Zoek in de site...

18|03|28 Keuzes maken. Hoe doe je dat? | Filosofische werkplaats met pedagoog en religiewetenschapper Pieter Boshuizen

Keuzes maken. Hoe doe je dat?Keuzes maken. Hoe doe je dat? | Filosofische werkplaats met pedagoog en religiewetenschapper Pieter Boshuizen | Do 28 maart 2018 | 19.30 - 21.30 uur | Thiemeloods, Leemptstraat 34, Nijmegen

Sociale vraagstukken - Keuzes maken, hoe doe je dat?

Zal ik wel of niet stoppen met mijn baan? Wat moet ik studeren? Wil ik een nieuwe auto? Blijf ik in deze relatie? In het leven heb je oneindig veel mogelijkheden, maar je ontkomt er niet aan een keus te maken. Hoe doe je dat nu eigenlijk, keuzes maken? Wat is in je keuze van waarde en op basis van welk criterium is een keuze goed? In een intieme setting discussieerden ongeveer 25 deelnemers over deze en aanverwante vragen onder leiding van onderwijspedagoog Pieter Boshuizen.

Pindakaas

Boshuizen begint de avond met een korte inleiding. Eerst schetst hij twee type keuzes: de keuze tussen Calvé-pindakaas en het AH-huismerk, en de keuze voor het al dan niet aanspannen van een rechtszaak tegen een ziekenhuis na een mislukte operatie. In beide gevallen gaat het om een keuze die je moet maken, maar wel op heel verschillende niveaus: de implicaties, de overwegingen en de mate waarin je identiteit in het geding is, zijn in het tweede geval veel groter dan in het eerste.

Drie invalshoeken

Vanuit de filosofie en de ethiek, vertelt Boshuizen, is er in de loop der tijd heel verschillend nagedacht over keuzes. Hij onderscheidt drie denkrichtingen: ten eerste John Stuart Mill, die stelt dat je je bij het maken van keuzes moet laten leiden door de consequenties van de keuzes, waarbij je dient te kiezen voor de optie die het meeste geluk oplevert. Aristoteles daarentegen stelt dat keuzes maken bijdraagt aan je karaktervorming. Deugden spelen daarbij een belangrijke rol: vind je ‘moed’ bijvoorbeeld een belangrijke deugd? Maak dan keuzes waardoor je een moedig mens wordt. De derde filosoof die Boshuizen noemt, is Harold Arthur Prichard. Deze 20e-eeuwse filosoof was een vertegenwoordiger van het ethisch intuïtionisme, en stelde dat je de juiste keuze “gewoon aanvoelt” en dat de redenen ervoor later volgen.

Iets van waarheid

Wanneer je de drie theorieën naast elkaar zet, kom je waarschijnlijk tot de conclusie dat ze alle drie wel iets van waarheid bevatten. En dat, stelt Boshuizen, is typisch voor dit thema. Welke principes liggen ten grondslag aan het maken van keuzes? Boshuizen vraagt iedereen om een eigen voorbeeld van een klein of groot dilemma te bedenken, en aan de hand daarvan gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.

Door: Liesbeth Jansen

Aankondiging

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.