Zoek in de site...

17|09|25 The Failure of Mass Democracy | Radboud Reflects Lecture by theologian Rowan Williams

Terugblik Rowan WIlliams. Illustratie: Brian TorontoThe Failure of Mass Democracy | Lecture by theologian Rowan Williams
Monday 25 September 2017


English report below

Podcast | Video | Artikel Nederlands Dagblad

Het is niet de eerste keer dat Rowan Williams optreedt voor Radboud Reflects. In 2013 gaf deze belangrijke theoloog en voormalig aartsbisschop van de Anglicaanse kerk de Edward Schillebeeckx lezing. "Dus je haalt de Paus op?", werd gevraagd aan programmamaker Liesbeth Jansen, toen zij destijds vertelde dat ze Williams van het vliegveld op ging halen. De drukbezochte avond wordt geopend met een voordracht van een gedicht van de hand van Williams zelf, ‘ Please Close This Door Quietly’.

Democratie als ideaal

Williams opent  de lezing met een vraag: "We gebruiken democratie als iets wat vanzelfsprekend goed is. Maar is dat wel zo?” Plato vond het maar niks en velen volgden hem daarin. Toch is democratie vandaag de dag wel het ultieme ideaal voor sociale gerechtigheid en billijkheid. Misschien komt dat door wat democratie niet is, oppert Williams: autocratie, oligarchie, dictatuur. Democratie is geen systeem waarin een kleine groep of een enkele persoon de macht in handen heeft. Het narratief dat we graag vertellen is dat van de Verlichting, waarin gesteld wordt dat ware legitimiteit voor een regering voortkomt uit steun van de bevolking. Dat democratie automatisch volgt wanneer je een dictator wegneemt, is een aanname die niet overeenkomt met de werkelijkheid, kijk bijvoorbeeld naar Irak of Libië. Ondanks deze voorbeelden blijven we vasthouden aan onze aanname. We nemen aan dat de democratie een legitieme vorm van regeren is doordat  het mandaat bij het volk ligt. Maar wanneer we nadenken over hoe we democratie definiëren, zien we zwakke punten.

Democratie is de wil van de meerderheid?

Plato’s argument in De republiek begint met de vraag: waarom is gerechtigheid niet gelijk aan wat de machtigen beslissen? Plato beantwoordt deze vraag met de argumentatie dat democratie niet enkel datgene is wat de meerderheid besluit, omdat dit de positie van minderheden zou ondermijnen. Een morele interpretatie van democratie neemt de vrijheid en belangen van minderheden in overweging. De meerderheid heeft in een democratie niet de macht om op te leggen wat zij wil, maar om het juiste en het goede besluit te nemen. Volgens Williams bestaat er verwarring over democratie, maar zijn we ook weer niet zó populistisch als velen ons doen laten geloven. We zijn namelijk wel degelijk geïnteresseerd in minderheden. De meerderheid heeft ook niet het recht de discussie te beëindigen. Legitieme democratie zoekt oppositie en faalt wanneer er geen actieve oppositie is, aldus Williams. Daarbij gaat het niet alleen om een tegenpartij, maar ook om een civil society die actief deelneemt. Het recht van de minderheid om te spreken vanuit haar eigen identiteit moet veiliggesteld worden, zodat alle burgers deel uitmaken van het democratische ideaal. Niet alle vragen hoeven opgelost te worden door middel van macht en daarom moeten argumentatie en overtuiging deel uit maken van de civil society. "Ik geloof niet dat we op de rand staan van fascisme. Dat is melodramatisch. Maar tegelijkertijd is het belangrijk te realiseren dat we in crisis zijn. We slagen er niet in het belang van recht en de rechten van minderheden te doordenken. Onze politieke gezondheid is in het geding." We moeten terug, stelt Williams, naar een vorm van democratie waarin argumenteren en overtuiging opnieuw centraal staan. Beleid en problemen kunnen verhelderd worden door middel van debat.

Foto: Ted van Aanholt

Alle perspectieven zijn het waard naar geluisterd te worden

Ter conclusie stelt Williams dat een gezonde seculiere staat een staat is die bereid is te luisteren naar diverse stemmen. Het is ook een staat die niet-seculiere elementen nodig heeft om de discussie in leven te houden. Een democratie die poogt de gemeenschap te homogeniseren, werkt de discussie eruit. De staat is niet de bron van morele wijsheid, maar van legale zekerheid. De stem van de mensen is waard om naar te luisteren, welk perspectief zij ook innemen. Verder moeten we voorzichtig zijn met aannames rond het begrip democratie. Of een democratie rechtmatig is of juist zijn namelijk twee verschillende dingen. Sterke meningen moeten ook niet weggeduwd worden, maar gezien worden als waardevol. "A good democracy needs bigots", grapt Williams met een serieuze ondertoon. Deze meningen, die sterk afwijken van algemeen gedeelde opvattingen , houden het debat in leven, en dat is vitaal voor een gezonde democratie. Ook het christendom heeft de vrijheid en de plicht deel te nemen aan het publieke debat.

We live in echo chambers

In gesprek met theologen Joshua Furnal en Ellen van Wolde gaan de sprekers dieper in op de theologische en maatschappelijke aspecten die Williams bediscussieert. Furnal vraagt naar de waarde van het bestuderen van religies. Williams stelt dat het waardevol is om te begrijpen hoe religieuze gemeenschappen werken, omdat dit inzicht zal geven in de menselijke dimensie van gemeenschap. Religies kennen allemaal een eigen model van gemeenschap, een overtuiging van wat goed is voor de maatschappij: in het christendom verwoord als het Lichaam van Christus, in de islam de ummah, in het jodendom leven volgens de wet en in boeddhisme de sangha. Theologe Ellen van Wolde stelt ter discussie in hoeverre het mogelijk is om daadwerkelijk alle stemmen en perspectieven te horen. Degene die beter opgeleid is, is veelal ook beter in staat een mening over te brengen. Williams erkent de tweedeling waarin een elite de overhand neemt in het publieke debat. "We live in echo chambers", stelt Williams. Het is niet raar dat ten tijde van de Brexit-stemming een student Geesteswetenschappen helemaal niemand kent die vóór Brexit zou stemmen. Iedereen waar hij mee in aanraking komt in zijn omgeving deelt zijn perspectief. Democratie heeft verschillende perspectieven nodig om gezond te blijven, om zo het debat in leven te houden.

Door Berit Akse

English report:

While democracy – the rule of the people – is generally construed as the best form of government, there came to Radboud University, on the evening of Monday 25 September 2017, Prof. Rowan Williams, a famous British theologian and former Anglican archbishop of Canterbury, with a very challenging and thought-provoking lecture title: the failure of mass democracy. The lecture hall was filled with many people. All of them, certainly, anxious to know what and how mass democracy has failed according to Rowan Williams.

Democracy, what is it?

Rowan Williams started his talk by examining the meaning of democracy. He argued that in common parlance, the meaning of democracy was often seen as something evident. However in the course of time, the meaning of democracy has become unclear. In order to recover and clarify it, Williams traced it back to ancient Greek tradition, namely to Plato who in his book The Republic defined democracy as the power of the people for the people. Based on this platonic definition, Williams affirmed that democracy refers to a system of politics or government into which the people – the crowd – exercise power directly or indirectly through election of representatives chosen from among themselves to serve the interest and needs of the people.

Legitimacy and failure of mass democracy

Williams argued that in western culture mass democracy came about as a revolution against oligarchy, monarchy and tyranny. This revolution, he said, was based on the assumption that political legitimacy of a system of government requires the support of the mass, of the people. Hence, democracy, which is founded on such a principle, was construed as the ideal form of government in the sense that essentially “democracy is a critique on a top-down authority – monarchy and tyranny”. Through mass democracy, he asserted, the people exercise their power through the election of representatives who normally should defend the common good of the people. It is the representatives who, on behalf of the people, decide on what is just and lawful.

However, Williams questioned the essence of this representativity. He argued that more often, justice becomes only the expression of the will of those in power, and a defence of the interest of the stronger to the detriment of the minority whom they were supposed to represent. This is where, according to Williams, mass democracy has become a failure. It does no longer represent the voice of the people in general, but has become the defence of few people, namely those in power and authority. Hence, the risk of mass democracy today, he argued, is the assumption that the majority has the right to end the discussion and decide on what is lawful and therefore unquestionable. However, with the rise of the rights of the minority in the modern politics, the will of the majority is no longer regarded as the determining factor for decision making. He said that this is the new trend prompted both in political philosophy and political theology.

Foto: Ted van Aanholt

Advocacy for New form of Democracy

Having affirmed that mass democracy has failed and become the rule of the majority instead of being the rule of the people, Williams advocated for a new form of democracy: the argumentative democracy. Such a democracy should assume the need to face opposition, i.e. be a society in which individuals and communities are able to raise questions about what is decided, to question the assumed lawfulness of decision of the majority. This new form of democracy, according to him, should be based on argumentation, discernment and persuasion. He argued that democracy should encourage public debates and arguments because power does not in itself establish the good, but arguments do. Thus, when the political assumes the position of final decision, it is no longer the political. According to Williams, the political is about debate, discernment, and argument open to all the people.

Contribution of theology to democracy

Rowan Williams asserted that theology could be of a great contribution to our understanding and practice of democracy. There is, according to him, a political theology founded on scriptures which portrays the human community as a community in which individuals care for one another. Theology would help politics understand how communities of faith work and how their understanding of human beings is. This would inform our political societies in the sense that even world leaders also belong to certain religious bodies, and share some kind of theological ideas which consciously or unconsciously influence their positions and options.

Rowan Williams concluded his talk by asserting the necessity to examine our mass democracy and understand that we stand at a point of political crisis which could in long term have severe consequences as it was in fascism. The new form of democracy which he advocated for should consider not only the voice of the majority but also of the minority.

By Alphée C.S. Mpassi

Podcast:

Aankondiging