Zoek in de site...

“Ik ben hartstikke saai, dat is een onderschatte eigenschap.”

Strafrecht en ethiek
JFV - Ondervraging van strafpleiter Stijn Franken
Dinsdag 1 november 2016 | 19.30 - 21.00 uur |Grotiusgebouw RU

Aan de hand van zes thema’s mochten studenten van de Juridische Faculteitsvereniging (JFV) de bekende strafrechtadvocaat Stijn Franken ondervragen. Hij verzorgde onder meer de verdediging van Lucia de Berk en Volkert van de G. Tot voor kort deed hij dat ook voor Willem Holleeder. Tijdens de eerste activiteit in de Maand van de Ethiek op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid mochten studenten Franken aan een vragenvuur onderwerpen.

Portret in de media

Voordat de studenten het woord namen, richtte Franken zich tot hen. “Toen ik de verdediging van Volkert van der G. op me nam, verscheen er in NRC Handelsblad en Elsevier magazine een portret van mij. Volgens de krant was ik een 33 jaar oude man met twee kinderen die gescheiden was. Het weekblad schreef dat ik een getrouwde man van 43 jaar was met één kind. Je begrijpt: ik had wat uit te leggen aan mijn vrouw toen ik thuiskwam. Hoe dan ook vind ik de persoon achter de advocaat niet zo interessant. Ik ben hartstikke saai, dat is een onderschatte eigenschap.”

De wetenschapper achter de advocaat

De toegestroomde studenten vroegen hem toch wat over de man achter de advocaat. Franken bekleedt namelijk sinds 2002 een leerstoel aan de Universiteit Utrecht. Op welke manier beïnvloedt zijn werk als advocaat de wetenschapper in hem? Franken: “Als ik optreed als advocaat, zien mensen me als wetenschapper. Op de universiteit ben ik juist de strafpleiter. Ik vind het een interessante mix omdat ik kan onderzoeken wat in de praktijk interessant blijkt te zijn. In mijn colleges gebruik ik zelden eigen zaken omdat ik wil voorkomen dat ik ga napleiten, ga zeggen dat de rechter het verkeerd begrepen heeft. Soms heb ik een heel interessante zaak onder mijn handen. Die gebruik ik dan tien jaar later in een gefictionaliseerde variant om leerstof uit te leggen.”

Bedreiging

En interessante zaken, die heeft hij meer dan genoeg. “Ik heb alleen maar interessante zaken. Ik kan kiezen, dat is mijn geluk. Zaken waarin een nieuwe rechtsvraag te berde wordt gebracht of waarin een groot maatschappelijk belang speelt vind ik extra boeiend,” zei Franken. Hij verzorgde de verdediging van Volkert van der G., die in 2002 politicus Pim Fortuyn vermoordde. “Zo’n zaak heeft invloed op de privésfeer,” gaf Franken toe. “Er werden bedreigingen aan mijn adres geuit, en ook de naam van de school van mijn dochter werd vermeld. Mijn kinderen komen op de eerste plaats. Toen ik later het verzoek kreeg om een soortgelijke zaak te doen, heb ik dat dan ook niet gedaan.”

Einde verdediging Holleeder

Franken stond ook Willem Holleeder bij, maar een half jaar geleden moest hij de verdediging neerleggen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Franken benadrukte dat hij veel waarde hecht aan zijn geheimhoudingsplicht – “het is een kroonjuweel” – maar vertelde toch wat over het proces. “In bepaalde zaken ben ik nog Holleeders advocaat, en dat ben ik al zo’n tien jaar. Ik heb met hem een vertrouwensband opgebouwd.” In 2015 stapte Franken zelf naar de deken om advies te vragen aangaande de bijstand die hij verleende aan Holleeder. Dat deed hij omdat hij “op een blauwe maandag” de ex-vriendin van Holleeder had bijgestaan, met wie hij overigens naar eigen zeggen nooit inhoudelijk gesproken had. De deken liet toen weten het niet problematisch te vinden dat Franken optrad als raadsman van Holleeder. Franken: “Later dat jaar was er sprake van een uitgekiende mediacampagne. Het standpunt van de deken is daardoor veranderd. Gezien mijn beroepsethiek heb ik dat advies opgevolgd.”

Jandoedel op tv

Eén van de studenten vroeg Franken naar de rol van media in strafzaken. “Optreden in de media moet je doen in quotes. In één of twee zinnen moet je een beeld neerzetten. Ik ben mooie volzinnen en nuances gewend. Zo spreken we in de rechtszaal met elkaar. We tonen ook aan de relevante rechtsregels te kennen. Zelf kan ik niet optreden in een programma als RTL Boulevard. Ik ken geen filmsterren, volg de actualiteit niet, dus ik zou er bijstaan als een jandoedel. Mijn uitgangspunt: de klant heeft niks te winnen met publiciteit, tenzij de beeldvorming van een klant er door kan kantelen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Lucia de Berk, die ik verdedigd heb.”

Romantische film

Zelf consumeert Franken weinig media. “Ik kijk geen televisie, lees de kranten niet. Ik heb geleerd dat de helft van wat je leest niet klopt. In eerste instantie ben je geneigd het allemaal te volgen, maar dan kom je niet aan het werk toe. Natuurlijk krijg ik het mee als er wat over je eigen persoon geschreven wordt, dat is niet leuk, maar ik heb geleerd daar enige afstand van te nemen. It’s all in the game: de zaken die ik doe, gaan gepaard met media-aandacht.” Héél af en toe gaat de televisie trouwens wel aan, moest Franken toegeven, maar dat is dan alleen voor een romantische film. Gek misschien, maar daar houdt hij van.

Wil je weten welke activiteiten er tijdens de Maand van de Ethiek worden georganiseerd op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid? Kijk op www.ru.nl/rr/mvdefdr.

Door: Karlijn Ligtenberg