met opperrechter Sophie van Bijsterveld, wie deze Redetwist wint! Lees verder.

29|04|21 A Passion for Ignorance – What We Choose Not to Know and Why | Lecture by philosopher Renata Salecl

Ignorance, conscious and unconscious, has always been a part of the human condition. Whether it involves love, illness, trauma, or death, human beings are well versed at ignoring or denying the truth. But why do we sometimes choose to remain ignorant? And is doing so always a bad thing, or can (willful) ignorance also be beneficial?  Learn from Slovenian philosopher Renata Salecl about the many faces of ignorance. More.

20|04|21 Boredom, Loneliness and Impatience | Radboud Reflects @Go Short – Short films and mini lectures by philosophers Aoife McInerney and Tim Miechels

Radboud Reflects and Go Short – International Short Film Festival Nijmegen

Since the corona crisis we are dealing with boredom and loneliness and our patience is put to the test. Boredom led to overloaded delivery services, elderly people and singles suffered from feelings of loneliness, and a lack of a positive outlook tortured our patience. More.

19|04|21 Het ongemak van vervreemding | Dubbellezing door filosofen Simon Gusman en Arjen Kleinherenbrink

Niemand wil zich vervreemd voelen. We willen helemaal onszelf zijn, intiem met vrienden en geliefden verbonden zijn, voldoening uit ons werk halen en ons thuis voelen in onze omgeving. Het probleem is alleen dat we dit ideaal nooit kunnen realiseren. We blijven ons altijd in meer of mindere mate vervreemd voelen. Maar waarom eigenlijk? Kijk en luister naar filosofen Arjen Kleinherenbrink en Simon Gusman die uitleggen wat vervreemding is en waarom het ons niet lukt om iets aan deze staat van diepe onrust, betekenisloosheid, isolatie en onbegrip te doen. Lees verder.

13|04|21 Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? | Lezing door filosoof Ruud Welten

De Franse filosofe Simone de Beauvoir was in de vorige eeuw ongekend populair. Al sinds de verschijning van haar hoofdwerk De tweede sekse, wordt dit boek beschouwd als een boek over de vrouw, en daarmee ook vooral voor de vrouw. En dat is zonde, bepleit filosoof Ruud Welten: De tweede sekse heeft juist willen afrekenen met het idee dat feminisme een vrouwenprobleem zou zijn. Bovendien is het denken van De Beauvoir breder toepasbaar dan alleen op gender en sekse, zij pleit voor een radicale opvatting van vrijheid. Sluit aan bij de livestream waarin Ruud Welten vertelt over het vrijheidsbegrip van De Beauvoir en wat zowel mannen als vrouwen daar nu nog aan hebben. Lees verder.

12|04|21 Het kwetsbare kinderbrein | Lezing en gesprek met neurobioloog Dick Swaab en neurowetenschapper Roshan Cools

Radboud Reflects en de RAGweek

Hoe kwetsbaar is het kinderbrein? En wat is de invloed van biologische processen, sociale interactie en opvoeding op de ontwikkeling van de hersenen van het kind? De bekende neurobioloog Dick Swaab stelt dat de ontwikkeling van onze hersenen tijdens en direct na de geboorte in grote mate onze mogelijkheden en beperkingen bepalen. Als hersenontwikkeling zo kwetsbaar is, hoe kunnen we dan zorgen voor een gezonde ontwikkeling? Sluit aan bij de livestream. Lees verder.

08|04|21 De toekomst van de kat | Lezing door moraalfilosoof Rutger Lazou

Radboud Reflects en Radboud Green Office

Van kattenfilmpjes tot kattencafés, van memes tot kunst: de kat is een prominent cultuursymbool geworden. Onze fascinatie met deze geliefde viervoeter kent echter ook een duistere keerzijde. Katten zorgen voor nachtelijke overlast en hun jaaggedrag vormt een grote dreiging voor de biodiversiteit. Is er nog wel plaats voor de gewone huiskat in onze maatschappij? Moet de mens zich bezinnen op de relatie met dit dier? Luister naar moraalfilosoof Rutger Lazou over de toekomst van de kat. Lees verder.

07|04|21 Tigray – een nieuw Rwanda? | Actualiteitencollege met journalist en promovendus religiewetenschappen Habtom Yohannes en ontwikkelingssocioloog Mathijs van Leeuwen

Radboud Reflects en VOX

“Ethiopië verliest de controle over Tigray waar wordt gemoord en verkracht.” “Burgeroorlog in Tigray begint te lijken op genocide in Rwanda.”
De krantenkoppen liegen er niet om: in de Oost-Afrikaanse grensregio tussen Ethiopië en Eritrea loopt een al langer spelend conflict verschrikkelijk uit de hand. Wat is er aan de hand? En is er een vreedzame uitweg uit dit conflict mogelijk? Luister naar journalist en promovendus religiewetenschappen Habtom Yohannes en ontwikkelingssocioloog Mathijs van Leeuwen die je wegwijs maken in de achtergronden van het conflict en de internationale belangen ervan. Lees verder.

01|04|21 De filosoof en het coronadebat | Lezing en gesprek met filosofen Paul van Tongeren, Daan Roovers en Marli Huijer - Overdracht van de titel Denker des Vaderlands

Radboud Reflects en Stichting Maand van de Filosofie

Hoe stel je je als filosoof op in het publieke gesprek? En welke lessen kunnen we trekken uit de huidige crisis? Wanneer we kijken naar het coronadebat, dan zien we onze opmerkelijke omgang met ziektebestrijding, ons ongeduld en dat we vaak praten in termen van ‘schuld’. De huidige Denker des Vaderlands, filosoof Daan Roovers, draagt het stokje over aan de nieuwe, filosoof Paul van Tongeren. Luister naar hun kijk op het publieke gesprek. Lees verder.

29|03|21 Cultuur en ons primatenbrein | Lezingen door neurowetenschapper Rogier Mars en cognitiefilosoof Marc Slors

Radboud Reflects en het Donders Institute

Wat maakt de mens tot mens? En hoe groot is de rol van cultuur daarin? Als we spreken over onze verwantschap met de chimpansee, dan wordt vaak de overeenkomst van ons DNA aangehaald. Dat is voor 99,4% hetzelfde. Hoe kan het dan dat wij toch anders samenleven dan de mensapen? Kijk en luister naar neurowetenschapper Rogier Mars en cognitiefilosoof Marc Slors en leer meer over de evolutie van hersenen en cultuur. Lees verder.

23|03|21 Je culturele identiteit en het diversiteitsdebat | Lezing en gesprek met psychiater Glenn Helberg

Radboud Reflects, Filosofie Oost-West en Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office

We neigen onszelf als individu te zien, als een rationeel wezen, en we hebben niet per se een goede verstandhouding met onze eigen cultuur en ons verleden. Toch zijn we in de kern culturele wezens en ingebed in systemen, stelt psychiater Glenn Helberg. Kan bewustzijn van je sociale en culturele wortels en die van een ander ons verder helpen in het diversiteitsdebat? Sluit aan bij de livestream. Lees verder.

22|03|21 Sterke vrouwen in de bijbel en nu | Lezingen door theoloog Mariecke van den Berg en bedrijfskundige Yvonne Benschop

Minder salaris, minder macht, minder aanzien. De ongelijkheid tussen man en vrouw is van alle tijden. Wat kunnen we leren van de spaarzame sterke vrouwen in de bijbel? Hoe kunnen hun verhalen helpen bij het duiden van de huidige tendensen in het debat rond vrouwen en macht? Laat je inspireren door theoloog Mariecke van den Berg en bedrijfskundige Yvonne Benschop die vertellen hoe vrouwen een sterke positie kunnen verwerven. Lees verder

18|03|21 Verkiezingsstrijd in coronatijd | Actualiteitencollege met parlementair historicus Carla van Baalen, politiek socioloog Take Sipma en politicoloog Andrej Zaslove

Radboud Reflects en VOX

Zijn deze verkiezingen vooral een graadmeter voor de tevredenheid van de bevolking met het coronabeleid van het kabinet? Blijft Rutte stevig in het zadel? En gaat het ondanks alle politieke versplintering mogelijk zijn om een nieuwe regering te vormen? Praat de middag na de laatste verkiezingsdag mee met Radboud-wetenschappers Carla van Baalen, Take Sipma en Andrej Zaslove over de verkiezingsuitslagen, polarisatie en de formatiestrijd in coronatijd. Lees verder.

15|03|21 The Tyranny of Merit | Conversation with political philosopher Michael Sandel

Radboud Reflects and Faculty of Philosphy, Theology and Religious Studies

Are our individual successes and failures in life the result of our own efforts? And if so, would a society based on the principle of merit be a just one? Political philosopher Michael Sandel holds that this is not the case. Meritocracy creates an arrogant elite, while leaving a vast majority of people angry and humiliated. Come and listen to the renowned American philosopher Michael Sandel on the tyranny of merit, the ethics of humility and the future of democracy. More.

09|03|21 De cruciale rol van het onderwijs | Lezing door onderwijswetenschapper Paulien Meijer

Radboud Reflects en de Radboud Docenten Academie

Het onderwijs is in beweging. Traditionele vormen van onderwijs staan ter discussie nu de maatschappij om andere kwaliteiten lijkt te vragen. Hoog tijd dus om eens goed na te denken wat we met het onderwijs willen. De toekomstige maatschappij wordt gevormd door de manier waarop we jonge mensen opleiden. Hoe willen we dat die toekomstige maatschappij er uitziet? Wat willen we jonge mensen meegeven? Kijk en luister naar onderwijswetenschapper Paulien Meijer en leer welke functie het onderwijs volgens haar heeft in het vormgeven van onze snel veranderende maatschappij. Lees verder.

08|03|21 Wie is Michael Sandel? | College door rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt

Op 15 maart 2021 is de beroemde Amerikaanse politiek filosoof Michael Sandel te gast bij Radboud Reflects en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Luister ter voorbereiding naar rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt die je een introductie geeft op het werk en de ideeën van Michael Sandel. Lees verder.

02|03|21 De complexe situatie in Myanmar | Actualiteitencollege met religiewetenschapper Paul van der Velde

Radboud Reflects en VOX

De situatie in Myanmar is niet te begrijpen zonder kennis van de culturele achtergronden van het land, stelt religiewetenschapper Paul van der Velde. De interactie tussen eeuwenoude symboliek en moderne politiek is wat het conflict zo ingewikkeld maakt. Drie weken geleden greep het leger de macht in Myanmar en arresteerde politiek leider Aung San Suu Kyi. Haar overwinning in de verkiezingen van november zou niet rechtsgeldig zijn. Inmiddels zijn er duizenden betogers op de been die het aftreden van het leger en de vrijlating van Aung San Suu Kyi eisen. Luister naar Paul van der Velde en leer de complexe situatie in Myanmar beter te begrijpen. Lees verder.

01|03|21 God & de stad: sabbat | Lezing en gesprek met filosoof Anya Topolski en theoloog Janneke Stegeman

Radboud Reflects en Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren

Zowel joden als christenen baseren hun wekelijkse rustdag op een tekst uit het eerste bijbelboek Genesis, waarin God na het scheppen van de aarde op de zevende dag uitrust. En hoewel de rituelen verschillen in vorm, zijn beide sprekers het eens over het belang ervan: rituelen helpen ons betekenis te geven aan chaos. Janneke Stegeman: “Orde en ritme komen bij mij niet vanzelf, maar ze doen me wel goed. Sabbat en zondagsrust zijn rituelen die orde creëren door de scheiding van de werkweek en de dag van rust te markeren. Op die dag zorgen we voor onze ziel en voor elkaar en vieren we verbondenheid.” Lees verder.

25|02|21 Politieke rechters? | Lezingen door jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt

Radboud Reflects en Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Zitten rechters steeds vaker op de stoel van de wetgever? De kritiek op de rol van de rechter neemt toe sinds de uitspraken in de Urgenda-, stikstof- en IS-vrouwenzaak. Trekken rechters steeds meer macht naar zich toe? Of doet de controlerende macht slechts zijn werk? Luister naar jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt en denk mee over de vraag of de verhouding tussen recht en politiek onder druk staat. Lees verder.

16|02|21 Tocqueville en de moderne democratie | Lezing (livestream) door staatkundigen Sophie van Bijsterveld en Hans-Martien ten Napel

Radboud Reflects en het Radboud Tocqueville project

Wat zou de Franse filosoof Alexis de Tocqueville vinden van de moderne Nederlandse democratie? De politieke participatie daalt al jaren en het vertrouwen in de politiek neemt af.  Volgens Tocqueville kon een democratie niet functioneren zonder sociale gelijkheid en actief burgerschap. Ontbreekt de democratische bezieling in ons land? Is het tijd voor een nieuwe politieke formule? Luister naar staatkundigen Sophie van Bijsterveld en Hans-Martien ten Napel over het belang van Tocqueville voor onze 21ste eeuwse democratie. Lees verder.

08|02|21Ongelijkheid op de thuiswerkvloer | Actualiteitencollege met socioloog Katia Begall

Radboud Reflects, VOX en Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office

Op 8 februari gaan de basisscholen weer open! Voor veel ouders was het reden voor een feestje, vooral voor moeders. Mannen zijn in de coronacrisis weliswaar meer gaan doen in het huishouden, maar vrouwen nóg meer blijkt uit onderzoek. Naast het thuiswerken en het huishouden kwam ook de schoolbegeleiding van de kinderen op de schouders van de vrouw terecht. Zijn we toch niet zo progressief als we zelf graag willen geloven? Luister naar socioloog Katia Begall die uitlegt waarom ongelijke rolverdelingen in het huishouden in tijden van crisis alleen maar groter worden. Lees verder

04|02|21 Social media en het vrije woord | Actualiteitencollege met filosoof Lotje Siffels en jurist Frederik Zuiderveen Borgesius

Radboud Reflects en VOX
Maken Facebook, Twitter, LinkedIn en andere social media-platforms zich schuldig aan censuur? Donald Trump werd van Twitter verwijderd, maar ook kritische stemmen in het coronadebat worden soms de mond gesnoerd. Hoe wenselijk is de deze ontwikkeling? Is het aan Big Tech, de bedrijven achter de social media, om te bepalen wat wel en niet gezegd mag worden? Luister naar filosoof Lotje Siffels en jurist Frederik Zuiderveen Borgesius en denk mee over de rol van de Big Tech en de strijd om het vrije woord.  Lees verder

26|01|21 Avondklokrellen: protest of uitlaatklep? | Actualiteitencollege met politicoloog Gaard Kets

Radboud Reflects en VOX
De protesten tegen de avondklok bepalen het nieuws. Sinds zaterdag zijn er iedere avond demonstraties tegen het coronabeleid die vaak uitmondden in gewelddadige rellen waarbij binnensteden worden verwoest. In reactie hierop werden in verschillende steden noodverordeningen afgekondigd, de media reageren geschokt en burgemeesters spreken van burgeroorlog. Hoe heeft de situatie zo kunnen escaleren? Luister naar politicoloog Gaard Kets over de betekenis en achtergrond van de avondklokrellen. Lees verder

07|01|21 De bestorming van het Capitool | Actualiteitencollege met politicoloog Chris Nijhuis

Radboud Reflects en VOX
De Verenigde Staten hebben geschiedenis geschreven, maar de vraag is of ze daar blij mee kunnen zijn. Na maandenlange ontkenning van de huidige president Trump dat zijn tegenstander Joe Biden de verkiezingen eerlijk heeft gewonnen, is het nu tot een dieptepunt gekomen. Opgestookt door Trump belaagden boze burgers het Capitool en namen ze het parlementsgebouw over, met doden en gewonden tot gevolg. Is een vreedzame overdracht van de macht nog mogelijk? Kijk en luister naar politicoloog Chris Nijhuis over deze aanslag op het hart van de Amerikaanse democratie. Lees verder.

Meest beluisterd 2020

18|02|20 Curlingouders | Lezing door klinisch psycholoog Jan Derksen en pedagoog Lynne Wolbert

Kinderen fietsen met dubbele body protectors onder begeleiding naar school, ouders eisen een IQ-test wanneer hun kind een vmbo-advies krijgt, of betalen duizenden euro’s aan bijles voor de CITO-toets. Als volleerd curlers poetsen ouders alle problemen van hun kinderen uit de weg. Zonder teleurstellingen, verdriet of pijn lijkt niets een glansrijke toekomst nog in de weg staan. Is deze manier van opvoeden de sleutel tot een succesvol leven voor je kinderen? Moeten we proberen alle risico’s voor onze kinderen uit te bannen? En kan dat wel? Kom en luister naar klinisch psycholoog Jan Derksen en pedagoog Lynne Wolbert over de uitdagingen van het hedendaags ouderschap. Volledige terugblik.

16|06|20 Huidhonger en de 1,5 meter maatschappij | Interview met religiewetenschapper Hans Schilderman

Geen knuffel, geen high five, geen klopje op je arm. Wat doet dat met een mens? Hoe belangrijk is aanraking voor ons welzijn? Hoe houden wij in onze 1,5 meter maatschappij onze geest gezond wanneer ons lichaam acuut bedreigd wordt? Luister naar religiewetenschapper Hans Schilderman die stelt dat ons perspectief op gezondheid in tijden van corona te eenzijdig is. Lees verder of bekijk de video.

Radboud Reflects @Home laat je verder denken in tijden van corona. We duiken ons archief in en we geven een creatieve digitale draai aan nieuwe programma’s. Dat kan in de vorm van tekst, video of podcast. Bekijk hier meer van Radboud Reflects @Home.

Christ was born in Bethlehem? | Christmas podcast with theologian John Barton

Radboud Reflects and DEZINNEN 

Why do we celebrate Christmas in December? How come every gospel tells a different story of Jesus’ birth? And why is Joseph usually pictured as an old man? Find out everything you always wanted to know about the nativity story in this special Christmas podcast with Oxford theologian John Barton.

And, be sure to listen to the jingle and the song at the end in the podcast. It was recorded specifically for this occasion by Sanne Groen, Marc Slors and Dave Willems. Read more

10|03|2020 Is dyslexie een stoornis? | Lezing door onderwijspedagoog Anna Bosman

Dyslexie is niet aan te tonen en een verontrustend verdienmodel geworden, stelt onderwijspedagoog Anna Bosman. Slecht zijn in lezen komt nogal eens voor, maar betekent niet automatisch dat je een stoornis hebt. Bosman pleit voor beter onderwijs, waarbij iedereen met een goed taalniveau van de basisschool afkomt. Kom luisteren waarom Anna Bosman vindt dat de dure extra lessen die kinderen nu bij dyslexiebureaus krijgen, niet meer nodig zouden moeten zijn. Volledige terugblik.

08|07|20 Corona en de dynamiek van de massa | Interview met filosoof Paul van Tongeren

Massaal adopteerden we de coronamaatregelen, maar inmiddels groeit ook de weerstand ertegen. Het geduld van een groeiende massa lijkt op te raken. Hoe kunnen we de grillige wil van de massa beter begrijpen? Welke dynamieken schuilen erachter en in hoeverre zijn onze individuele besluiten onderworpen aan de wil van de massa? Bekijk dit gesprek met filosoof Paul van Tongeren over de dynamiek van de massa. Lees verder.

23|11|20 Livestream: The Parliament of Things | Lecture by philosopher Bruno Latour

Should we give things, such as nature, a voice in the political debate? The renowned French philosopher and sociologist Bruno Latour first developed this innovative idea to politicize ecology in the early nineties. Nature has a democratic voice, he claims. Come and hear how this thought should lead to a different way of dealing with everything that is not human. Read more.

Meest beluisterd 2019

28|05|2019 Intimiteit | Lezing door psycholoog Paul Verhaeghe

We snakken naar intimiteit. Er gaat weinig boven een intieme relatie. Waarom vinden we het dan toch zo moeilijk die te vinden, laat staan te behouden? Volgens de Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe is de belangrijkste intieme relatie die met ons eigen lichaam. Als je niet goed in je lijf zit, is het aangaan van een intieme relatie met iemand anders bijna onmogelijk. Denk verder met Paul Verhaeghe over hoe zelfkennis ons kan helpen om dichter bij anderen te komen.

26|11|2019 Being Unhappy | Lecture by philosopher Wilhelm Schmid

How can we be happy? According to the leading German philosopher Wilhelm Schmid, the problem lies in the fact that we think we should be happy all the time. However, this dictatorship of happiness causes us to ponder the question “Am I happy?” more often than is good for us. This doesn’t necessarily increase our happiness. Schmid therefore argues that we should strive not for a happy life but for a meaningful one. Watch the video.

14|05|2019 Ayahuasca. Een wondermiddel? | Lezingen door filosofen Govert Derix en Pieter Lemmens en psycholoog Kim van Oorsouw

Waarom is ayahuasca zo populair? Is deze Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank de zoveelste partydrug, of heeft het ook een therapeutische waarde? En wat blijft er nog over van de spirituele dimensie wanneer ayahuasca-ceremonies worden gecommercialiseerd? Kom en luister naar de inzichten van psycholoog Kim van Oorsouw en van filosofen Govert Derix en Pieter Lemmens.

27|11|2019 Een goede relatie. Hoe doe je dat? | Lezing door Esther Kluwer en Marc De Kesel

Waarom is het zo moeilijk een duurzame liefdesrelatie te onderhouden? Een goede liefdesrelatie heeft niet alleen een positieve invloed op je welzijn, maar bovendien ook op je gezondheid en je algehele functioneren, stelt psycholoog Esther Kluwer. Niet onbelangrijk dus. Filosoof Marc De Kesel vult aan dat liefde zo ingewikkeld is omdat het draait om de tegenpolen verlangen en vervulling. Heel wat mystieke teksten gaan over liefde, en anders dan we denken, leggen die de heerlijke onoplosbaarheid van de liefde bloot. Een verrassend perspectief dus dat heel wat van ons gemoraliseer over liefde onderuit haalt. Zie de volledige terugblik.

15|04|2019 A Black Hole Revealed | Current Affairs Lecture by astrophysicist Heino Falcke

Radboud Reflects in cooperation with Radboud University and VOX On Wednesday 10 April 2019 the research team of the Event Horizon Telescope revealed the first picture of a black hole. What is the scientific relevance of this picture and what meaning does it have for our world view? And why do black holes appeal so much to our imagination? Listen to astrophysicist Heino Falcke of Radboud University and learn more about these mysterious objects.

Meest beluisterd 2018

24|10|18 Laat ons ook ongelukkig zijn | Lezing door psychiater Dirk De Wachter

We zijn geobsedeerd door geluk. Alles moet leuk zijn, er is geen ruimte voor falen of tegenslag. Dat is een vergissing volgens psychiater Dirk de Wachter. We moeten af van het idee dat ons leven alleen maar leuk moet zijn en hoeven niet bang te zijn voor wat ongeluk. Kom luisteren en leer je eigen ongeluk omarmen.

17|10|18 From Bacteria to Bach: Extending Darwin’s Vision | Lecture by philosopher Daniel Dennett

Why can we reflect and why do we have consciousness? How did we come to have minds? According to the American philosopher Daniel Dennett, mind and consciousness are no more and no less mysterious than other natural phenomena. Come listen to Daniel Dennett and learn all about his view on our minds and evolution.

11|09|18 Autonoom ben je niet alleen | Lezing door filosoof Beate Rössler

Ons idee van autonomie moet op de schop. Het idee dat we alleen autonoom zijn wanneer we als lonesome cowboys volledig vrij zijn om alles zelf te bepalen, berust volgens filosofe Beate Rössler op een macho-opvatting van autonomie. In plaats daarvan stelt zij voor dat we autonomie relationeel denken. We zijn nooit vrij in ons eentje, maar altijd in relatie tot anderen en dat maakt ons volgens haar niet minder autonoom. Kom luisteren naar waarom volgens Rössler deze nieuwe definitie van autonomie een voorwaarde is voor een vervuld leven.

24|04|18 Burn-out. Meer dan een mentale kwestie? | Lezingen en gesprek met hersenwetenschapper Erno Hermans, psycholoog Debby Beckers en schrijver Bregje Hofstede

Burn-out is beroepsziekte nummer één. Helaas kent iedereen wel iemand die erdoor getroffen is. Maar hoe komt het dat zoveel mensen ermee te maken krijgen? En wat kunnen we ertegen doen? Luister naar de breinwetenschappelijke, werkgerelateerde en persoonlijke kant van het verhaal.

31|01|18 De Sleepwet. Een ongeleid projectiel? | Met Sven Brinkhoff en filosoof Frank van Caspel

Wat staat er eigenlijk op het spel bij de sleepwet? Is deze wet noodzakelijk om ons te beschermen tegen cyberaanvallen en terrorisme? En rechtvaardigt dit dat de overheid toegang krijgt tot communicatieverkeer van verdachte en niet verdachte burgers? Luister naar filosoof Frank van Caspel en jurist Sven Brinkhoff en bereid je voor op de gang naar de stembus op 21 maart 2018.

Meest beluisterd 2017

07|12|17 Powervrouw Maria | Lezingen van Désirée Krikhaar, Janneke Stegeman en Catrien Notermans

Maria is weer heel actueel. In de zoektocht naar sterke vrouwelijke rolmodellen komt Maria steeds vaker voorbij. Wie was Maria en wat is haar betekenis vandaag? Luister hoe kunsthistoricus Désirée Krikhaar, theoloog Janneke Stegeman en antropoloog Catrien Notermans het beeld van de lieflijke Maria in het blauwe gewaad inruilen voor dat van Maria als powervrouw met verbindende kracht. Stemactrice Fransje Broekema illustreert de lezingen met teksten over Maria uit bijbel en literatuur.

12|12|17 Dit was 2017 | Actualiteitencollege met socioloog Marieke van den Brink en filosofen Evert van der Zweerde en Frank van Caspel

Donald Trumps alternatieve feiten, nepnieuws, #MeToo. Zomaar wat thema’s uit het nieuws van 2017. Wat voor jaar was 2017 eigenlijk? Luister hoe drie wetenschappers van de Radboud Universiteit terugblikken op het afgelopen jaar.

07|12|17 Trump: Jeruzalem, de nieuwe hoofdstad | Actualiteitencollege met Amerikanist Markha Valenta en religiewetenschapper Heleen Murre-van den Berg

President Trump heeft aangekondigd dat hij Jeruzalem zal erkennen als hoofdstad van Israël, en dat hij de Amerikaanse ambassade zal verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Luister naar de visie van Amerikanist Markha Valenta en religiewetenschapper Heleen Murre-van den Berg op deze gevoelige beslissing.

06|12|17 How to Deal with Our Colonial Past | Lecture by activist Lucas Johnson

How to deal with our colonial history and the slavery in our past? Both in the Netherlands and in the United States, we are struggling with bad episodes in our histories; the wrongdoings in our national pasts. In the Netherlands, the Witte de With Center for Contemporary Art is getting a new name, and there is an ongoing discussion about Zwarte Piet. In the USA, one need only think of recent commotion about the removal of Confederate statues.

14|11|17 Polyamorie | Lezing door filosoof Simone van Saarloos en theoloog Frank Bosman

Opeens is de monogame relatie uit en polyamorie in: het hebben van meerdere liefdesrelaties tegelijk, met medeweten en instemming van de partners. Hoe komt dit zo ineens? Waren we altijd al stiekem op zoek naar meerdere relaties, maar werden we in toom gehouden door onze omgeving en cultuur? Denk verder met filosoof Simone van Saarloos en theoloog Frank Bosman over de vraag of de tijd van de monogamie definitief voorbij is.

21|11|17 Buitenaardse buren | Radboud Reflects Lezing door sterrenkundige Vincent Icke

Hebben wij buitenaardse buren? Eeuwen geleden werden mensen al gefascineerd door die vraag. Het antwoord erop was toen slechts een mening. Maar met de huidige wetenschappelijke feiten en theorieën kunnen we misschien wel met bewijzen komen. Denk samen met de bekende sterrenkundige Vincent Icke verder over de vraag –  Is daar ‘iemand’?

Meest beluisterd 2016

#1: Lecture by Daniel Dennett: Free Will is as Real as Colors, Promises and Euros

Free will exist, states well-known American philosopher of cognition Daniel Dennett. Free will is as real as colors, promises and euros. But Dennett also shared sides with neuroscientists such as Dick Swaab, who claim that we are our brains. Our psychological state is just a series of connections in our brain. The soul does not exist, there is no personality that can be located in the brain. Most neuroscientists conclude, after stating that we are our brain, that there is no such thing as free will, and that our brain decides how we operate. Dennett does not share this view, and states that the free will does exist, even if there is no such thing as a soul.

#2: Are We Smart Enough To Know How Smart Animals Are? | Lecture by primatologist Frans de Waal

Do chimpanzees know what honesty is? Can an octopus use tools? Do rats experience empathy? Until recently we would answer these questions with ‘no’, but nowadays we are not that sure anymore. Animals are often more clever than we think. According to Frans de Waal we have to get rid of our anthropocentric world view and realize that an octopus or elephant can be intelligent in its own specific way. And some primates may be even smarter than humans. It is time for us to reflect upon ourselves and to conclude that human intelligence no longer is the norm.

#3: Everyday Heroes | Lecture by psychologist Philip Zimbardo

Every man is a hero in disguise. That’s the opinion of Philip Zimbardo, the man behind the famous yet notorious Stanford Prison Experiment and one of the world’s leading psychologists. Research from the field of social psychology offers insights in how we can learn to use negative situations in our daily lives to make positive changes at crucial moments. Zimbardo dedicates himself to bringing a positive change to the world, using his own work and that of colleagues. His ambitious Heroic Imagination Project tries to show that every human being is a hero in disguise.

#4: Welcome to the Anthropocene | Debate with philosophers Peter Sloterdijk and Bernard Stiegler

For the first time in history it is not nature but man that is the biggest geological force. Since the industrial revolution earth has entered new territory. This has brought us more than progress alone. While climate change persists and plastic waste is accumulating, the consequences for our planet are only now beginning to dawn on us. What does it mean to live in the Anthropocene? What will this man-made geological era bring us? What problems will we face and how will we solve them? These questions were discussed by two great thinkers: Peter Sloterdijk and Bernard Stiegler. What is their diagnosis of our current anthropological condition? Philosopher Lisa Doeland leads the debate

#5: Het fascinerende heelal | Lezing bij het kampvuur op de Kaaij door natuurkundige Sijbrand de Jong

Wil je anders leren kijken naar de sterren? Schuif dan aan bij het kampvuur op de Kaaij waar natuurkundige Sijbrand de Jong je meevoert in de wereld van de onmetelijke ruimte, sterren, en de allerkleinste deeltjes. Waarom zijn we zo gefascineerd door het heelal?

#6: Islamophobia. Rooted in Our Politics? | Lecture by cultural scientist Arun Kundnani

What is Islamophobia? And where does it come from? Crisis situations, such as terrorist attacks, are too often explained as products of reified “Muslimness”. According to Arun Kundnani, the real explanations however, are found in our own society and politics. In this lecture Kundnani exposes the roots of Islamophobia.

#7: De zaak van het Vliegend Spaghettimonster | Theatrale rechtszitting

Is een vergiet een religieus hoofddeksel? De pastafariërs, de aanhangers van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, vinden van wel. Mogen de pasatafariërs dan met een vergiet op hun pasfoto op officiële documenten staan? Leer in deze fictieve hoorzitting hoe deze, op het eerste gezicht ludieke zaak, fundamentele rechtsvragen oproept.

#8: Religie in uitvoering | Gesprek met theoloog en bisschop Gerard de Korte

Gerard de Korte, de nieuwe bisschop van Den Bosch, staat bekend als een bruggenbouwer die steeds op zoek is naar dialoog en oecumene. Hoe ziet hij de toekomst van christelijk geloven en theologie in Nederland? De Korte gaat in gesprek met theoloog Maaike de Haardt over vier thema’s die voor hem direct samenhangen met deze vraag: het belang van de interreligieuze dialoog; de crisis rond de kerk en de vraag naar God; de relatie tussen kerk en samenleving en de betekenis van de theologie.

#9: Leve de rusteloosheid | Lezing door filosoof Ignaas Devisch

Leef mateloos, stelt filosoof Ignaas Devisch. Onze rusteloosheid is geen probleem. Passie, creativiteit en verlangen bestaan juist bij de gratie van rusteloosheid. Denk verder over je drukte en gejaagdheid en vecht er niet langer tegen. Na het pleidooi van filosoof Ignaas Devisch ging filosoof René ten Bos met hem in gesprek over hoe het verlangen naar rust en rusteloosheid bij elkaar horen. De rusteloosheid roept een verlangen naar rust op, maar de rust evengoed een verlangen naar rusteloosheid.

#10: Leve de slaap | Lezingen, gesprekken en meer

Op de langste dag van het jaar gaf "slaapprofessor” Ton Coenen een lezing over wat er nou precies in ons brein gebeurt wanneer wij slapen. En wie slapen zegt, zegt dromen. Psychoanalytica Tinka Prast ging in op de betekenis van dromen en de Freudiaanse droomduiding . Wat zijn dromen? Hoe duidt je ze? En wat zeggen ze over jezelf? Ook was er een lezing van Norbert Peeters over de plantenslaap. Hoe profiteren planten van een goede nachtrust en wat gebeurt er eigenlijk als je deze nachtrust verstoort? Lijden wellicht ook kasplanten aan insomnia? En laten we de praktijk niet vergeten. Rob de Ron, gespecialiseerd in Nidra Yoga (slaap yoga), bracht ons tot rust. Daarna gingen filosoof Cees Leijenhorst en psycholoog Ton Coenen aan de hand van aansprekende beeldfragmenten in gesprek onder leiding van programmamaker en filosoof Lisa Doeland.

24|11|22 Wat doet gamen met ons? | Lezing en gesprek met gedragswetenschapper Joanneke Weerdmeester en neurowetenschapper Eelke Spaak

Donders Institute

Wat doet gamen met ons welzijn, ons brein en ons sociaal leven? Raakt je brein door te gamen steeds beter aangepast aan een specifiek soort activiteit, of traint het juist gebieden in de hersenen die we in ons dagelijks leven voor van alles en nog wat gebruiken? Isoleert het ons, of verbindt het juist? En als gamen onze hersenen en sociale connecties inderdaad verandert, moeten we ons daar dan zorgen om maken?  Kom en luister naar gedragswetenschapper Joanneke Weerdmeester en neurowetenschapper Eelke Spaak en ontdek wat gamen doet met onze hersenen en onze sociale levens. Lees verder.