Zoek in de site...

De schoonheid en weerbarstigheid van liefhebben

Liefhebben. Hoe doe je dat?Liefhebben. Hoe doe je dat? | Filosofische werkplaats met filosoof Annemarie van Stee | Do 15 februari 2018 | 19.30 - 21.30 uur | Thiemeloods, Leemptstraat 34, Nijmegen

Je familie, je vrienden, je geliefde, je kat en hond; je houdt van hen allemaal, maar wel op een andere manier. We hebben onontkomelijk veel lief, maar wat is liefhebben eigenlijk? Praktisch filosoof Annemarie van Stee verkende met de deelnemers verschillende aspecten van liefhebben. Dit uitte zich in waardering en verwondering, maar ook in de grenzen van het liefhebben.

Weerbarstigheid

Al in de Oudheid werd veel geschreven over de liefhebben. Annemarie van Stee gaf aan dat het toen vooral ging om lofzangen. Socrates sprak zelfs over het samensmelten van twee geliefden tot een wezen met vier armen en vier benen. Maar ook moderne filosofen schreven over liefhebben met een roze bril op. Volgens Annemarie van Stee strookt dit echter niet met de weerbarstigheid van ons alledaagse leven. Ook de minder leuke kanten van liefhebben moesten tijdens deze Hoe doe je dat de ruimte krijgen.

Liefdesrelatie

Annemarie van Stee kaderde liefhebben als ‘liefhebben tussen twee volwassenen’. Hieronder schaarde ze het liefhebben tussen vrienden en familie, maar ook de liefdesrelatie tussen twee volwassenen. Een korte inventarisatie onder de deelnemers leverde al snel een breed palet aan vormen van liefhebben op, zowel positief als negatief: jezelf opofferen, elkaar verrijken, jezelf kunnen zijn, met elkaar versmelten, elkaar de ruimte geven, elkaar uit liefde voor de ander laten gaan. Tijdens het groepsgesprek bleek al snel dat liefde en jezelf zijn niet per se vlekkeloos samengaan. Ze kunnen ook op gespannen voet met elkaar staan en je kwetsbaar of onzeker maken.

Vriendschap

Daarnaast kwam vriendschappelijk liefhebben aan bod. Vooral onvoorwaardelijkheid werd als een belangrijke kwaliteit gezien van vriendschappelijk liefhebben. Annemarie van Stee vroeg zich af wat dit dan zegt over de romantische liefdesrelatie. Vooral dat je op je vrienden minder indruk hoeft te maken en aantrekkelijkheid geen rol speelt, vonden vooral de jongere deelnemers. De oudere deelnemers vonden het onderscheid tussen liefdesrelatie en vriendschappelijk liefhebben minder strikt. In langdurige relaties krijgt liefhebben een andere betekenis en kunnen ook vriendschappelijke kwaliteiten van liefhebben ontstaan.

Verrijking

Annemarie van Stee vroeg aan de deelnemers wat liefhebben voor jezelf kan betekenen. Een geliefde kan mooie kanten van jezelf zien die jezelf niet zo snel ziet. Maar andersom kan iemand die je liefheeft je ook wijzen op je blinde vlek, of juist met haar of zijn energie positieve kanten in je naar boven halen die van nature minder dominant zijn. Hierin zit ook een aspect van verliefdheid: verwondering over mooie karaktereigenschappen van de ander die jezelf een completer mens maken. Hierin schuilt echter ook een risico: wanneer de roze wolk is neergedaald kunnen onderlinge verschillen eerder een breekpunt worden dan een verrijking. Maar ook hierin zit een aspect van liefhebben: elkaar de ruimte gunnen, of zelfs laten gaan, als blijk van liefde.

Door: Dave Willems

Aankondiging

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.