Zoek in de site...

Ma 06|03|17 Wetenschap en de praktijk. Een mismatch? | Maand van de Ethiek Discussie

Wetenschap en de praktijk. Een mismatch?
Lunchlezing
6 maart 2017
Foto's

De Maand van de Ethiek op de faculteit der Managementwetenschappen werd afgetrapt met een discussie over de verhouding tussen de wetenschap en de praktijk tussen arbeids- en organisatiepsychologe Beatrice van der Heijden en ethicus Marcel Becker. In een intieme setting in de Global Lounge ontspon een discussie over academische principes, valorisatie, de vertaalslag naar de maatschappij en het gevecht tegen ‘gebakken lucht’.


De wereld van de consultancy

(c) Ted van AanholtBeatrice van der Heijden studeerde psychologie en is momenteel hoogleraar strategisch Human Resource Management (HRM) aan de faculteit der Managementwetenschappen. Daarnaast werkte ze een tijd lang in de wereld van de consultancy. Wat haar opviel was dat de adviezen en oplossingen die daar gegeven werden lang niet altijd gestoeld waren op evidence based onderzoek. Door deze observatie werd ze zich bewust van de onderscheidende kracht die academici de maatschappij te bieden hebben. Zij leren hun resultaten te baseren op gedegen onderzoek, wat hen ervoor behoedt ‘gebakken lucht’ te verkopen.

Tussen academie en maatschappij

Hoe kunnen academici ervoor zorgen dat hun kennis op de juiste wijze landt in (c) Ted van Aanholtde maatschappij? Hoe zorgen zij ervoor dat hun onderzoek gevaloriseerd is? Dit is nog niet zo eenvoudig. Van der Heijden wijst op de fraudezaak van de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel, die de psychologie niet veel goeds heeft gebracht. Het heeft er voor gezorgd dat onderzoekers nu (nog) voorzichtiger zijn met het trekken van sterke conclusies en het doen van concrete uitspraken. Hoe kan de universiteit er voor zorgen dat deze voorzichtig geformuleerde, weloverwogen kennis haar stempel niettemin blijft drukken op de samenleving en het maatschappelijke debat?

Interdisciplinair

Een interdisciplinaire aanpak kan er volgens Van der Heijden voor zorgen dat academische kennis krachtiger wordt. De dialoog tussen verschillende vakgebieden leidt bovendien tot nieuwe inzichten. Als voorbeeld stelt ze: 30 jaar geleden bestond HRM als opzichzelfstaande discipline nog helemaal niet. Dat vakgebied is ontstaan uit een interdisciplinaire cocktail. Momenteel is HRM een aparte opleiding, die studenten bekend maakt met meerdere vakgebieden en leert om vanuit verschillende perspectieven te leren kijken. Dat is een vooruitgang te noemen.

Door: Rob van de Ven

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.