Zoek in de site...

Medezeggenschap aan de Radboud Universiteit: over de (on)zin van het politieke spel

De (on)zin van inspraak | Academic Affairs over Medezeggenschap op de RUDe (on)zin van inspraak | Academic Affairs over medezeggenschap op Radboud Universiteit met voorzitter USR Fatbardha Selmani, vicevoorzitter CvB Wilma de Koning en politiek filosoof Jeroen Linssen | Dinsdag 27 februari 2018 | 12.45 – 13.30 uur

Kun je als medewerker of student je steentje bijdragen middels de medezeggenschap? Wordt je stem wel gehoord, of gaat hij verloren in het politieke spel waarin je als nieuwkomer niet mee kan komen? Vanmiddag spreken tijdens deze Academic Affairs Fatbardha Selmani, voorzitter van de Universitaire Studenten Raad, Jeroen Linssen, politiek filosoof en directeur onderwijs van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, en Wilma de Koning, vicevoorzitter van het College van Bestuur. Zij buigen zich over de vraag hoe het is gesteld met de medezeggenschap aan de Radboud Universiteit. Want het vergaderen tot diep in de nacht van de jaren ’70 en ’80 is verleden tijd, maar hoe zit het nu?

Foto: Ted van Aanholt

Medezeggenschap, toen en nu

Jeroen Linssen hielp 40 jaar geleden mee met het oprichten van AKKUraadt. Hij ziet een duidelijk verschil tussen de studentenpopulatie van toen en nu.  De stelling ‘de huidige studentengeneratie is veel saaier dan het activisme uit mijn studententijd’ beaamt hij dan ook. Dat heeft niet zozeer te maken met dat studenten niet meer activistisch zijn, maar Linssen ziet dat de studenten uit zijn tijd veel politieker waren dan ze nu zijn. Hij legt uit dat zij gerust zes keer in een vergadering om een time-out vroegen en een stemming afdwongen, maar vandaag de dag ziet hij dat niet meer gebeuren.

Geen achterkamertjespolitiek

Hoe zit het met formele en informele medezeggenschap op de Radboud Universiteit? Fatbardha Selmani is van mening dat medezeggenschap deels plaatsvindt via de formele weg, zoals de Universitaire Gezamenlijke Vergadering, maar dat er een informeel proces aan vooraf gaat. Het presidium van de USR heeft een keer in de zes weken een overleg met rector Han van Krieken. De student-medezeggenschappers stellen de agenda op voor dit informele gesprek en zo krijgen beiden partijen inzicht in elkaars visie, problemen en ideeën en inspireren ze elkaar. Linssen is van mening dat het politieke spel op de Radboud Universiteit netjes gespeeld wordt en dat er geen sprake is van zogenaamde achterkamertjespolitiek. Besluiten worden via de formele wegen genomen, maar inzicht verkrijgen en informatie vergaren gaat via de informele weg zoals dat ook hoort in het politieke spel.

Foto: Ted van Aanholt

Is de medezeggenschap nodig?

Gespreksleider Marcel Becker legt Wilma De Koning de stelling voor dat het veel efficiënter is om te besturen zónder de medezeggenschap. Zij is echter van mening dat de universitaire medezeggenschap belangrijk is en dat de bestuurders op alle lagen, universitair of facultair, veel baat hebben bij de inzichten en ideeën van de medezeggenschap. Medezeggenschap zorgt voor draagvlak onder medewerkers en studenten. Wanneer de medezeggenschap niet goed georganiseerd is wordt het voor een bestuur ontzettend moeilijk om dit draagvlak te creëren of er inzicht in te krijgen, waardoor besturen juist heel inefficiënt wordt.

Juiste kennis

De studentgeleding van de medezeggenschap verandert ieder jaar, en dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. De vele dossiers die er liggen moeten worden gelezen en daarnaast hebben de studenten nog weinig tot geen ervaring met vergaderen en besturen. De Koning noemt het een intensief proces en ziet ieder jaar opnieuw dat studenten in hun rol van lid van de medezeggenschap moeten groeien. Selmani beaamt dit, ook zij weet uit ervaring dat het even kan duren voordat je de kennis hebt vergaard en het politieke spel onder de knie krijgt. Maar Linssen stelt daar tegenover dat je als lid van de medezeggenschap het nooit kan ontbreken aan de juiste kennis. Wanneer je kennis mist moet je ernaar vragen en het bestuur hoort deze vragen te kunnen beantwoorden.  Het gesprek eindigt met een goed advies: neem nooit genoegen met een antwoord dat je het niet begrijpt, maar vraag naar de argumenten voor een bepaald besluit. Als de argumenten op tafel liggen is er discussie mogelijk.

Aankondiging

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.