Zoek in de site...

Tussen Hoge Raad en Academie. Is er plaats voor ethiek in het recht? | Staf-lunchlezing door jurist Ybo Buruma (Lezing)

Datum
woensdag 16 november 2016Plaats in mijn agenda
Tijd
12:45 tot
Locatie
Grotiusgebouw GR 1.176, Montessorilaan 10, Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects Maand van de Ethiek @ Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Jurist Ybo Buruma
Beschrijving

Ybo Buruma

Is het belangrijk dat een rechter ontvankelijk is voor ethische overwegingen? Of maakt hem dat gevoeliger voor maatschappelijke druk, politieke partijdigheid of psychologische vooroordelen?

En wat als ethiek buiten beschouwing blijft? Verliest een amorele rechter de waardegeladen kern van juridische regelsystemen uit het oog?

Aan de hand van enkele uitspraken geeft Ybo Buruma antwoord op deze vragen. Daarna is er gelegenheid tot discussie

Recht en ethiek

De verhouding tussen ethiek en recht is minstens tweevoudig. In de eerste plaats vormt ethiek de kern van het recht: er zijn heel wat rechtsregels die op het eerste gezicht niks met ethiek te maken hebben, maar als je lang genoeg doordenkt, stuit je vanzelf op ethische fundering.

In de tweede plaats zien juristen zich in de praktijk regelmatig gesteld voor de vraag of de toepassing van een rechtsregel in een specifiek geval niet een onwenselijke, of zelfs een onrechtvaardige uitkomst oplevert. Dan staat de ethiek als het ware buiten het recht.

Is er plaats voor ethiek in het recht? Als we goed kijken, zien we dat bij de interpretatie van rechtsregels ethische noties feitelijk van invloed zijn zoals dat ook het geval is met noties uit hardere wetenschappen.

Over de spreker

Ybo Buruma 100pxYbo Buruma was hoogleraar Strafrecht aan de Radboud Universiteit en is sinds 2011 Raadsheer in de Hoge Raad. Vanaf 2015 is als wisselleerstoelhouder CPO opnieuw verbonden aan de Radboud Universiteit. Als CPO-hoogleraar vervult hij de leeropdracht 'Rechtsstaat, rechtsvorming en democratie'.

Deze lunchlezing is speciaal voor de wetenschappelijke staf van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Deelname is gratis en op uitnodiging. Voor de lunch wordt gezorgd.

Wat is de rol van ethiek in het recht? Voor welke ethische dilemma’s zien juristen zich gesteld? En is het belangrijk dat zij zich laten leiden door ethische overwegingen? In november 2016 strijkt Radboud Reflects neer op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om samen met studenten, medewerkers en het algemene publiek verder te denken over juridisch-ethische kwesties.

Laat je inspireren in deze Maand van de Ethiek en denk verder tijdens de vele activiteiten.