Zoek in de site...

Etnisch profileren. Een noodzakelijk kwaad? | Actualiteitencollege met rechtssocioloog Ashley Terlouw

Datum
donderdag 16 juni 2016Plaats in mijn agenda
Tijd
12:45 tot
Locatie
Hal Erasmusgebouw, Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects en VOX
Spreker
Rechtssocioloog Ashley Terlouw en cultuurpsycholoog Cor van Halen
Beschrijving

actualiteitencollege ethnisch profileren

‘Een jonge donkere jongen in een dure grote auto, dat kan geen zuivere koffie zijn.’

Dit dacht de politieagent die enkele weken geleden Typhoon staande hield. De succesvolle rapper was hiermee het slachtoffer van etnische profilering, wat zorgde voor een online-rel.

Uit een uitgelekte discussie die plaatsvond op het intranet van de politie bleek dat veel politiemedewerkers niet direct problemen hebben met etnisch profileren. Het werd vooral gezien als een noodzakelijk iets bij het vormen van beslissingen. Ook fractievoorzitter van de VVD Halbe Zijlstra beweerde onlangs dat etnisch profileren er gewoon bij hoort, als een bijkomstig effect van gegronde risico-inschatting.

Waarom zijn we geneigd om etnisch te profileren? Is dit een vorm van discriminatie? Wat maakt het gebruik ervan problematisch? En is misdaadpreventie zonder enige vorm van profilering wel mogelijk?

Rechtssocioloog Ashley Terlouw van de Radboud Universiteit geeft tekst en uitleg. Daarna gaat zij in gesprek met cultuurpsycholoog Cor van Halen. Filosoof Rob van de Ven leidt het gesprek.

Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Bekijk alvast een filmpje van Sunny Bergman.


Over de spreker(s)
terlouw2012a_96dpi[1]

Prof. dr. Ashley Terlouw is deskundig op het gebied van gelijke behandeling, rechtspleging en migratierecht. Ze begeleidt onderzoek naar de totstandkoming van Europese migratierichtlijnen en naar victimisatie van werknemers die klagen over discriminatie.
Ze werkte onder meer bij het stafbureau Vreemdelingenzaken van de rechtbank Den Haag en als hoofd afdeling vluchtelingen bij Amnesty International Nederland. In de periode 2004-2008 was zij lid van de Commissie Gelijke Behandeling.

Cor van Halen

Dr. Cor van Halen is docent sociale en cultuurpsychologie aan de Radboud Universiteit.