Zoek in de site...

Culturele diversiteit binnen de wetenschap

Terugblik en index diveristyCultural Diversity at the Faculty of Science | Lunch discussion with physicist Alex Khajetoorians and mathematician Henriques Tavares | Radboud Reflects Month of Ethics @ Faculty of Science | Thu 16 November 2017 | 12:45 – 13:30h | Central Hall Huygens building

Evaluatie | Podcast

In de afgelopen decennia is de academische wereld steeds internationaler geworden en kent zij meer en meer culturen. Het wordt steeds gewoner om in het buitenland te gaan studeren of onderzoek te doen, met als gevolg dat het universitaire landschap meer dan ooit gekenmerkt wordt door multiculturaliteit. Maar hoe groot zijn deze culturele verschillen nu echt? En kunnen deze een toegevoegde waarde hebben aan het onderzoek? In teken van de Maand van de Ethiek op de faculteit van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica kwamen hoogleraar microscopie Alex Khajetoorians en wiskundige Henrique Tavares samen om onder leiding van programmamaker Rob van de Ven de gevolgen en problematiek van culturele diversiteit op de universiteit te bespreken.

Verschillen in cultuur

Hoe het is om als buitenlandse student in een compleet nieuwe cultuur te belanden, weet Tavares veel van af. Als Braziliaan was het niet altijd even makkelijk om te wennen aan een nieuwe cultuur: “Culturen kunnen vaak meer verschillen dan mensen denken. Naast de verschillen die op het eerste gezicht opvallen, verschillen mensen ook veel in handelswijze”. Toch is de kloof volgens Tavares te overbruggen. Uiteindelijk leven we allemaal in een geglobaliseerde wereld, die middels internet en wetenschap verbonden is. Hierdoor wordt het een stuk simpeler om in een nieuwe cultuur te mengen, die ook met de rest van de wereld verbonden is. “Mijn eigen indruk is dat de werknemers op de faculteit steeds cultureel diverser zijn geworden”, stelt Tavares. “Toch ligt er nog een lange weg voor ons. Als we kijken naar de afkomst van studenten is deze nog steeds voor het merendeel Nederlands. Door Engelstalige programma’s in te voeren kunnen we de faculteit nog diverser maken”.

Foto: Ted van Aanholt

Diversiteit binnen onderzoek

Alex Khaletoorians heeft als onderzoeker verschillende culturen in levende lijve meegemaakt. De geboren Amerikaan met Midden-Oostelijke afkomst heeft zowel in de Verenigde Staten, Duitsland en momenteel in Nijmegen onderdeel uitgemaakt van onderzoek. Zo is volgens Khaletoorians de Nederlandse cultuur in zijn wetenschappelijke werkwijze erg anders dan bijvoorbeeld de Duitse. “Een belangrijke vraag van culturele diversiteit is wat het nut ervan kan zijn binnen de faculteit en onderzoek. Dit is tegelijkertijd ook een moeilijke vraag, omdat we de voordelen van diversiteit slechts in een brede context kunnen opvatten”. Toch is het een vraag waar iedereen zich mee bezig zou moeten houden. Culturele diversiteit kan leiden tot een andere manier van dingen benaderen, wat in de wetenschap enorm waardevol kan zijn.

Het nut van diversiteit

“Diversiteit kan ons helpen om traditionele denkwijzen los te laten en deze te vervangen met een breder inzicht. Er zijn vaak verschillende manieren om een probleem te benaderen, en het hebben van verschillende perspectieven kan hierbij erg handig zijn”, beweert Khaletoorians. Dit geldt zowel in de wetenschap als in de maatschappij. Nederland is van zichzelf een land met een grote geschiedenis in multiculturaliteit en dit heeft ons vele voordelen gegeven. Het vraagt echter wel van de verschillende partijen een vermogen tot aanpassen aan elkaar, en hier kan nog aan gewerkt worden. Tavares beaamt dit: “Binnen de wiskunde kan diversiteit erg behulpzaam zijn. Alhoewel er theoretisch gezien één manier is om wiskunde te doen, zie je in de praktijk vaak dat verschillende manieren van problemen benaderen erg handig is. Met verschillende nationaliteiten en culturen heeft iedereen een eigen input, en daardoor ga je verder kijken. In de chaos van interactie ontstaan vaak hele mooie ideeën”.

Foto: Ted van Aanholt

De weg naar gelijke kansen

Toch zien we vaak dat het integreren in een nieuwe cultuur voor veel mensen een moeizaam proces is. Zo komt het regelmatig voor dat buitenlandse studenten zich niet soepel mengen met lokale studenten. “We moeten proberen om de campus zo accomoderend mogelijk te maken. De beste manier om dit te doen is door mensen bewust te maken van de problemen die we nog hebben”. Volgens Khajetoorians geldt dit voor zowel culturele afkomst als gender. Als lid van de Gender and diversity committee van de faculteit zet hij zich er daarom voor in om de best mogelijke kansen te creëren voor iedereen, ongeacht afkomst of geslacht. Dat we de laatste jaren erg ver zijn gekomen op dit punt, betekent echter nog niet dat we het einddoel al bereikt hebben. “Als we echt willen spreken van een academische wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft om zichzelf te ontplooien, is er nog een lange weg voor de boeg. Hierbij zouden we ons moeten richten op alle factoren die hierbij een rol spelen, bijvoorbeeld ook economische ongelijkheid. Door collectief bewust te worden van de problemen die we nog steeds hebben, kunnen we deze problemen bestrijden en flexibel ons gedrag hieraan aanpassen.

Door: David Leeftink

Aankondiging

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.