Zoek in de site...

Terugblik


Keulen. Wat is er aan de hand?
Actualiteitencollege met politiek socioloog Niels Spierings en filosoof Marcel Becker
Woensdag 13 januari 2016 | 12.45 - 13.30 uur | Hal Erasmusgebouw, Radboud Universiteit

Column
"[...] Het enorme verbale geweld van het anti-vluchtelingenkamp heeft geleid tot een kritiekloos wegwuiven door de ‘gutmenschen’ van de problemen die ook meekomen met de grote vluchtelingenstroom. De politiek correcte ontkenning dat er inherente problemen zijn aan het grootschalig toelaten van mensen met een andere cultuur en afwijkende normen en waarden leidt juist weer tot een verharding bij de tegenstanders van opvang.[...]"Column door Peter van der Heiden: Dreigmail

In de media
Column Peter van der Heiden op socialevraagstukken.nl

Twitterverslag
Storify Keulen. Wat is er aan de hand?

Podcast

Video-opname

Foto's

Aankondiging activiteit
Agenda-item Keulen. Wat is er aan de hand?