Zoek in de site...

Nadenken over je juridische toekomst | Socratische PhD-lunchgesprekken (Workshop)

Datum
maandag 21 november 2016 t/m donderdag 24 november 2016Plaats in mijn agenda
Tijd
12:30 tot 14:30
Locatie
Grotiusgebouw, Montesssorilaan 10, Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects Maand van de Ethiek @ Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Gepreksleiders ethicus Marcel Becker en filosoof Cees Leijenhorst
Beschrijving

Socratisch gesprek

Welke rol speelt jouw juridische kennis in de samenleving? Ga samen met mede-promovendi in een kleinschalige setting het socratisch gesprek aan en denk verder over je toekomst.

Wat is je beroepsperspectief, je bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, de verhouding tussen wetenschap en praktijk en de taken en verantwoordelijkheden van de wetenschapper?

Socratisch gesprek

De socratische gespreksmethode is genoemd naar de Griekse filosoof Socrates, die in de vierde eeuw voor Christus mensen kritisch ondervroeg over hun waarden, normen en vooronderstellingen. Het is tegenwoordig een veel gebruikte methode om mensen met elkaar in gesprek te brengen over de drijfveren van hun handelen.

Werkwijze

De deelnemers starten vanuit een gemeenschappelijke vraag. Daarna bespreken ze één of meerdere situaties waarin die vraag speelde. De gespreksleider stimuleert de deelnemers om zowel zichzelf als de anderen kritisch te bevragen op hun eigen vooronderstellingen.

Becker_Marcel---door-Marieke-van-der-LeestLeijenhorst, Cees 2Filosofen Marcel Becker en Cees Leijenhorst van de Radboud Universiteit, die beiden een ruime ervaring hebben met deze gespreksvorm, begeleiden de gesprekken.


Data

De Socratische gesprekken zijn speciaal voor de promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ze vinden op drie verschillende dagen plaats:

Maandag 21 november 2016 | 12.30-14.30 uur | Grotiusgebouw, CPO-zaal 1.104,Radboud Universiteit

Dinsdag 22 november 2016 | 12.30-14.30 uur | Grotiusgebouw, GR 2.050, Radboud Universiteit

Donderdag 24 november 2016 | 12.30-14.30 | Grotiusgebouw, GR 1.176, Radboud Universiteit

Deelname

Deelname is gratis en op uitnodiging. Voor de lunch wordt gezorgd.

Wat is de rol van ethiek in het recht? Voor welke ethische dilemma’s zien juristen zich gesteld? En is het belangrijk dat zij zich laten leiden door ethische overwegingen? In november 2016 strijkt Radboud Reflects neer op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om samen met studenten, medewerkers en het algemene publiek verder te denken over juridisch-ethische kwesties.

Laat je inspireren in deze Maand van de Ethiek en denk verder tijdens de vele activiteiten.