Zoek in de site...

Christ was born in Bethlehem? | Christmas podcast with theologian John Barton

Nederlands volgt Engels.

Radboud Reflects and DEZINNEN

Why do we celebrate Christmas in December? How come every gospel tells a different story of Jesus’ birth? And why is Joseph usually pictured as an old man? Find out everything you always wanted to know about the nativity story in this special Christmas podcast with Oxford theologian John Barton.

And, be sure to listen to the jingle and the song at the end in the podcast. It was recorded specifically for this occasion by Sanne Groen, Marc Slors and Dave Willems.

The story we know

We all know the story somehow: Jesus was born in a stable in Bethlehem because Joseph and Mary had to leave their hometown for a population census ordered by emperor August. The shepherds in the field were told by an angel that a saviour was born, and three wise men from the East travelled far in search of the newborn king. 

It sounds like a coherent story, but the truth is otherwise: each gospel tells a different story, and two of them do not mention Jesus’ birth at all. How come? And does this imply that the nativity story as many of us know it is actually not true?

History is not harmonious

Together with John Barton, Biblical scholar at the University of Oxford, program managers Liesbeth Jansen and Tjidde Tempels try to find answers to these questions. Mary never travelled on a donkey, Barton claims, nor were there three wise men to visit baby Jesus. 

But that does not make the story less valuable, for it teaches us that Biblical history has never been harmonious. These stories have developed in complex communities trying to find their ways in troubled times. Each story provided meaning and support in its own particular context, and they can do the same for us.

Hope in troubled times

The story of the birth of Christ remains an incredibly interesting text that has profoundly influenced many cultures. What can the nativity story teach us nowadays? How can this story of hope provide guidance and support in our own troubled times?

About the speaker

John BartonJohn Barton is emeritus Professor of the Interpretation of Holy Scripture at the University of Oxford. His work A History of the Bible – The Book and its Faiths (2019) is the result of a lifelong study into the Biblical scriptures and the many ways in which they have been explained, and has been translated in five languages. Barton is also a priest within the Anglican Church.

Please subscribe to our SoundcloudSpotify or iTunes and never miss a podcast.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

Nederlands

Waarom vieren we Kerst in december? Hoe komt het dat ieder evangelie een ander verhaal vertelt over de geboorte van Jezus? En waarom wordt Joseph vaak afgebeeld als een oude man? Ontdek altijd wat je altijd al wilde weten over het kerstverhaal in deze podcast met Oxford-theoloog John Barton. 

En, luister vooral naar de jingle en het lied na afloop van het programma. Deze werden speciaal voor deze podcast gemaakt door Sanne Groen, Dave Willems en Marc Slors.

Het bekende verhaal

We kennen het verhaal allemaal wel enigszins: Jezus werd geboren in een stal in Bethlehem omdat Jozef en Maria naar hun geboorteplaats moesten reizen voor een volkstelling van keizer Augustus. De herders in het veld zagen een engel die hen vertelde dat hun redder was geboren, en drie wijzen uit het Oosten volgden een ster op zoek naar een pasgeboren koning. 

Het klinkt als een coherent verhaal, maar de waarheid is anders: ieder evangelie vertelt een ander verhaal, en twee van de vier noemen de geboorte van Jezus niet eens. Hoe zit dat? En betekent dit dat ons kerstverhaal helemaal niet waar is?

Geschiedenis is grillig

Samen met John Barton, bijbelwetenschapper aan de Universiteit van Oxford, gaan programmamakers Liesbeth Jansen en Tjidde Tempels op zoek naar antwoorden op deze vragen. Maria heeft nooit op een ezel gereisd, stelt Barton, noch kwamen er drie wijze mannen op kraamvisite. 

Maar dat maakt het verhaal niet minder waardevol, omdat het aantoont dat ook de Bijbelse geschiedenis grillig is. Bijbelverhalen ontstonden in complexe gemeenschappen die hun weg probeerden te vinden in moeilijke tijden. Ieder verhaal diende tot steun en betekenis voor de mensen aan wie ze verteld werden, en datzelfde kunnen ze nu voor ons doen.

Hoop en moed

Het verhaal over de geboorte van Jezus blijft een fascinerende tekst die van grote invloed is geweest op veel culturen. Wat kunnen we vandaag de dag leren van dit verhaal? Hoe kan dit verhaal over hoop ons steun bieden in onze eigen complexe tijd?

Over de spreker

John BartonJohn Barton is emeritus hoogleraar Interpretation of Holy Scripture aan de Universiteit van Oxford. Zijn meest recente boek De Bijbel, het boek, de verhalen, de geschiedenis (2019) is het resultaat van een levenslange studie naar bijbelse geschriften en de vele manieren waarop die zijn uitgelegd. De Bijbel werd in vijf talen vertaald. Barton is daarnaast priester binnen de Anglicaanse Kerk.

Abonneer je op de podcastkanalen van Radboud Reflects: SoundcloudSpotify of iTunes en mis geen enkele podcast.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.