Zoek in de site...

Radboud Reflects Professional | Ethische verdieping voor organisaties


Snelle veranderingen in samenleving en organisaties roepen grote vragen op: integriteitsdilemma’s, botsende waarden en belangen, of vragen over missie en doel van de organisatie. Stilstaan hierbij vraagt om verdieping, waar het in het (organisatie)leven van alledag meestal niet van komt. Radboud Reflects kan hierbij helpen.

In verschillende werkvormen stellen filosofen en andere wetenschappers de fundamentele vragen die spelen binnen je organisatie aan de orde. Deze verdiepende kijk op de zaak zorgt voor nieuwe inzichten die helpen bij het formuleren van beleid. Denk verder met Radboud Reflects.

Neem contact op en informeer naar de mogelijkheiden.

info@reflects.ru.nl | (024) 361 55 55 | Ons team

Opdrachtgevers

Onderstaande organisaties hebben met tevredenheid al gebruikt gemaakt van het aanbod van Radboud Reflects:

Rechtbank Midden-Nederland | Rechtbank Oost-Brabant | Rechtbank Noord-Nederland | Provinciale Staten provincie Limburg |Gemeenteraad Gulpen-Wittem | Nyenrode Business University | Postdoctorale opleiding ‘Ethiek in de Huisartsenpraktijk’ | Public Leadership Foundation | Ethiek in de zorg

Thema's lezingen

Wij bieden lezingen aan over de volgende onderwerpen. Heeft heb je ideeën voor een ander thema, dan gaan we daar graag over in gesprek.

Deugden in de praktijk

Mensen komen tot goed handelen omdat ze goede eigenschappen hebben. Maar wat zijn goede eigenschappen, en hoe ontwikkelen mensen die? Antwoord op deze vragen is te vinden in de lange traditie van de deugdethiek. Eigenschappen als moed, rechtvaardigheid, maat houden en verstandigheid zijn ook in de hedendaagse organisatie van centraal belang.

Dilemma’s in de gezondheidszorg

De ontwikkeling van nieuwe technieken en veranderende visies in de samenleving leiden tot nieuwe vragen over onze geneeskundige omgang met gezondheid, leven en dood. Hoe ver moeten we gaan met het screenen van (nog niet-)patiënten? Wat betekent toepassing van digitale monitoring voor het zelfbeeld van de patiënt en de communicatie met de arts?

De burn-out-samenleving

De burn-out is een fenomeen waar veel mensen last van hebben. Werknemers raken zowel fysiek als emotioneel uitgeput. Hoe kan het dat zoveel mensen hiermee te maken krijgen? Ligt de oorsprong in de drive tot carrière en competitie op het werk? Of is het een breder maatschappelijk probleem en is er sprake van een burn-out-samenleving? Tegelijkertijd willen we het tij keren. Hoe krijgen we samen grip op de burn-out? En wat kunnen werknemers en werkgevers doen om dit probleem op te lossen?

Kernwaarden in de rechtspraak

Sinds enige jaren hebben de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Vereniging van Rechters vijf kernwaarden in codes vastgelegd: respect, integriteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en autonomie. Deze begrippen vormen een uitstekende leidraad om de ethische achtergronden én dilemma’s van het rechtelijke werk te bespreken. Het zal blijken dat hun betekenis lang niet altijd duidelijk is.

Verhalen in de (huis)artsenpraktijk

Een patiënt komt bij de arts met een klacht die is ingebed in een verhaal. Het verhaal is persoonlijk, subjectief. De klacht is in objectieve, ‘harde’ medische begrippen te vertalen. Maar ze zijn direct met elkaar verbonden. Zonder verhaal geen klacht, en het grotere verhaal bevat veel aanwijzingen hoe met de klacht om te gaan. Hoe doe je recht aan het verhaal van de patiënt?

Ethiek in het tijdperk van Big Data

Door het gebruik van grote databestanden ontstaan talloze mogelijkheden voor nieuwe producten en efficiëntieslagen. Maar algoritmen zijn niet neutraal. Sluipenderwijs en soms zichtbaar komen grote ethische vraagstukken op. Leidt toepassing van algoritmen niet tot uitsluiting van groepen? Kunnen algoritmen de blik van de ervaren deskundige geheel vervangen? Als algoritmen de dienst uitmaken, wie is dan verantwoordelijk voor de beslissingen?

Privacy; individu en organisatie

Privacy is in korte tijd het toverwoord geworden om mensen te beschermen tegen de excessen van digitalisering. Maar hoe ver moet die bescherming gaan, en wat willen we eigenlijk beschermen? Wie heeft hierbij de zwaarste verantwoordelijkheid; de organisatie, het individu of de wetgever? In deze lezing zoeken we vanuit de betekenis van privacy naar antwoorden op deze en verwante vragen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van bedrijven wordt steeds vaker verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de oplossing van complexe problemen als klimaatverandering, ondervoeding en kinderarbeid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het sleutelwoord. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Moet een ondernemer zich bekommeren om misstanden in de supply chain? Zijn de indirect negatieve gevolgen van je innovatie iets wat het bedrijf aan gaat? Hoe ver strekt de morele verantwoordelijkheid van een onderneming? En hoe maak je vervolgens een goede afweging tussen de conflicterende belangen van verschillende stakeholders?

Wat is integriteit in uw organisatie?

Integriteit is het koepelbegrip om gewenst handelen binnen organisaties ter sprake te brengen. Maar hoe bepalen we wat integer is en hoe stimuleren we mensen tot goed handelen? Zeker in het openbaar bestuur leven bestuurders in een glazen huis: zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Tegelijkertijd brengen bestuurlijke functies de nodige verleidingen met zich mee. Deze lezing behandelt wat er nodig is in organisatie en in persoonlijkheid om deze verleidingen te weerstaan.

Thema's workshops

 • De balans houden tussen werk en privé – Hoe doe je dat?
 • Plezier hebben in je werk – Hoe doe je dat?
 • Met prestatiedruk omgaan – Hoe doe je dat?
 • Gelukkig zijn  – Hoe doe je dat?
 • Naar elkaar luisteren  – Hoe doe je dat?
 • Ruzie maken  – Hoe doe je dat?
 • Samenwerken  – Hoe doe je dat?
 • Tevreden zijn  – Hoe doe je dat?
 • Zinvol werken  – Hoe doe je dat?

Thema's socratische gesprekken

 • Hoe discrimineer ik op een goede manier op mijn werk?

 • Hoe doe ik recht aan diversiteit op de werkvloer?

 • Hoe houd ik werk en privé in balans?